Adam Sikorski „Mapa tajemnic”.

Postać Adama Sikorskiego wspótwórcy tak znakomitych  i znanych programów telewizyjnych jak „Z archiwum IPN”, „ Ocalić od zapomnienia”,  „Było… nie minęło”, wszystkim interesujących się historią  naszego kraju jest  doskonale znana. Ten zdolny dziennikarz, historyk i badacz  od lat z ogromną  pasją, zaangażowaniem i konsekwencją (z gronem podobnych sobie desperatów) tropi i odkrywa tajemnice (bliższe i dalsze) naszej przeszłości, jej nieznane oblicza, nieujawnione fakty  i kręte niekiedy  zapomniane  losy naszych narodowych bohaterów. Wśród gęstych lasów, jarów, rozpadlin, osnutych mgłą bagien i górskich bezdroży, wszędzie tak gdzie powiał wiatr historii, próbuje oddać ludziom i wydarzeniom  należne im miejsce  w pamięci i świadomości Polski i Polaków.  Książka  „Mapa tajemnic. Kronika zwiadowców historii” to rozszerzona kontynuacja  telewizyjnego programu który z oczywistych, produkcyjnych i  czasowych,  powodów nie był w stanie pokazać wszystkiego. To niezwykle fascynująca podróż  w świat naszej  przeszłości i relacja z wypraw podjętych przez ekipę Pana Adama i tego co w ich wyniku udało się osiągnąć. Spróbujemy odnaleźć złoto  Zygmunta Chmieleńskiego zdobyte na Rosjanach  podczas powstania styczniowego  w sierpniu 1863 roku, poszukamy polskich czołgów rozpoznawczych  92 Samochodowej Kompani  które zaginęły pod Włodawą we wrześniu 1939 roku,  rozwikłać tajemnice sarkofagu  kryjącego serce  króla Zygmunta Augusta. Odnajdziemy orzełka odlanego przez żołnierzy V Wileńskiej  Brygady AKO majora Zygmunta Szendzielarza słynnego ”Łupaszki”, zmierzymy się z zagadką zaginionego konwoju ciężarówek z kosztownościami i  osobistymi rzeczami Naczelnego Wodza Edwarda Rydza –Śmigłego,  burzliwym i wciąż kryjącym sekrety życiorysem Tadeusza Kościuszki  i wielu innymi ciekawostkami  kryjącymi się w polskiej ziemi

Autor daje nam unikatowa możliwość dotknięcia  żywej historii i to  w sposób niemal namacalny zetknięcia się z jej różnorodnym bogactwem. Poznanie jej krętych ścieżek, skrzętnie skrywanych tajemnic, ukrywanych przez lata faktów, miejsc, dokumentów i bohaterskich, często dramatycznych losów naszych rodaków. Dane nam będzie poznać relacje żyjących jeszcze światków i uczestników przedstawionych zdarzeń, ich opinie, odczucia, hipotezy i oceny, zajrzeć do odnalezionych  i mało znanych dokumentów.

W sposób niezwykle twórczy książka ta zachęca nas do obcowania z naszymi dziejami, naszą trudną przeszłością, poznawaniem jej, kultywowaniem wielowiekowych tradycji polskiego oręża i patriotyzmu. I jest to moim zdaniem (oprócz oczywiście niezmiernie interesujących  i pouczających opowieści)  najważniejsze przesłanie tej publikacji, które  w pełni popieram. Wielki ukłon w stronę Pana Adama Sikory  za trud, bezinteresowność  i propagowanie rzeczy ogromnie dla nas ważnych  i ponadczasowych.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>