Jan N. Lorenzen „Erich Honecker –biografia polityczna“

 „Gdyby  osądzić Honecera wyłącznie po pozorach, to bardzo łatwo można by go nie docenić…”

Przeciętnemu Polakowi Erich Honecker kojarzy się z człowiekiem  poprzedniej epoki, poprzedniego systemu, twardogłowym i nieprzejednanym przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, który przyczynił się do budowy Muru Berlińskiego  oraz  nie wahał się strzelać do swoich rodaków  próbujących przedostać się na Zachód. Z  komunistycznym politykiem, który w myśl „doktryny Breżniewa” domagał się zbrojnej interwencji w Polsce i do końca ( pomimo zmian zachodzących w Europie i Świecie) kurczowo trzymał się władzy a zagrożony aresztowaniem i  procesem uciekł i schronił się w Moskwie.

 Nakładem Wydawnictwa Publikat ukazała się właśnie  pierwsza w naszym kraju jego polityczna biografia (ogromny plus za okładkę), która w  bardzo skondensowany  sposób przybliża nam jego sylwetkę  na tle rożnych historyczno-politycznych związków oraz przeobrażeń , które stały się udziałem  Europy w  dwudziestym wieku. Szczególnie dotyczy to okresu II wojny światowej i wydarzeń które rozegrały się bezpośrednio po niej. Stał się bez wątpienia postacią,  która przez wiele lat  współdecydowała a później po przejęciu steru władzy decydowała o kursie jaki obierze państwo niemieckie i aktywnie uczestniczyła w ważnych  dziejowych wydarzeniach rozgrywających się na arenie międzynarodowej .

 Autor przybliża nam jego życie i polityczna działalność  od lat najmłodszych, rodzinnych, poprzez   pierwsze zachłyśnięcie się ideologia komunistyczną  i aktywne zaangażowanie się  w  działalność organizacjach młodzieżowych tego nurtu zakończone  pobytem w ZSRR w latach 1929-1931   Aresztowanie, proces i trudne lata spędzone w hitlerowskim więzieniu ( odsiedział prawie dziesięcioletni wyrok), wyzwolenie przez Armie Czerwoną  i mozolne wspinanie się po kolejnych szczeblach partyjnej kariery, aż po osiągnięte z trudem ( niezwykle interesujący i mało znany opis walki o władze w strukturach partyjnych elit  oraz konfrontację z  Walterem Ulbrichtem) stanowiska I sekretarza  Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności i lata niepodzielnej władzy 1971-1989. 

„Przez osiemnaście lat rządził drugim niemieckim państwie  i odcisną na nim swoje piętno. […] A przy tym rządził coraz bardziej autokratycznie i nawet pozbawił realnej władzy  Biuro Polityczne. Przez dziesięciolecia niemal nikt z rządu NRD i z biura politycznego SED nie odważył się mu sprzeciwić”

Ciekawie zobrazowany jest jego stosunek do komunistycznej ideologii (kreował się na wielkiego teoretyka i znawcę marksizmu -leninizmu)  i obowiązujących jej dogmatów oraz to jak na różnych etapach jego działalność układały się  stosunki z Wielkim Bratam, oraz przedstawicielami krajów tzw. demokracji ludowej.

„Erich mówię ci to otwarcie [L.Breżniew-JN]: nie zapomnij nigdy, że NRD bez nas – bez związku radzieckiego, jego siły i władzy-nie ma prawa istnieć. Bez nas nie ma NRD”

 Mimo iż jest to biografia zdecydowanie polityczna, nie zabraknie w niej również aspektów  bardzo osobistych i zupełnie prywatnych, skrzętnie skrywanych przez ogółem społeczeństwa, które miejscami zupełnie nie licują  z medialnym i propagandowym wizerunkiem skromnego i ciężko zapracowanego socjalistycznego działacza i przywódcy.

 Książka Jana N. Lorenzena z  całą pewnością zainteresuje tych wszystkich którym nie obce są polityczne  meandry XX wiecznej europejskiej historii. Historii,  której  Erich  Honecker, chcemy tego czy nie, przez długie lata był integralną częścią.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>