Bohdan Urbankowski „Józef Piłsudski. Do Polaków”.

„Powoływać się na Kościuszkę, posługiwać się jego imieniem, zachwycać się nimi solidaryzować się z jego ideałami może każdy bezkarnie, bez konsekwencji i kosztów. Bo Kościuszko nie żyje. Kto solidaryzuje się ze mną, musi płacić wysiłkiem, męką, trudem, ofiarą z wolności, z życia”.

Recenzując i opisując jakąś publikacje, oprawa edytorska (choć jest,  naturalnie, czynnikiem  istotnym)  w zestawieniu  z podejmowaną problematyką, znajdującą odzwierciedlenie w tekście ma, w moim przypadku,  znaczenie, zdecydowanie drugorzędne  i najczęściej nie przywiązuje do niej zbyt dużej uwagi. W przypadku prezentowanej tu książki sytuacja jest jednak zgoła inna, gdyż wysokie standardy dotyczące jakości wydania oraz  profesjonalizmu znacznie wykraczają poza obserwowane na księgarskich półkach standardy (duży ukłon w stronę redakcji „Białego Kruka”) i  trzeba to wyraźnie  podkreślić.

Znakomita jakość papieru, druku, porządna twarda oprawa, dobre zszczycie,  wysokiej jakości zdjęcia (często mało znane czy wręcz unikalne) i  grafiki, powodują iż będzie to lektura, która posłuży zarówno nam jak i zapewne  naszym dzieciom.

Książka Bohdana Urbankowskiego „Józef Piłsudski.Do Polaków” jest zbiorem najważniejszych myśli, przemówień, rozkazów, odezw oraz rozmaitych  głębszych refleksji, które stały się udziałem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Dotykają one  wielu, różnorodnych zagadnień  dotyczących państwa i narodu polskiego, zarówno w czasach współczesnych naszemu bohaterowi jak i tych, rozgrywających się   na przestrzeni naszych dziejów: historii, polityki, nauki, ideologii, geopolityki,  mentalności, dziedzictwa caratu, dorobku kulturowego, miejsca naszego odrodzonego państwa   w gwałtownie zmieniającej się  Europie i Święcie.

Są spuścizną,  pochodzącą z całego okresu jego bujnej i rozgrywających się na wielu płaszczyznach działalności, począwszy od lat najmłodszych: dzieciństwo (bardzo silne więzy emocjonalne łączące go  z matką) lata młodzieńcze i  początki zaangażowania w działalności niepodległościową  aż po te ważkie momenty, które tak bardzo kojarzą nam się z jego osobą: konspiracja w strukturach podziemnej PPS, głośne akcje zbrojne, tworzenie organizacji strzeleckich, epopeja Legionów, odzyskanie niepodległości, walka o scalenia i utrzymanie granic, wojna polsko bolszewicka  1920 roku i słynny „Cud nad Wisłą”,  zamach majowy rządy sanacji.

 Lektura podzielona jest na dwa oddzielne rozdziały, zróżnicowane objętościowo i tematyczne „Myśli” oraz „Pisma, mowy i rozkazy”, poprzedzone niesłychanie interesującym, biograficznym szkicem, który przypomni nam i znacznie ułatwi zrozumienie głoszonych przez marszałka, poglądów i tez, adekwatnych do omawianej tematyki  oraz konkretnego przedziału czasowego.

Marszałek Józef Piłsudski było postacią zdecydowanie nietuzinkową i wybitną,  co do tego nikt nie ma, chyba, wątpliwości (mam przynajmniej taką nadzieje). W   dramatycznych dziejowych okolicznościach  wziął na siebie ciężar  (a był to z pewnością ciężar przytłaczający) odpowiedzialności za  kształt i niepodległościowy byt rodzącego się  państwa polskiego i bezpieczeństwa jego obywateli. Jego życie i polityczna działalność jest odbiciem pragnień i marzeń, umęczonego wiekami niewoli narodu, dążącego do samostanowienia, niepodległości, niezawisłość  oraz  rozwoju własnej państwowości i narodowej kultury. To opowieść o człowieku wpisanym w swój czas,  ponoszącym konsekwencję przywództwa, zmuszonego do dokonywanie trudnych i bolesnych wyborów, zarówno w polityce wewnętrznej jak i tej toczonej na arenie międzynarodowej. To również ciekawy obraz społeczeństwa polskiego,  które po stu dwudziesty trzech latach zniewolenia  nie utraciło nadziei na odzyskanie własnego państwa (przewija się tu plejada ważnych postach naszej historii, których postawy i role  odegrały decydująca role w tym procesie).

„Rok temu z garścią małą ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych, rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów, ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które mieczem rzucono, zabrakło szabli polskiej! Że szabla nasza była małą, że nie była godną wielkiego 20-milionowego narodu, nie nasza w tym wina. Nie stał za nami naród, nie mający odwagi spojrzeć olbrzymim wypadkom w oczy i oczekujący w biernej „neutralności” jakiejś dla siebie od kogoś „gwarancji”. Żołnierze! Poszliście za moim rozkazem bez wahania, bez chwili namysłu, czy los wasz nie będzie podobnym do losu tylu poprzedzających nas pokoleń żołnierzy polskich. Poszliście, by stanąć w obronie, jeśli już nie szczęścia ojczyzny, to przynajmniej jej honoru”.

Wybór tekstów (pamiętajmy iż spuścizna Naczelnika jest o wiele większa) bardzo istotnych z poznawczego punktu widzenia pozwoli nam spojrzeć na tą postać zarówno w kontekście wybitnego polityka,  męża stanu (dziś, niestety, nie mamy osobistość tego formatu w przeciwieństwie do omawianych w lekturze czasów: Roman Dmowski, Walery Sławek, Wincenty Witos) przywódcy  wojskowego, lecz i zwykłego człowieka, zafascynowanego literaturą (Mickiewicz, Słowacki, Krasicki ) czy historią (Napoleon Bonaparte, Powstanie styczniowe 1863 roku). Wyłania nam się twardo stopujący po ziemi realista, polityczny pragmatyk, niestrudzenie dążący do raz obranych celów, posiadający jednak  pewien, tak charakterystyczny dla Polaków, romantyczno –szlachecki   rys. Być może właśnie dzięki temu uda nam  się trochę inaczej spojrzeć się na tę tą niemal spiżową postać a jego liczne decyzje, niekiedy kontrowersyjne i trudne, wydadzą nam się bliższe i bardziej zrozumiałe.

„Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie, bez zdobycia się na opór czynny, znosić gospodarki bandytów, podtrzymywanych przez władze, i władz, podtrzymywanych przez bandytów”.

„Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby”.

 Pozycja Bohdana Urbankowskiego „Józef Piłsudski. Do Polaków” jest zdecydowanie warta polecenia ze względu na ogromne  walory historyczne,  dające czytelnikowi możliwość zmierzenia się z życiem i działalnością   wielkiego Polaka  oraz  jego epoką. Zdecydowanie polecam.

 

 

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>