Joachim Ceraficki „Wasserpolacken”

 To jedna z tych wciąż nielicznych publikacji,  która ogniskuje się wokół  przemilczanych przez dekady  fragmentów naszej historii najnowszej,  a do tych niewątpliwie należy  udział obywateli polskich w jednostkach niemieckiego Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. Zjawiska, które w  znacznej liczbie dotknęło tysięcy polskich rodzin na Pomorzu, na Ziemi Śląskiej, w Wielkopolsce, Wolnym Mieście Gdańsku  oraz  innych rejonach i które nadal, mimo upływu lat, funkcjonuje najczęściej jedynie   w przestrzeni regionalnej czy rodzinnej. Cieszę się niezmiernie iż znalazł się  w końcu ktoś,  kto zechciał poruszyć i przybliżyć rodzimemu czytelnikowi ten ważny i kontrowersyjny temat.

 Książka „Wasserpolacken. Relacja  Polaka w służbie Wehrmachtu”oparta jest na wspomnieniach Joachima Cerafickiego, młodego mieszkańca  Grudziądza, który na podstawie niemieckich dyrektyw jako tzw.  Wasserpolacken (czyli rozwodniony Niemiec) w 1942 roku został zmobilizowany i przymusowo wcielony do niemieckiej armii,  w  której strukturach aż do roku 1945 (kiedy to zdezerterował) brał czynny  udział w toczonych przez nią wojennych działaniach.

 To bardzo osobista, emocjonalna, choć wyraźnie pozbawiona patosu, zbędnego koloryzatorstwa  i naginana faktów  próba rozliczenia się autora ze swoją bolesną i traumatyczną przeszłością. Dla nas Polaków, o tyle ciekawa iż mamy okazje spojrzeć na toczące się wydarzenia oczami rodaka, a  przy tym żołnierza wrogiej nam armii i z jego perspektywy ujrzeć ten najkrwawszy konflikt XX wieku. Bohater nie próbuje się tłumaczyć, wyjaśniać podjętych decyzji,  przedstawiać swoich racji czy punktu widzenia, opisuje po prostu (robiąc to w sposób bardzo sugestywny i uderzający realizmem) ów dramatyczny okres swojego życia.

„ […] przede wszystkim starał się przeżyć i swoim zachowaniem nie narazić rodziny na represje. Pomagały w tym ostrożność, koncentracja, dbałość o zdrowie, ubranie, wyposażenie. Starał się być dobrym żołnierzem, bo w ten sposób minimalizował ryzyko śmierci”.

Wojenne wspomnienia (sporo ich znajdziemy na naszych księgarskich półkach)  często epatują  potwornością i grozą wojny, ludzkim cierpieniem, strachem, bólem, wszechobecnością śmierci, wynaturzeniem, tragizmem jednostki, społeczeństw i narodów. Nie inaczej jest również  na łamach tej lektury, choć dla mnie osobiście najbardziej interesujące są te pozafrontowe aspekty jego wspomnień, odnoszące się do sytuacji przedwojennej (politycznej, gospodarczej, etnicznej, społecznej, kulturowej jak i tej będącej odbiciem międzyludzkich relacji) zwłaszcza w kontekście zbliżającego  się nieodwracalnie globalnego  konfliktu zbrojnego. Niezwykle ciekawy jest  ów zbiorowy portret dziś już bez mała  stutysięcznego Grudziądza i jego okolic oraz  tego jak mieszkańcy tego rejonu odnajdywali się w  nowej dla siebie i coraz bardziej zagrażającej ich bezpieczeństwu  „brunatnej” rzeczywistości. To wnikliwe, zamknięte w określonym  przedziale czasowym (1939-1945)  spojrzenie na rożne przejawy okupacyjnej i frontowej codzienności, którą ma okazję obserwować nasz bohater w  ramach wojskowej służby, podczas szpitalnego leczenia,  urlopów, w  kontaktach z rodziną,  przyjaciółmi i rozmowach z niemieckimi towarzyszami broni.

Na szczególna uwagę zasługuje znakomite wydanie tej publikacji (duży ukłon w stronę wydawnictwa) charakteryzujące się  wysoką jakość papieru i druku, wyraźną czcionka  i świetnie skomponowaną, przyciągającą wzrok okładką. Również prosty, zrozumiały i nie przytłaczający nas wojskową terminologią  język, jest elementem który jak myślę spowoduje iż sięgną po tą lekturę wszyscy zainteresowani  tematyką tego okresu, bez względu  na wiek czy  znajomość omawianych wydarzeń.

 Książka Joachima Cerafickiego „Wasserpolacken. Relacja  Polaka w służbie Wehrmachtu” mimo licznych,  historycznych i   poznawczych walorów, jest również ważnym i potrzebnym głosem w procesie okłamywania naszej dziejowej spuścizny a tym samym  wciąż mało znanych jej faktów i zjawisk.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>