Hans Mommsen „Ostateczne rozwiązanie”.

To spojrzenie od wewnątrz na trudną niemiecką historię XX wieku pozwala na nowo przemyśleć wydarzenia, która na zawsze odmieniły losy świata”.

Holocaust jest z całą pewnością jedną z najczarniejszych i najbardziej porażających kart historii ubiegłego  wieku, która  na zawsze zmieniła oblicze Europy i Świata,  kładąc się ponurym cieniem i rezonując na wiele późniejszych wydarzeń i zjawisk.

Mimo iż od tej straszliwej tragedii  i zakończenia zmagań II wojny światowej minęło już ponad siedemdziesiąt lat, nadal, nieprzerwanie i systematycznie, powraca pytanie o to jak mogło dojść,  w sercu zachodniej cywilizacji, do tak niewyobrażalnej  zbrodni ludobójstwa  i zagłady sześciu milionów Żydów?

Próby odpowiedzi na tak postawione pytanie podjął się znakomity niemiecki historyk i znawca  problematyki nazizmu Hans Mommsen a swoje wywody w formie zwartej, zatytułowanej „Ostateczne rozwiązanie” poparł gruntowną i wielopłaszczyznową wiedzą oraz liczną, zachowaną do naszych czasów, dokumentacją z tego okresu oraz relacjami świadków i uczestników przedstawianych zdarzeń.

Rozpatrując ową problematykę autor sięgnął  głęboko do źródeł ( i tak właśnie należało uczynić) pokazując nam gdzie trzeba szukać przyczyn (ideologicznych, politycznych , społecznych, kulturowych i ekonomicznych) i co tak naprawdę  legło u podstaw  zjawiska niemieckiego antysemityzmu i skrajnej nietolerancji etnicznej, które eksplodowało z całą mocą w hitlerowskich Niemczech lat  trzydziestych,  znajdując  później odbicie  w okupowanej Polsce i innych krajach europejskich.
Kreśląc bardzo  wnikliwy,  historyczny rys epoki (bez poznania, którego trudno byłoby zrozumieć nam niektóre zagadnienia oraz zmieniający się klimat tamtych lat)  ukazuje nam na rożnych przykładach,  sytuację i pozycję niemieckich Żydów w dwudziestowiecznych realiach niemieckiego państwa oraz przybliża  mechanizmy  i procesy, które stopniowo doprowadziły do radykalizacji i  rosnącej eskalacji  działań wymierzonych najpierw  we własnych współobywateli, a później w gminy żydowskie  w podbijanych państwach.

Począwszy od antysyjonistycznej retoryki niektórych ugrupowań politycznych i sił ( np. tradycyjnych kół wojskowych) w Cesarstwie Niemieckim, poprzez  nasilenie tego rodzaju wystąpień w okresie I wojny światowej  a później  Republiki Weimarskiej (słynne, chwytliwe,  hasła o  nożu wbitym w plecy)  po rodzący się ruch nazistowcki w którym antyżydowskei hasła stanowiły istotny fundament politycznej ideologii (głoszonej przez NSDAP i oddziały szturmowe SA) aż po dojście do władzy w 1933 roku Adolfa Hitlera i ustanowienie złowrogiej, brunatnej,  dyktatury. Totalitarnego państwa, które wprowadziło  drastyczne przepisy i prawa  wymierzone w żydowskich mieszkańców, począwszy  na ustaw Norymberskich,  pomysły masowych przesiedleń ( na Madagaskar, koło podbiegunowe, do tzw. rezerwatów w  Generalnym Gubernatorstwie  czy na terenach Związku Radzieckiego) aż po kulisy podjęcia tej najbardziej  brzemiennej w skutkach  decyzji  o całkowicie fizycznej eliminacji  milionów europejskich Żydów. Wyrazem tego była  słynna konferencja w Weenesy (20 stycznia 1942), gdzie zaplanowano  i uzgodniono kwestie dotyczące tzw. „ostatecznego rozwiązania”,  wizyta Heinricha  Himmlera w Auschwitz (17 lipca 1942 roku) podczas której uśmiercono, przy pomocy gazu, grupę holenderskich więźniów, działania oddziałów  specjalnych SS tzw. Einsatzgruppen na  Wschodzie,  gwałtowną rozbudowę obozów koncentracyjnych aż po planowe, usankcjonowane przez niemieckie czynniki decyzyjne masowe ludobójstwo w obozach zagłady w Polsce.

Książka Hansa Mommsena „Ostateczne rozwiązanie” to publikacja ( w kontekście zawartych treści nie chce mi przejść przez gardło słowo ciekawa) bardzo trudna, choć  niesłychanie ważna i potrzebna, zwłaszcza w czasach nam współczesnych w których obserwujemy wyraźny wzrost popularności  skrajnych (zarówno prawicowych jak i lewicowych)  ideologii i nurtów. Pamiętajmy iż niemiecka, narodowo-socjalistyczna,  partia NSDAP  też była kiedyś tylko mała, marginalna i mało znacząca… Polecam lekturę.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>