Iwona Kienzler „Życie w PRL-u”

 Należę do pokolenia którego życie przypadło (na szczęście) na schyłek epoki PRL-u  i nasze osobiste doświadczenia dotykające istoty tego systemu są na tyle znikome i fragmentaryczne (co oczywiste, byliśmy dziećmi)  iż wiedze o nim czerpaliśmy głównie z relacji i opowiadań naszych ojców czy dziadów. Dziś, dysponując już większą historyczną wiedzą i własnym bagażem życiowych doświadczeń, mamy możliwość zupełnie inaczej spojrzeć na lata 1945-1989. Coraz częściej jednak, ze zdziwieniem a niekiedy z budzącym się zażenowaniem dla ludzkiej ignorancji i głupoty, słyszę głosy próbujące wybielać i zakłamywać prawdziwy obraz totalitarnego PRL-u.

Książka Iwony Kienzler  „Życie w PRL-u” pozwala nam w bardzo przystępnej, popularnonaukowej i skondensowanej formie przypomnieć (zwłaszcza młodemu pokoleniu), najważniejsze wydarzenia tego ponurego okresu, obejmujące szeroką gamę zagadnień i zjawisk.  To przekrojowe, choć ze względu na rozmiar bardzo powierzchowne, spojrzenie na lata komunistycznej dyktatury (przyznam się szczerze, że w kilku miejscach aż prości się o bardziej wnikliwe podejście do tematu, czy sprawdzenie wiarygodności poszczególnych faktów np: dotyczących śmierci Bolesława Bieruta po XX Zjeździe KPZR) obejmujące  oprócz wydarzeń  czysto historycznych,  również szereg ważkich aspektów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej, ideologicznej, kulturowej  i obyczajowej, przeplatanych śmiesznymi anegdotami, polityczną satyrą ( niekiedy gorzką) i ulicznym humorem, charakterystycznym dla różnych etapów i przejawów nowej władzy.

Amerykański dziennikarz pyta Polaka:

-Jaki jest wasz stosunek do ZSRR?

– Bardzo dobry-słyszy w odpowiedzi- My dajemy im zboże, a oni biorą nam cukier.

 „Obowiązuje zakaz kąpieli w Bugu, bo gdyby ktoś zaczął tonąć  i machać rękami, Sowieci mogliby pomyśleć że są wzywani na pomoc”.

Zawarty w lekturze ciąg historyczno-politycznych wydarzeń, ułożony jest w porządku chronologicznym,  będącym odzwierciedleniem owego  systemu rządów  oraz  zmian zachodzących w relacjach państwo –naród,  na przestrzeni dekad i lat w ramach gwałtownie zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych. Począwszy od osławionego już w manifestu PKWN  i  instalowania się w Polsce się nowych, polsko sowieckich władz, poprzez  referendum a później wybory w 1947 roku, tzw. okres stalinowski,  lata łagodzenia politycznego kursu po śmierci Józefa Stalina, pełnego nadziei Październik 1956 roku i dojście do władzy Władysława Gomółki, tragiczny rok antysemickich wystąpień   w 1968 roku, erę gierkowską, aż po upadek komunistycznych rządów.

Wyraźnie zarysowana jest  tu  metodologia sprawowanej władzy: bezwzględna walka z podziemiem niepodległościowym (AK, NSZ, WiN), brutalne tłumienie wszelkich opozycyjnych przejawów, pokazowe procesy, skrytobójcze mordy, więzienia (znęcanie się psychicznie i  fizyczne nad osadzonymi), walka z kościołem katolickim, wszechwładna cenzura, wywłaszczanie, masowa inwigilacja, niszczenia własności prywatnej, reglamentacja towarów i ogólna bieda, brak wolności słowa i wiele innych, zupełnie karygodnych  zjawisk tego okresu. Niektórym z nich, jak cenzurze, centralnemu planowaniu, socrealizmowi  poświęca autorka osobne rozdziały.

Oczywiście, zaraz mogą podnieść się głosy że w omawianym okresie zrobiono również wiele dobrego: odbudowano kraj (zwłaszcza stolice) po zniszczeniach II wojny światowej, zlikwidowano analfabetyzm i przepaści klasowe,  zapewniono ogólny dostęp do oświaty i służby zdrowia itd. Ale czy wolne, demokratyczne rządy nie dokonałoby tego? Z całą pewnością tak, a wsparte dodatkowo amerykańskim Planem Marshalla, z którego skorzystała  Europa Zachodnia postawiły by nasz kraj na nogi o wiele szybciej, zapewniając jego mieszkańcom lepszy (nieobciążony ideologicznie) start ku przyszłości…

 Książka Iwony Kienzler  „Życie w PRL-u” ze względu na przystępność formy i treści   jest zdecydowanie pozycją dla tych wszystkich, który po raz pierwszy stykają się z problematyką PRL-u i  która być może stanie się dla nich zachętą do sięgnięcia po poważniejsze i bardziej wnikliwe opracowania dotyczące tej tematyki.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>