Adrian Weale „SS-historia pisana na nowo”

„Książka nie jest jeszcze jedną pracą o, krótkiej przecież, historii SS. Jest czymś znacznie ważniejszym- przypomnieniem, do czego zdolny jest człowiek, jak daleko skłonny jest się posunąć

 Adrian Weale to kolejny historyk i badacz dziejów najnowszych  który próbuje zmierzyć się z  historią  i mitem SS. Poznać prawdę,  zrozumieć  i znaleźć odpowiedzi na szereg pytań dotyczących tego,  jak to się stało, iż niewielki oddział  (Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Sztafety Ochronne)  NSDAP zajmujący się ochroną nazistowskich prominentów, w tym samego wodza Adolfa Hitlera,  przekształcił się w ogromną, wpływową i wielopłaszczyznową zbrodniczą organizację, która odcisnęła swoje krwawe piętno na dziejach Europy ( i Świata) oraz milionach jej mieszkańców. Co spowodowało że grupka nazistowskich fanatyków zdołała osiągnąć tak silną  pozycję iż możliwe się stało wprowadzenie  w życie wypaczonych ideologicznych doktryn i haseł. Naturalnie, przez ostatnie dziesięciolecia wielu autorów brało się za barki z tą tematyką, z mniejszym lub większym oczywiście skutkiem, próbując  rozwiązać tą tajemnicę. Co tą publikacje różni od innych? Przede wszystkim to  iż autorowi udało mu się dotrzeć do unikalnych, dopiero co odtajnionych dokumentów, wiele wnoszących do obrazu  przedstawionych w publikacji wydarzeń  i postaci. Również to, iż pisząc tą książkę skupił się na SS jako organizacji jako takiej (pomijając np: dokonania militarne i bojowy szlak jednostek Waffen SS) i wpływu jaki miała ona  w społeczeństwie niemieckim i poza nim.

Na kartach  dwudziestu pięciu  podzielonych tematycznie rozdziałów, dokonał wnikliwej, rzetelnej  i wieloelementowej analizy czynników (historycznych, politycznych, gospodarczych, społecznych ) które spowodowały powstanie tej organizacji, wpłynęły na jej  gwałtowny  rozwój  aż po dyktowany prawem wojny koniec. Dotyczyło to min: organizacji, określonych struktur, funkcji,  metodologii działań, strategii,  udziału w utrwalaniu hitlerowskiej wizji Niemiec, zwalczanie politycznych oponentów i udziałowi w rozpętaniu najstraszliwszego konflikty XX wieku. Szczegółowo i wnikliwie kreśli obraz najważniejszych części składowych SS udzielających się na różnych, niekiedy bardzo zróżnicowanych polach: RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy), SD – służba bezpieczeństwa (Gestapo), wywiad zagraniczny, RuSHA (Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS) Waffen –SS ( znajdziemy tu spory wątek dotyczący obcokrajowców służących w tej formacji)  Kripo (policja kryminalna) itd. Dużo miejsca poświęca Adrian Weale słynnej konferencji w Wennese 20 stycznia 1942 roku, straszliwym konsekwencjom podjętych tam decyzji  w bezpośredni sposób przekładających się na europejski Holocaust oraz całemu systemowi tworzonych i rozbudowanych obozów koncentracyjnych. 

Całość opisana jest w oparciu o ówczesne dwudziestowieczne realia, złożoność problematyki tego okresu,  obowiązującą polityczną  doktrynę,  przeplatające się względy ideologiczne i charakterystyki  głównych przedstawicieli „czarnego zakonu”: Heinricha Himmlera, Reinharda  Heydricha, Heinricha Müllera, Arthua Nebe,Waltear Schellenberga, Ernsta Kalterbrunnera, Adolfa Eichmanna. Zwłaszcza  kwestia ostatnia i skomplikowane relacje i wzajemne zależności (nie tylko kompetencyjne) między liderami i wyższymi członkami SS są niesłychanie interesujące i wiele wnoszą do wydawałoby się utrwalonego przez dziesięciolecia obrazu. Nie zabraknie również  ciekawostek dotyczących fascynacji Heinricha Himmlera,  okultyzmem, astrologią,  mitologią germańską, rycerskimi zakonami  i chęcią przełożenia ich na grunt własny  z głównym ośrodkiem na zamku w Wawelbergu.

Oparta ma bogatym materiale źródłowym (co zawarte w lekturze treści znakomicie odzwierciedlają), bardzo merytoryczna, spójna i rzeczowo przedstawiona analiza powoduje iż otrzymujemy  naprawdę przemyślana pracę, która na nowo próbuje nam przedstawić dzieję tej zbrodniczej organizacji.

Książkę Adriana Weale’a „SS-historia pisana na nowo” polecam wszystkim miłośnikom historii dwudziestego wieku, rozpatrywaną zwłaszcza  w kontekście hitlerowskich Niemiec i nazistowskiej ideologii

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>