Dariusz Piwowarczyk „Słynni rycerze Europy”.

 

Świetnie napisana i znakomicie udokumentowana  książka Dariusza Piwowarczyka „Słynni rycerze Europy. Rycerze Chrystusa”  to prawdziwa perełka dla wszystkich miłośników średniowiecza,  zwłaszcza rozpatrywanego w kontekście dominującego rycerstwa i wszystkiego co z nim związane. Autor prezentuje nam dziecięciu sławnych przedstawicieli tego  stanu, którzy na pewnym etapie swojego życia i działalności  stali się symbolami rycerstwa,  jego ideałów i dominującej roli w ówczesnym feudalnym społeczeństwie: na poły mityczny Rolad, Rodryg Diaz de Vivat słynny Cyd, Harald Hardrada, Magnus Haroldson, Robert Guiscard, Gotfryd de Bouillon,  Jaksa z Miechowa, jedyny Polak w tym gronie, Renald  de Chatillon, Szymon IV de Montfort, Ludwik de Liebenzell. Reprezentują niekiedy odmienne historyczne okresy, regiony, kraje, monarchie, dwory i  kulturowe kręgi. Jest jednak coś co ich zdecydowanie łączy. Są to ludzie   których losy zostały wprzęgnięte (i tak postrzegane) w chrześcijański ekspansjonizm i polityczne arkana wojującej kościelnej ideologii. Na kartach dziesięciu rozdziałów poprzedzonych (wyczerpującym i nakreślającym historyczny rys) wstępem poznamy biografie tych z pewnością nietuzinkowych ludzi, którzy wywarli duże wpływ na swoje czasy, określoną wizję i wizerunek  chrześcijańskiego rycerza, walczącego za wiarę. Oczywiście,  dziś z perspektywy współczesności  niewiele mają oni wspólnego ze wzniosłością głoszonych ideałów i  rzymskiej wiary, spod której zbyt często wyziera chęć zyskania na znaczeniu, zdobycie sławy i bogactwa. Pamiętajmy jednak ze są  odbiciem i odzwierciedleniem czasów w których żyli z całym tego „dobrodziejstwem” . Niezwykle wnikliwa charakterystyka tych postaci (obdarta z mitu, pozbawiona wielowiekowych fikcyjnych naleciałości, patosu i przerysowań)   jest punktem wyjścia do   przedstawienia czytelnikowi bardzo szerokiego kontekstu omawianych  w lekturze czasów, historycznego, militarnego, religijnego, ideologicznego, politycznego społecznego, kulturowego, obyczajowego i gospodarczego omawianych  w lekturze czasów. Wszechobecną ugruntowana prawnie hierarchię, skomplikowane stosunki i wzajemne  senioralno- wasalne zależności, wpływy czynników kościelnych (miejscami niemal dominujących),  metody prowadzenia działań zbrojnych, samą wojnę traktowaną jako sposób życia i  przepustka do sławy i bogactwa, kręte ścieżki  dyplomacji, bezpardonową walkę o władze i wpływy, zakulisowe układy stronnictw politycznych i wielkich rodów itd. To wspaniała i niezwykle pouczająca wyprawa w wieki średnie i wielka rycerska przygoda. Cieszę się iż znalazł autor miejsce na polski akcent  w osobie Jaksy z Miechowa,  gdyż jak pamiętamy nasz kraj ( z różnych powodów) nie brał bezpośrednio udziału w głównym ruchu krucjatowym. Jego historia to niezwykle interesującą opowieść o Polsce tych burzliwych czasów.  Książka Dariusza Piwowarczyka  i trzeba to podkreślić, jest znakomicie wydana:  posiada dobry gatunkowo papier, wyraźny druk, wszystko zaś zaopatrzone w porządna twardą okładką z obwolutą, co bardzo istotne gdyż lektura jest sporych rozmiarów i wagi. Jest to, bez wątpienia, pozycja która  zadowoli wszystkich  zainteresowanych   historią średniowiecza, chcących  przy okazji  znacznie poszerzyć wiedzę dotyczących tego okresu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>