Karol Modzelewski „Barbarzyńska Europa”

Książka  „Barbarzyńska Europa” to spojrzenie wstecz na rozdział dziejów Europy który ginie w pomrokach dziejów  i o którym, ze względu na nikłość zachowanych tekstów źródłowych, tak naprawdę niewiele wciąż wiemy. Powszechnie uznaje się że na taki a nie inny kształt starego kontynentu wpływały historyczne i kulturowe elementy Grecji, Rzymu oraz  rodzącego się a później potężniejącego chrześcijaństwa i  zbyt często zapominamy  o wkładzie (szeroko rozumianym) tradycji i korzeni tzw. „barbarzyńskich”

To właśnie na tym historycznym (i nie tylko) aspekcie skupia się publikacja Karola Modzelewskiego, próbująca przybliżyć nam ów niezwykłe wielobarwny, wielowymiarowy i bardzo interesujący świat naszych przodków. Autor przedstawia nam go zarówno w bardzo szerokim kontekście, traktując barbarzyńskie plemiona ( Słowianie, Germanie, Rusowie, Celtowie, Sasi) jako pewna całość jak i w sposób dokładniejszy a tym samym  bardziej indywidualny. Przybliża nam struktury społeczne tych dawnych ludów, obowiązującą hierarchie, zbiory praw którymi się kierowały, wierzenia, moralność, obyczajowość, podobieństwa i różnice miedzy nimi. Wskazuje na ścisłe związki rodzinne i wewnątrz-plemienne, zasięg królewskiej władzy i ogromną rolę wieców. W sposób niezwykle merytoryczny i bardzo obiektywny  dzieli się z nami ciekawostkami, mało znanymi (zwłaszcza dla laika) faktami, zagadkami tej odległej dziejowej przestrzeni oraz spuścizną jaką  po sobie pozostawili.

Publikacja Karola Modzelewskiego  „Barbarzyńska Europa” nie jest lektura łatwą zwłaszcza dla ludzi nie zajmującymi się zagadnieniami związanymi z historią. Ze względu na tematykę oraz ogrom zawartych tam informacji wymaga pewnego skupienia i koncentracji ale warto podjąć ten trud gdyż dzięki niemu lepiej poznamy ów wspaniały i fascynujący  fragment naszych dziejów. Szczerze polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>