Karol Olejnik „Stefan Batory”

 

Nakładem Wydawnictwa Rytm ukazała się właśnie obszerna, znakomicie napisana i wydana biografia jednego z najwybitniejszych polskich królów Stefana Batorego. Mimo iż został obrany  w drodze wolnej elekcji przez ogół szlachty (wbrew głosom senatorów)  na zawsze wpisał się w panteon naszych największych władców. Jak to jednak często bywało w naszej historii, mimo  dużych osiągnięć na wielu polach tak naprawdę  doceniony został dopiero po swojej śmierci . Utalentowany, obdarzony szerokimi myślowymi horyzontami, rozmachem i daleko wykraczającymi poza swoje czasy koncepcjami politycznymi. Mimo ograniczeń jakie nakładały na niego „artykuły henrykowskie” i „pacta conventa”, wiecznie pusty królewski skarbiec, opozycję magnaterii (zwłaszcza po ścięciu Samuela Zborowskiego) i niestabilność szlachty potrafił wspiąć się na wyżyny swoich talentów stając się katalizatorem szeregu zmian w polityce zewnętrznej i wewnętrznej, wojskowości, sądownictwie, gospodarce i kwestiach ustawodawczych. Faktyczny twórca militarnych sukcesów polskiego oręża które zaowocowały podporządkowaniem Koronie potężnego  i wpływowego Gdańska, odzyskaniem ziemi zagarniętych przez Moskwę i odsunięcie na długie  dekady niebezpieczeństwa ze strony wschodniego sąsiada. Autor prezentuje nam sylwetkę Stefana Batorego poczynając od lat najmłodszych spędzonych we wciąż niespokojnym Siedmiogrodzie,  kształtowanie się osobowości, edukację i wdrażanie się w wojennym rzemiośle w wieku młodzieńczym (okazji do tego bynajmniej nie brakowało) aż po dorosłość, zetkniecie się w z wielką międzynarodową polityką, dojrzałe, świadome wybory i okres chwalebnej świetności w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  Wszystko wkomponowane  w szeroki, wnikliwie i wieloaspektowo przedstawiony historyczny rys tamtego burzliwego  okresu. Publikacja Karola Olejnika  nacechowana jest obiektywizmem, ogromnymi walorami  poznawczymi, widoczną na każdym kroku ogromną merytoryczną wiedzą,  dotyczącą zarówno znaczących postaci owych czasów (Jan Zamoyski) jak i wydarzeń,  ich genezy i ogólnego tła. Jest bardzo ciekawa, napisana przy tym prostym, przystępnym i przez to zrozumiałym nawet dla laika językiem, dzięki czemu ma szanse stać się pozycją ogólnie  i szeroko dostępną dla wszystkich. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników i entuzjastów naszej historii oraz tych wszystkich którzy chcą poznać biografie wybitnego męża stanu który przed wiekami władał naszym krajem i narodem.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>