Malina Kaszuba „W uścisku Moskwy”.

Dla wielu najwyższych rosyjskich przywódców,  cywilnych i wojskowych, wliczając w to prezydenta Władymira Putina (o czym mówi otwarcie i z pełnym przekonaniem), rozpad Związku Radzieckiego był największą, geopolityczną tragedią XX wieku. Nic wiec dziwnego iż wobec takiego podejścia rządzących elit, wektory współczesnej polityki tego kraju (wielotorowej zresztą) skierowane są w stronę jak największej integracji czy, mówiąc mniej dyplomatycznie, związania lub uzależnienia  byłych, postsowieckich republik i powrót do dawnej, mocarstwowej pozycji w świecie.

Doskonale oddaje i obrazuje  ten stan rzeczy  książka  Pani Maliny Kaszuby „W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki”.

Jest to bardzo współczesne (choć, oczywiście, pełne historycznych odniesień od których nie da się, w tym przypadku, uciec) spojrzenie na kremlowską politykę względem krajów, które kiedyś wchodziły w skład ZSSR,  zarówno w sposób jednostkowy i indywidualny (autorka bardzo skrupulatnie przedstawia relacje międzypaństwowe, niekiedy,  jak w przypadku Ukrainy, Gruzji czy tzw. państw Bałtyckich: Litwa, Łotwa, Estonia, bardzo skomplikowane czy nawet  naznaczone krwią)  oraz zbiorowy w ramach  różnych, powstających na przestrzeni  lat organizacji: Wspólnota Niepodległych Państw, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Związek Białorusi i Rosji, , Szanghajska Organizacja Współpracy. 

Książka jest o tyle ciekawa, gdyż  o ile posiadamy jakąś wiedze o najbliższych nam krajach, dawnego bloku wschodniego  (szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń) to państwa takie jak Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazachstan, Mołdawia są już w większości dla nas, typową, „białą plamą”. A szkoda, gdyż ich burzliwa historia, dziejowy i  kulturalny dorobek   oraz miejsce, jakie zajmują w regionie naprawdę warte są bliższego poznania. To zdecydowanie jeden z ciekawszych wątków, podejmowanych w lekturze.

 Osobne i szczególne miejsce w publikacji Pani Kaszuby zajmuje Białoruś (autorka poświęca jej relatywnie najwięcej miejsca)  najważniejszy, jak się wydaje, polityczny sojusznik  Kremla z który,  wbrew pozorom, stosunki nie układają się idyllicznie, zaś sam dyktator Aleksandr Łukasznko,  mimo medialnych gestów, twardo broni się przed próbami ograniczania jego władzy.

Tytuł książki „W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki” jest jak najbardziej adekwatny do zawartej w lekturze treści, ponieważ autorka bazując na rozległej wiedzy (wystarczy spojrzeć na bibliografię), historycznych zaszłościach oraz   obecnej, politycznej sytuacji, skupia się na całym wachlarzu  działań Federacji Rosyjskiej, wymierzonych w sąsiadujące z nią państwa.  Oczywiście, zależnie od geografii (państwa europejskie, Azja Środkowa, Południowy Kaukaz), specyfiki, rozmaitych, zewnętrznych i wewnętrznych, uwarunkowań,  okoliczności, stopnia zależności (i odwrotnie, niezależności)  lokalnej władzy, oraz rozmaitych innych czynników,  działania tę wyglądają  i kształtują się inaczej: interwencja militarna (zajęcie Krymu, walki na wschodzie Ukrainy, wojna z Gruzją), wspieranie separatyzmów (Osetia Południowa, Abchazja, Naddniestrze), działania wywiadowcze i dywersyjne, próby destabilizacji, wojna hybrydowa, wykorzystywanie mniejszości rosyjskich (republiki bałtyckie), szantaż energetyczny (Ukraina , Białoruś)  manipulacje informacyjne, fałszywa propaganda, polityka paszportowa, rozgrywanie lokalnych konfliktów (Armenia, Azerbejdżan), naciski ekonomiczne i  handlowe itd.

Cel jest oczywisty i niezmienny –osiągniecie jak największego wpływy  na procesy decyzyjne w owych państwach, naturalnie po myśli polityki i strategii dzisiejszej, putinowskiej Rosji. 

Książka Maliny Kaszuba jest ponad wszelką wątpliwość publikacją, która znacznie wzbogaci naszą dotychczasową wiedzę oraz  pozwoli  nam  spojrzeć szerzej   na współczesną Rosję, która nigdy nie pozbyła się swoich mocarstwowych ambicji (co charakterystyczne, dotyczy to zarówno epoki carów, bolszewickiego dyktatu  jak i   dnia dzisiejszego)  a jej działanie na arenie międzynarodowej  wyraźnie wskazują iż nadal będzie to kierunek w którym będzie ona podążać. Polecam.

 

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>