Christer Jörgensen „Szpiedzy, tajna armia Hitlera”

Nie od dziś wiadomo (i nie trzeba nikogo do tego specjalnie przekonywać) że informacja stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej doniosłych w skutkach broni we wszelkich konfliktach zbrojnych naszego globu, od starożytności po czasy nam współczesne. Możliwość poznania skrzętnie skrywanych tajemnic przeciwnika, wyprzedzanie o krok jego decyzji, poznanie planów, strategii, słabych stron, systemów obronnych, uzbrojenia, liczebności, stanowi oręż który na przestrzeni wieków nie raz decydował o losach wojennych kampanii, często zmieniając bieg historii.  Nie inaczej jest w odniesieniu do konfliktów XX wieku a zwłaszcza II wojny światowej.  Książka Christera Jörgensena przybliża nam ten właśnie aspekt  działań w kontekście nazistowskiej III Rzeszy i będących na jej usługach służ specjalnych, Abwehry i SD. Przedstawiona  monografia niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu obejmuje szeroki i wielopoziomowy zakres ich działalności ( również przedwojennej) realizowany w samych Niemczech,  jak i na terenie  innych europejskich i pozaeuropejskich  państw.

Zagłębiając się w tą publikacje (duża w tym zasługa przystępnego i zrozumiałego, nawet dla laika,  języka jakim posługuje się autor) nie sposób oprzeć się wrażeniu iż gdyby nie to że treść lektury dotyczy autentycznych wydarzeń i postaci, również ofiar systemu  i związanych z tym ludzkich dramatów, czytałoby się ją jak najlepszą  sensacyjno – szpiegowska opowieść.

Pisarz w przeważającej większości skupił się na dwóch głównych niemieckich wywiadowczych służbach, SD i Abwehrze i im poświecił większość tekstu, wzmiankując jedynie o jednostkach pracujących np: dla Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joachima von Ribbentropa, czy innych instytucji. Kreśli wyraźny obraz wywiadu i kontrwywiadu  integralnie wpisanego w rozwój III Rzeszy i spełniającego niezwykle ważną role w historii i strukturach nazistowskiego państwa. Autor dość wnikliwie  przedstawia nam powstanie tych służb, wliczając w to szereg zewnętrznych i wewnętrznych czynników które się na to złożyły, ich gwałtowny i szybki rozwój (struktury organizacyjne, zakres funkcji, zadań), oraz ich największe  sukcesy i porażki. Znajdziemy tu charakterystyki szefów wywiadu admirała Wilhelma Canarisa  i Reinharda Heydricha oraz sylwetki ich najbliższych współpracowników, odpowiedzialnych za takĄ a nie inną politykę i działania  tych organizacji. Osobną i wyraźnie podnoszoną sprawą jest rywalizacja tych dwóch największych agencji, która z czasem przerodziła się w ostrą, bezpardonową,  wyniszczającą i śmiertelną walkę o pozycje i wpływy. Stanowi ona jedną z ważniejszych osi  (być może ze względu na czasową rozpiętość) przedstawionych w publikacji zdarzeń.  Opierając się o szeroki historyczno -polityczno rys tego okresu. Christer Jörgensen pozwala ocenić skalę tego zjawiska, jego bezpośredni czy też pośredni wpływ na losy toczących  się działań wojennych, niejednokrotnie będącego elementem przesądzającym o powodzeniu poszczególnych kampanii czy misji. Niektóre, zwłaszcza te najbardziej spektakularne akcje znamy z lekcji historii lub licznych publikacji czy filmów. Akcja uwolnienia  Benito Mussoliniego więzionego  w Włoszech,  porwanie syna dyktatora Węgier Miklosa Horthy’ego, prowokacja gliwicka, rozbicie Czerwonej Orkiestry itd. O innych, pewnie z wyjątkiem historyków i badaczy słyszało zapewne niewielu. O nich dowiemy się z tej publikacji i to jest moim zdaniem jej najciekawszy atut. Przenosi się to również  na analogiczne służby innych krajów (znakomicie ujęty wątek polski) dzięki czemu jesteśmy w stanie spojrzeć na  to z większej europejskiej  czy nawet światowej perspektywy. To historia szpiegostwa, dezinformacji, mistyfikacji, oszustwa, zdrady, działania na dwa fronty, skrytobójstwa, tajnych misji, przekupstwa, zakulisowych układów, spisków, terroru i okrucieństwa. Wraz  z  powszechniejszym dostępem do archiwum  i coraz to  nowych  odtajnionych dokumentów i ludzkich świadectw, możliwe staje się rzucanie innego światła na szeregu znanych i funkcjonujących  nadal  w historii i nauce faktów i życiorysów.  Oczywiście, nie mamy  złudzeń iż  niektóre z tych tajnych czy ścisłe tajnych dokumentów nie ujrzą światła dziennego nigdy, ale nawet to co już wiemy lub czego się domyślamy wiele wnosi do znanego nam obrazu II wojny światowej i tego jej niezmiernie interesującego aspektu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>