Jan Maria Jackowski „Bitwa o III RP”

„Porozumienie z komunistami nastąpiło kosztem jasnych propozycji dla społeczeństwa . Za tę niechęć do tworzenia normalnego życia politycznego prędzej czy później trzeba będzie drogo zapłacić”.

W tym roku minęła dwudziesta piąta rocznica  inauguracji obrad Okrągłego Stołu, wydarzenia w naszej historii które stało się bez wątpienia końcem pewnej epoki i  zarazem szansą na dokonanie fundamentalnych zmian w życiu Rzeczypospolitej. Dla  wielu obserwatorów tamtych wydarzeń (ówczesnych i obecnych), pisarzy, badaczy, historyków czy publicystów stała się ona świetną okazją do rożnego rodzaju podsumowań  i rozliczeń ostatnich dziesięcioleci naszej wspólnej historii. W nurt ten wpisuje się również prezentowana tu publikacja Jana Marii Jackowskiego zatytułowana „Bitwa o III RP”, będąca zbiorem, esejów, szkiców i artykułów powstających na przestrzeni lat 1989-2014. To próba spojrzenia i analizy ważnych  wydarzeń tego okresu  oraz przedstawienie  kulis i okoliczności powziętych wówczas decyzji, które w sposób pośredni czy bezpośredni rzutują na nasze  życie ( w różnych jego przejawach) do dnia dzisiejszego.

„Na początku lat 90 na scenę życia politycznego bardzo silne wpływy mieli postkomuniści  i środowisko tak zwanej lewicy  laickiej. Po Okrągłym Stole obie te grupy miały zbliżone poglądy na temat rozliczenia  zbrodni peerelowskiej i  komunistycznej”

„Legenda okrągłego Stołu stała się aktem założycielskim III RP. Tymczasem ujawnianie kolejnych źródeł historycznych burzy ten zmistyfikowany obraz i odsłania istotę sprawy, że Wojciech Jaruzelski był człowiekiem kurczowo trzymającym się władzy, odpowiedzialnym za ciemiężenie narodu i cierpienie milionów Polaków”.

Wzbudzające wciąż kontrowersje i skrzące się od niejasności negocjacje w podwarszawskiej Magdalence, obrady  i ustalenia Okrągłego Stołu oraz cena jaką zapłaciliśmy za transformacje ustrojową, zakulisowe układy i polityczne targi,  mszczący się na nas do dziś brak rzetelnego i metodycznego rozliczenia z komunistyczną przeszłością (zwłaszcza działalnością  służb specjalnych  poprzedniego ustroju) i tzw. polityka „grubej  kreski”, lata polityczno- gospodarczo-społecznych przemian, kolejne rządy i ich wielofazowe strategie dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej kraju,  mniej czy bardziej udane koalicje, straszące nas przez dekady  gry teczek, rosnący dług publiczny, kręte ścieżki dyplomacji, odbijający się na wszystkich kryzys, spadek stopy życiowy,  nieudolność prokurator i sądów III RP, afery, uwikłanie politycznych elit, patologie w życiu gospodarczym i medialne manipulacje to jedne z wielu zjawisk i problemów poruszanych w tej publikacji.

 Dziś spoglądamy na to wszystko z trochę już innej  perspektywy, wiemy już więcej, otwarte są archiwa, mamy dostępom do dokumentów, relacji uczestników i świadków interesujących nas wydarzeń, istnieje Instytut Pamięci Narodowej, rośnie również świadomość opinii publicznej i dlatego być może  nasz osąd jest o wiele pełniejszy.

„Doświadczenia po 1989 roku wskazują że jakość struktur wolnego państwa jest w istotny sposób uzależniona  od sposobu rozliczenia się z totalitarna przeszłością. Tymczasem rok 1989 nie stał się cezurą , która dogłębnie oceniłaby i zamknęła miniony okres”.

 Lektura  Jana Marii Jackowskiego „Bitwa o III RP” zawiera gorzką prawdę o popełnionych ( nieświadomie czy świadomie ) błędach, straconych szansach, niewykorzystanych możliwościach i braku prawdziwej debaty ze społeczeństwem, które stały się przyczyną tego iż dziś państwo nasze znajduje się  w tym, a nie innym miejscu, a jednym z jej skutków jest masowa emigracja zarobkowa naszej młodzieży, co z pewnością w dłuższej perspektywie nie wróży nam wszystkim niczego dobrego. Na szczęście, gdzieś tam z treści przebija się nadzieja wyrażona w myśl starego przysłowia „iż można przegrać bitwę ale wygrać wojnę”, czego naturalnie wszyscy sobie życzymy.

Prezentowana tu lektura zmusza do myślenia, może niekiedy do weryfikacji posiadanej wiedzy, postaw i  sądów ale  na de wszystko do refleksji nad kondycja naszego współczesnego państwa i narodu oraz jego przyszłego miejsca w Europie i Świecie.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>