Andrew Nagorski „1941″.

„Rok 1941 na zawsze zdefiniował nasz świat”.

Burzliwy wiek XX obfitował  w kilka, naprawdę, przełomowych momentów i dat, które na zawsze odmieniły dzieje Europy i Świata a jednym z takich właśnie wyznaczników był, bez wątpienia,  tytułowy  rok  1941.

To właśnie wtedy, dramatyczny i niepowstrzymany walec historii zatrzymał się na chwilę, po czym gwałtownie zmienił kurs odwracając  wektory ówczesnej polityki, gospodarki oraz  wojny.

Okrutną ironią losu jest to, iż  tak, naprawdę, niewiele na to wskazywało. Trwał drugi rok straszliwej, wyniszczającej, wojny. Hitlerowskie Niemcy  były u szczytu swojej militarnej i ekonomicznej potęgi, podbiły (lub związały ze sobą międzynarodowymi układami) niemal całą Europę, stając się niekwestionowanym hegemonem w regionie. Upadła, wydawałoby się, niezwyciężona Francja, doskonale sprawdzał się  zawarty ze Związkiem Radzieckim, 23 VIII 1939,  pakt o nieagresji (RibbentropMołotow) i tylko osamotniona, Wielka Brytania dzielnie stawiała czoła nazistowskiej nawałnicy.

Cóż się zatem  stało iż w 1941 roku nastąpił początek końca  III Rzeszy i jej akolitów?

O tym właśnie  i o wielu innych, interesujących, faktach tego czasu, dowiemy się ze znakomicie przegotowanej  i świetnie napisanej publikacji  Andrew Nagorskiego zatytułowanej  „1941. Rok w którym Niemcy przegramy wojnę”.

Autor na łamach swojej książki przeprowadza bardzo ciekawą, wnikliwa i wielopłaszczyznową analizę opisywano okresu, z kilku, co ważne,  odmiennych  perspektyw (niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej, sowieckiej) i to zarówno w odniesieniu  do wielkiej (i małej) polityki, dyplomacji (tej jawnej i tej tajnej),  spraw ściśle militarnych, związanych  z toczącym  się właśnie ogromnym konfliktem zbrojnym, jak i ważnych z tego punktu widzenia aspektów natury gospodarczej, społecznej,  ideologicznej czy narodowościowej. Wstrząsające wątki dotyczą Holocaustu oraz  polityki okupantów, tak niemieckiego jak i sowieckiego,  wobec własnych obywateli jak i ludności ziem podbitych.

W sposób szczególny pisarz skupia się naturalnie (odsłaniając ich kulisy, towarzyszące okoliczności,  przebieg oraz dalekosiężne konsekwencje ) na wydarzeniach, które jego zdaniem, oraz chyba większości historyków,  doprowadziły do przełomu w 1941 roku: decyzja Adolfa Hitlera o zaatakowaniu  Związku Radzieckiego tzw. Operacja Barbarossa , bitwa o Moskwę (ciekawy wątek dotyczący zimowej defilady wojskowej w oblężonym mieście) , japoński atak na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor i wypowiedzenie przez Niemcy wojny Stanom Zjednoczonym, które  (ze względu na potencjał gospodarczy i wojskowy USA) tak naprawdę przypieczętowały los III Rzeszy.Książka Andrew Nagorskiego „1941. Rok w którym Niemcy przegramy wojnę”.

Jest publikacją naprawdę  bardzo dobrze przygotowaną pod względem merytorycznym: opartą na licznym materiale dowodowym,  archiwalnych dokumentach, opiniach specjalistów i badaczy, zeznaniach świadków czy relacjach uczestników przedstawianych zdarzeń. Jest przy tym  napisana spójnym, zrozumiałym językiem, który na szczęście nie przytłacza nas fachową terminologią i nazewnictwem, co znacznie ułatwia odbiór  zawartej w niej treści.

To bez wątpienia znakomita lektura dla wszystkich interesujących się polityczną i militarną stroną II wojny światowej.

Gorąco polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>