Jan Karski „Jedno życie” tom I

Chyba każdy z  nas posiada w swoich zbiorach pozycję, która jest dla nas z jakiś względów czy powodów ważna i  do której na rożnych  etapach swojego życia często powracamy. Ja również mam ich kilka, choć  ze względu na zakres zainteresowania  tematem i  unikalne  walory  poznawczym prym wiedzie  książka, nieżyjącej już niestety Pani Teresy Torańskiej, zatytułowana  „Oni”, będąca zbiorem wywiadów z  najbardziej prominentnymi osobistościami  poprzedniego systemu ( min. Jakubem Bermanem i Edwardem Ochabem).  Dziś, do tego szacownego  grona dołączy publikacja Waldemara Piaseckiego zatytułowana „Jan Karski. Jedno życie”

Postać Jana Karskiego (właściwie Jana Kozielewskiego)  legendarnego  emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego,  który poinformował świat o rozgrywającym się na naszej ziemi dramacie Holocaustu i bezskutecznie zabiegał  u rządzących i wpływowych elit (również żydowskich) o pomoc w powstrzymaniu nazistowskiej machiny śmierci, urosła po latach do rangi heroicznego symbolu. Symbolu, który ze względu na dokonania i polityczną przynależność powojenne PRL-owskie władze wszelkimi sposobami  próbowały pomniejszyć, zbagatelizować, zafałszować i nie dopuścić do rozpowszechnienia się go w szerokich masach społeczeństwa  polskiego. Szczęśliwie dla nas wszystkich, transformacja ustrojowa z 1989 roku i procesy przez nią uruchomione  umożliwiły naszym wielkim, narodowym bohaterom   zajęcie należnego im miejsca na kartach naszych dziejów.  Dotyczy to naturalnie również Jana Karskiego, jego najważniejszej życiowej misji oraz całokształtu aktywności w okresie II Rzeczypospolitej i tragicznego okresu okupacji.

Książka Waldemara  Piaseckiego ma tu jednak wymiar wyjątkowy i to z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, osoba samego autora, przyjaciela, powiernika i wieloletniego współpracownika  naszego bohatera, który posiadł wiedze dotycząca wielu aspektów życia Jana Karskiego (ze szczególnym uwzględnieniem tych  osobistych i  rodzinnych)  zupełnie niedostępną nawet dla najdociekliwszego badacza. Po drugie, doskonała znajomość charakteru, osobowości, sposobu postrzegania świata i towarzyszących mu zjawisk, bardzo indywidualnych odczuć i ocen  pozwoliło autorowi właściwie  ocenić i zinterpretować przedstawione zdarzenia. Po trzecie, nie jest to typowa biografia będąca suchym, bardzo  schematycznym zestawieniem faktów, lecz nacechowana dużym  ładunkiem emocjonalnym, niezwykle bogatą, sugestywną i barwną opowieścią o życiu tego nietuzinkowego człowieka. Po czwarte, wreszcie, bez względu na to jakiego okresu życia dotyczą przedstawiane w lekturze fragmenty (dzieciństwo, młodość, studia, praktyka czy dyplomacja)   wpisane są one  jest w bardzo głęboki historyczno-społeczno-obyczajowy  kontekst, stając się dla nas współczesnych istną kopalnią wiedzy, pełną mało znanych szczegółów, ciekawostek i faktów z tego okresu ( np. starannie oddany, zbiorowy portret rodzinnego miasta Łodzi).

Opowieść o losach naszego bohatera (trzymamy w rękach tom pierwszy obejmujący lata 1914-1939) jest  również burzliwą opowieścią o losach naszej,  odradzającej się w bólach  i z trudem utrwalającej swoja państwowość Ojczyzny, wraz z całym ogromem i złożonością piętrzących się przed nią problemów,  zarówno w polityce wewnętrznej  jak i międzynarodowej. To znakomicie oddane świadectwo czasów, które dane mu było oglądać własnymi oczami a później aktywnie w nich uczestniczyć   oraz ludzi, których życie postawiło na jego drodze ( ogromna rola wpływowego brata  Mariana Kozielskiego, zagorzałego piłsudczyka i wysoko postawionego przedstawicieli policji państwowej)

Podglądając  życie a później wraz z nim uczestnicząc w jego licznych prywatnych czy służbowych podróżach (Wilno, Lwów, Czerniowice, Bukareszt, Opole, Genewa, Londyn itd) mamy okazje spojrzeć na skomplikowaną substytucję międzynarodową oraz rodzący się i gwałtownie wzrastający w siłę Nazizm, będący preludium złowrogiego wojennego pomruku, który dał się  słyszeć  podczas wizyty w Norymberdze  w 1935 roku i towarzyszącej jej niemieckiej retoryce.

Dużo miejsca poświęca autor problematyce stosunków polsko-żydowskich (jest to temat który przewija się niemal przez całą tekst lektury) różnych jego etapom i nasileniom, rozpatrywanej  zarówno z pozycji państwowej (mało znany fakt zbrojenia i  szkolenia  przez II Oddział Sztabu Generalnego na terytorium Polski żydowskich bojowników do walki w Palestynie), osobistej (związki emocjonalne i liczne przyjaźnie), kulturowej, obyczajowej, religijnej,  społecznej i politycznej (antysemickie wystąpienia ONR-owskich młodzieżówek)

 Książka Waldemara Piaseckiego przybliża nam niezwykle bogaty i bardzo interesujący  świat dwudziestolecia międzywojennego (z wszystkimi  jego za i przeciw) przywołując niekiedy zapomniane czy mało znane fakty z jej oblicza, które poruszały i rozpalały wówczas polską opinię publiczną: działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz przyświecające jej cele  zdobyczy terytorialnych na  Madagaskarze i w Liberii, chęć pochowania Roman Dmowskiego w Poznańskiej krypcie obok Mieszka I i Bolesława Chrobrego, liczne, uwiecznione w końcu sukcesem  próby złapania „króla kasiarzy” słynnego  „Szpicbródki” Stanisława Cichockiego i jego dalsze losy (oglądając ekranizację  z Piotrem Fronczewskim w roli słynnego włamywacza  pewnie nie zdawaliśmy sobie sprawy iż jest to jak najbardziej autentyczna postać), głośna,  szeroko komentowana tzw. sprawa Gorgonowej, ciesząca się ogromna popularnością i  nieprzemijająca jak widać  twórczością Karola Maya  i on sam, ruch sodalicji Mariańskiej, chasydyzm polski i wiele wiele innych…

Nie mogę doczekać się kolejnego tomu. Naprawdę gorąco polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>