Leszek Pawlikowicz „Tajny front zimnej wojny”.

Książka Leszka Pawlikowicza „Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964” odtajnia i odsłania jeden z niezmiernie ważnych  i dotychczas  słabo znanych fragmentów działalności polskich sił specjalnych. Publikacja ta jest o tyle interesująca  iż  z racji funkcji jaką pełnią te organy państwowe raczej niechętnie dzielą się posiadanymi przez siebie archiwami, wiedzą operacyjną, kulisami i przebiegiem wydarzeń  w które były bezpośrednio czy pośrednio zaangażowane. Dotyczy to zwłaszcza spraw uciekinierów z własnych szeregów, które z przyczyna politycznych, wojskowych i propagandowych objęte były specjalną klauzulą tajności. Aby lepiej zrozumieć ten i inne aspekty działalności PRL- owskich służb autor kreśli schemat ich organizacyjnych struktur, zarówno cywilnych jak i wojskowych,   tego jak powstawały oraz ewoluowały przez lata ( nie bez pomocy tzw.radzieckich doradców) w totalitarnym komunistycznym państwie. Opisuje mechanizmy  sprawowania władzy w ówczesnej Polsce, zmieniających się układach sił w elicie rządzącej, ostrej walce partyjnej w PZPR, najpierw  miedzy frakcjami  „puławian” i natolińczyków” a później z agresywnym stronnictwem. „partyzantów”  Mieczysława Moczara. Również tego jak sytuacja ta przekładała się  i odbijała  na funkcjonowaniu MON i MSW. To bardzo interesujący rys tamtych czasów widziany  z  tej rzadko prezentowanej perspektywy.

Autor przybliża nam sylwetki samych uciekinierów (pułkownika Pawła Monata, podpułkownika Marcina Sochaczewskiego, majora Seweryna Wilfa, kapitana Seweryna Mroza i innych) motywy ich działań, charakterystyki, tego czym się kierowali decydując się na taki krok i przejście na „drugą stronę”, okolicznościach samej ucieczki, gry wywiadów, wiedzę którą zabrali ze sobą i przekazali obcym agencjom.  Jest to również obraz typowo ludzkich  dramatów, trudnych wyborów, reperkusji tego kroku w kraju na różnych płaszczyznach ( np.rodzinnej) oraz tego jak potoczyły się ich późniejsze losy. W końcowych rozdziałach tej książki znajdziemy opis procedur i zasad na na podstawie których organizacje wywiadowcze USA, Francji i Anglii, przyjmowały polskich uciekinierów, zapewniając im azyl,  bezpieczeństwo i stabilizacje.

Książka jest znakomicie udokumentowana,  napisana z wielka znajomością realiów i  historycznych uwarunkowań tego okresu. To bardzo dobrze przedstawiony, w sposób zrozumiały nawet dla laika,  wciąż słabo znany fragment naszych dziejów najnowszych  i tym większy szacunek dla autora za podjęcie się tej tytanicznej pracy.

Publikacja  Leszka Pawlikowicza „Tajny front zimnej wojny.Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964”  przeznaczona jest dla  wszystkich którzy interesują się dziejami naszego kraju i chcą pogłębić swoja wiedzę o ludziach i wydarzeniach tego okresu .
Szczególne podziękowania dla Oficyny Wydawniczej Rytm.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>