Jerzy Strzelczyk „Mieszko I”

Postać Mieszka I naszego pierwszego historycznego władcy i faktycznego twórcy polskiej państwowości (niczego oczywiście nie ujmując jago znakomitym przodkom: Siemowitowi, Lestkowi i Siemomysłowi)  bez wątpienia jawi się w naszej historiografii jako osobowość nietuzinkowa, wybitna i obdarzona horyzontami daleko wykraczającymi poza czasy mu współczesne i własne dziedzictwo. Ginące w pomrokach dziejów czasowe ramy dotyczące jego panowania (oraz czasów je poprzedzających), wydarzeń, faktów czy losów poszczególnych postaci owocują tym że niestety nie znajdujemy  pełnego ich odzwierciedlenia w tekstach źródłowych co  daje możliwość rozmaitych nadinterpretacji i czasem zgoła fantastycznych hipotez i teorii.

Nie dzieje się tak jednak w przypadku Jerzego Strzelczyka  i prezentowanej to książki zatytułowanej „Mieszko I”, będąca pierwsza odsłoną (bardzo udana zresztą) mającego ukazać się cyklu „Poczet Władców”, przybliżającego nam ważne a czasem wybitne postacie z areny naszych dziejów.

Autor w sposób niezwykle staranny, przemyślany i podparty gruntowną merytoryczną wiedzą kreśli nam obraz tego władcy na tle głębokiego historycznego  rysu wczesnośredniowiecznej rzeczywistości w jej rożnych, niekiedy bardzo skomplikowanych, formach: politycznych, etnicznych, gospodarczych, religijnych, światopoglądowych, militarnych i wielu innych… Czyni to w oparciu o najnowsze osiągnięcia archeologiczne oraz wnikliwą analizę wszelkich  dostępnych materiałów. Dotyczy to min: tekstów niemieckiego mnicha z klasztoru w Korbei Widukinda, biskupa marserburskiego  Thietmara, zapisów żydowskiego podróżnika Ibrahima ibn Jakuba, tzw. Roczników Jordana – Gaudentego, kronik Galla Anonima i Jana Długosza.  W oparcie o te (i inne) materiały oraz właściwą, rzeczową  i odmitologizowaną ich  interpretacje pokazuje  nam autor fascynujący i zróżnicowany (chociażby plemiennie)  świat naszych słowiańskich przodków, poszczególne etapy scalania i krystalizowania się państwowej jedności,  niełatwe próby krzepnięcie narodowej tożsamości, szereg problemów natury zewnętrznej i wewnętrznej, czynniki które zdecydowały o przyjęciu chrześcijaństwa, ślub z czeską księżniczka Dobrawą i stopniowe z całą pewnością niełatwe procesy chrystianizacji. Poznamy kulisy  politycznych decyzji Mieszka I  na arenie międzynarodowej  (stosunki z Cesarstwem,) tworzenie  się  zrębów długofalowej polityki związanej z ugruntowaniem swojej pozycji, ułożeniem stosunków z sąsiadami, zdławieniem zagrażających jego przywództwu rozmaitych ruchów odśrodkowych oraz ekspansją terytorialną, ekonomiczną i religijną.

Całość publikacji Jerzego Strzelczyka  podana jest w niezwykle ciekawej, interesującej i pobudzającej wyobraźnie popularno-naukowej formie, skierowanej do szeroko grona czytelników w rożnym  wieku i różnym poziomie historycznej wiedzy. Myślę iż  spełni oczekiwania wszystkich miłośników naszej historii a zwłaszcza tych zakochanych we wciąż jeszcze skrywającej moc rozmaitych tajemnic tematyce wczesnośredniowiecznej. Z czystym sercem polecam, nie mogąc się doczekać kolejnych tomów.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>