Józef Odziemkowski „Konflikty międzynarodowe po 1945 roku”.

„Wojna towarzyszyła cywilizacji człowieka przez wszystkie znane nam, opisane piórem historyka, epoki. Była zarówno stymulatorem postępu technicznego, przenoszenia nowych idei, jak i przyczyną wielkich zniszczeń, ofiar i nieszczęść”.

9 maja 1945 roku hitlerowskie Niemcy podpisują akt bezwarunkowej kapitulacji. Wydawać by się mogło iż niewyobrażalny ogrom ofiar i potwornych wojennych zniszczeń, katastrofy gospodarczej i ekonomicznej sprawi, iż nadchodzące lata wolne będą od wszelkich konfliktów o tym charakterze.

Również ustalenia zwycięskich mocarstw i powołanie Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzało do tego, by koszmar którego Europa i Świat zakosztowały w czasie II wojny światowej nigdy się nie powtórzył

NIC BARDZIEJ MYLNEGO!!!

Książka Janusza Odziemkowskiego „Konflikty międzynarodowe po 1945 roku” ukazuje nam dwadzieścia cztery konflikty zbrojne, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku. Dotyczy to zarówno wydarzeń o szerokim międzynarodowym charakterze, jak i tych lokalnych, które nie rozprzestrzeniły się (na szczęście) na zewnątrz, ale dla zamieszkującej je ludności były prawdziwą apokalipsą. Zdarzeń tego rodzaju było oczywiście więcej, lecz ze względu na ograniczenia dotyczące objętości autor skupił się na tych, jego zdaniem decydujących i najważniejszych. To podana w prostej przystępnej formie (zrozumiałej nawet dla laika) analiza tych wojennych  wydarzeń, zawierająca szeroki kontekst polityczny, ekonomiczny, gospodarczy i wojskowy. Poparta uwarunkowaniami międzynarodowymi, partykularnymi interesami wielkich mocarstw, a także efektom nowego postkolonialnego układu sił i rodzących się (niekiedy w bólach) nowych tworów politycznych i państwowych. Wiele miejsca zajmuje ówczesna sytuacja międzynarodowa i to jak wpływała ona na powstanie i eskalacje owych działań zbrojnych, zwłaszcza w odniesieniu do dwubiegunowego świata reprezentowanego przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki.

Mamy więc wielkie i wszystkim doskonale znane konflikty jak np: izraelsko-arabski, wojna w Korei, wojna w Wietnamie, interwencja sowiecka w Afganistanie, „Pustynna Burza”, wojna bałkańska. Są też takie, o których zwłaszcza my Europejczycy wiemy bardzo niewiele, albo zgoła nic: konflikty ekwadorsko – peruwiańskie, wojna indyjsko – chińska, algiersko – marokańska, między Somalią a Etiopią, czy Armenią a Azerbejdżanem.

To niepowtarzalną okazje przyjrzenia się mechanizmom działań i  zakulisowym wpływom poszczególnych państw,  tajnym operacjom wywiadowczym, krętym ścieżką dyplomacji i wielkiego biznesu, wzajemnym układom i zależnością. Obserwujemy ich wpływ na kształtowanie się coraz to bardziej nowocześniejszych technologii wojskowych i około-wojskowych, oraz długofalowych strategii militarnych.

Na pierwszy rzut oka widać znakomite merytoryczne przygotowanie autora, oraz doskonała znajomość realiów dotyczących opisywanych czasów. Trochę zabrakło mi zdjąć dokumentujących poszczególne opisywane konflikty, ale rozumiem iż były one podyktowane ograniczeniami wydawniczymi.

Książka Józefa Odziemkowskiego „Konflikty międzynarodowe po 1945 roku” to znakomita i bardzo ciekawa pozycja dla wszystkich pasjonatów najnowszej historii Europy i Świata.

To również ostrzeżenie i próba uświadomienia nam, iż instrumenty jakimi dysponuje społeczność międzynarodowa są dalece niewystarczające by utrzymać trwały, czy chodźmy czasowy pokój na świecie.

Warto o tym pamiętać!!!

Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa Bellona

One Response to “Józef Odziemkowski „Konflikty międzynarodowe po 1945 roku”.”

  1. Alannada pisze:

    Ja pasuję, to nie moja działka

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>