Łukasz Ksyta „Hubal. Historia prawdziwa”

„Broni nie złoże, munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”

To chyba jedna z najbardziej legendarnych i obrosłych  mitem postaci polskiego żołnierza  ( choć jak to często bywa nie wolna od sporów i  kontrowersji ) którego burzliwe losy nierozerwalnie splecione są  z całą dramatyczną historią naszego państwa i narodu w wieku dwudziestym.  Gorący patriota, który po przegranej dla nas Kampanii Wrześniowej 1939 roku nie złożył broni i na czele tzw. Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego aż do 1940 roku prowadził nieprzerwana walkę  z niemieckim okupantem, płacąc za to najwyższą cenę.  Walkę która, jak dziś wiemy, była nie do wygrania a jej finał łatwy do przewidzenia. Postać zdecydowanie wybitna, barwna, nietuzinkowa i w takiej też formie zasłużenie utrwalona w naszej powojennej świadomości, wliczając w to zarówno literaturę przedmiotu jak i liczne liczne popularnonaukowe publikacje, wspomnienia, przekazy medialne  w tym zwłaszcza słynny i kultowy już film „Hubal”  z 1976 roku w reżyserii Bohdana Poręby  ze znakomita  rolą Ryszarda Filipskiego.

 Major Henryk Dobrzyński na zawsze stał się symbolem  żołnierskiego poświecenia , honoru, dumy, życiowej postawy i ponadczasowych patriotycznych wartości. A przecież czas II wojny światowej był jedynie dwuletnim fragmentem jego ciekawych losów  i życiorysu  (niełatwego i  pełnego zakrętów) którym można by spokojnie  obdzielić kilka osób.

„ Nie robimy z siebie bohaterów (…) w całym tego słowa znaczeniu dochowujemy żołnierskiej przysięgi i spełniamy nasz obowiązek.  I to każdy uznać musi[…]”

Wydawnictwo Iskry oddaje nam w ręce świetnie napisaną i udokumentowaną  biografię tego człowieka,  uwzględniającym właśnie te mniej znane obszary jego życia (osobistego i wojskowego) od lat najmłodszych aż po śmieć, która dosięgnęła go 30 kwietnia 1940 roku  pod Anielinem.

Działalność w Drużynach Strzeleckich, służba  w Drugim Pułku Legionów Polskich, internowanie na Węgrzech (obóz Saktabos), ucieczka, udział w wojnie polsko-ukraińskiej  1918 roku, walkach o Lwow oraz  wojnie polsko bolszewickiej za co odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego  Virtuti Militari. Wiele odpowiedzialnych funkcji w odrodzonym i odbudowującym  się Wojsku Polskim i naprawdę  spektakularne osiągniecie i zwycięstwa w zawodach jeździeckich (odgrywały ogromną rolę w pełnej kawaleryjskiego kultu armii ) zarówno w Polsce jaki arenie międzynarodowej. Autor próbuje, na ile jest to oczywiście możliwe, wniknąć w jego warstwę psychologiczną co pozwala nam lepiej zrozumieć motywy które nim kierowały i decyzje które zmuszony był podejmować w niekiedy trudnych czy wręcz  ekstremalnych warunkach. Również tego co kładło się u podstaw nierozwiązania oddziału i kontynuowaniu walki zbrojnej, będącej w sprzeczności z rozkazami rodzącej się narodowej konspiracji i  stającej  się zarzewiem konfliktów.

 „W odpowiedzi przyszło pismo następującej treści. Kom. Pow. organizacji w Końskim(…) Grabców itp. Nie znam(…) ich rozkazy mam w dupie. Hubal mjr ”.

 Książka Łukasza Ksyty „Hubal. Historia prawdziwa”oparta jest o liczne, niekiedy unikalne dokumenty, podparte bogatym materiałami faktograficznymi, wspomnieniami i relacjami świadków opisywanych zdarzeń oraz licznymi aneksami w których znajdziemy min: krótkie  biogramy żołnierzy i ludzi współpracujących z Henrykiem Dobrzańskim i jego oddziałem.  

To bez wątpienia wspaniała lekcja historii, umożliwiającą nam bliższe poznanie biografii jednego z tych polskich bohaterów, który jak mało który  zasłużył ma miejsce w naszym narodowym panteonie.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>