G.Kucharczyk „Polska myśl polityczna po 1939 roku”

 Obszar w którym porusza się autor prezentowanej to publikacji „Polska myśl polityczna po 1939 roku” Grzegorz Kucharczyk, obejmuje siedemdziesiąt lat  dwudziestego wieku, czyli okresu niesłychanie  ważnego dla naszej ojczyzny, naszego narodu i  państwowości.

To ujęte w czasowe ramy lata 1939 –2009 w którym przełomowe dziejowe momenty, nie tylko polityczno –militarne,  stały się udziałem Rzeczypospolitej, bezpośrednio  czy pośredni wpływając na jej kształt i oblicze. To okres kiedy  po przegranej przez nas Kampanii Wrześniowej  pogrążamy się w grozie niemiecko- sowieckiej okupacji  tracąc państwowy byt, a krwawo okupiony tytaniczny wysiłek narodowych elit ogniskuje się na  idei odzyskania  suwerenności. Niestety, roznieceni przez walec historii i zdradzeni przy jałtańskim stole (przy akompaniamencie i aplauzie  rodzimych komunistycznych przedstawicieli) na długie dekady wepchnięci zostajemy w obcięcia „Wielkiego Brata”  stając się integralnym elementem socjalistycznej wspólnoty państw. Dzieje się tak aż po rok 1989 ( poprzedzony robotniczymi wystąpieniami  w Poznaniu 1956, w grudniu 1970, odbijającym się echem powstaniem węgierskiego czy Praską Wiosnyą 1968 roku, stanem wojennym, ustaleniami w Magdalence i Okrągłym Stołem) kiedy w końcu rozbudzone nadzieje pozwalają na powolną, choć  niełatwą transformację ustrojową.  No i zamykający lekturę  rok 2009 charakteryzujący się  już prawdziwym wysypem rozmaitych partii politycznych, ruchów, stowarzyszeń i mniej lub bardziej udanych obywatelskich inicjatyw od lewej do prawej strony polskiej sceny.

 Książka Grzegorza Kucharczyka  skupia się na prezentacji i opisie najważniejszych myśli i nurtów politycznych wpisanych w historyczny kontekst tego okresu, zarówno w kraju jak i na emigracji. Tego jak on wyglądał w rożnych latach, jak się zmieniał i   ewoluował pod wpływem różnych zewnętrznych i wewnętrznych czynników oraz  kim byli jego główni przedstawiciele. Duży nacisk kładzie autor  na czynniki  i środowiska emigracyjne, związane najpierw z  Rządem  RP na uchodźstwie a  później paryską Kultura oraz Kościół katolicki w Polsce który przez długie lata pełnił rolę jedynej silnej i realnej opozycji przeciw  PRL-owskiej wszechwładzy. Sporo też znajdziemy w tej lekturze  treści  dotyczących rożnych politycznych i społecznych organizacji  ( wraz z odbiciem ich poglądów i zapatrywań na przeróżne kwestie ), obecnych w kraju zarówno w czasie II wojny światowej jak i długim okresie który nastąpił później.  Działalności okupacyjnej  „wielkiej czwórki ( Stronnictwo Narodowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy), Polskiego Stronnictwa Ludowego i roli Stanisława Mikołajczyka, Organizacji „Ruch”.  Klubu Krzywego Koła, Komitetu Obrony Robotnika (KOR), Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), wielkiego i  masowym ruch jakim stała się  „Solidarność” oraz procesu powstawanie wielu politycznych organizmów od lewicowych i liberalnych  po konserwatywno- prawicowe,  który trwa po dziś dzień, naturalnie w coraz to nowych, zmieniający się konfiguracjach.

 To z całą pewnością pożądana lektura dla tych wszystkich którym nie obce są zagadnienia związane z myślą polityczną oraz  wpływem jaki miała na takie a nie inne oblicze naszego kraju, społeczeństwa  i narodu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>