M. A. Koprowski „Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu”.

Bandrea, Szeptycki, OUN”.

20 stycznia 2010 roku prezydent niepodległej już Ukrainy Wiktor Juszczenko, specjalnym dekretem, nadaje pośmiertnie przywódcy Organizacji  Ukraińskich Nacjonalistów, Stefanowi Banderze   tytuł Bohatera Ukrainy, dając tym samym jasny i czytelny (zwłaszcza dla nas Polaków) sygnał jak wyglądać i kształtować się  będzie polityka historyczna tego kraju przez najbliższe lata i dziesięciolecia. 

Dla rzesz Ukraińców (zwłaszcza młodego pokolenia) Bandera to wielki narodowy bohater, charyzmatyczny, obrosły legendą przywódca, bojownik o jedność i niepodległość ukraińskiego państwa. Człowiek o którym kręcone są filmy, pisane są książki i opracowania naukowe, któremu potomni stawiają pomniki, tablice i uwieczniają na znaczkach pocztowych. Dla nas, Polaków, to niezmiennie  symbol i ucieleśnienie wszystkich najgorszych cech skrajnie prawicowego, politycznego, ekstremizmu: terrorysta, morderca, twarz zbrodniczej doktryny, odpowiedzialnej za straszliwe i krwawe akty przemocy i  skrytobójcze mordy w II Rzeczypospolitej oraz  niewysłowione cierpienia i masowe ludobójstwo naszych rodaków na południowo wschodnich terenach ojczyzny.
 Prezentowana tu książka  Pana Marka A. Koprowskiego  „Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu”  jest   pozycją, która w sposób   naprawdę bardzo szeroki,  merytoryczny  i  wielotorowy omawia problematykę ukraińskiego nacjonalizmu, obejmując tematycznie tak  płaszczyznę historyczną, polityczną czy militarną jak i  ideologiczną, społeczną oraz religijną ( bardzo dwuznaczna rola cerkwi prawosławnej i  jej zwierzchnika, metropolity  Andreja Szeptyckirgo). To rozbudowane, wsparte wieloma dokumentami i świadectwami,   spojrzenie na historię tego zbrodniczego ruchu, jego podwaliny ( Ukraińska Organizacja Wojskowa -UWO)  tego jak z biegiem czasu kształtował się i ewoluował (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów-OUN) wraz ze zmieniającymi się, gwałtownie,  europejskimi uwarunkowaniami tego czasu. Prezentuje cele, które sobie zakładał i sposoby, którymi próbował wdrażać je w życie, skutkujące,  później,  masowym, usankcjonowanym przez partyjnych liderów  ludobójstwem ludności polskiej  na  Wołyniu w 1943 roku.

Powrócą tu echa najgłośniejszych aktów terroru wymierzonych w II Rzeczpospolitą: nieudany zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego i wojewodę lwowskiego Kazimierza Grabowskiego  25 września 1921, szokujące zabójstwo, znanego polskiego polityka i zwolennika zbliżenia polsko-ukraińskiego Tadeusza Hołówki w Truskawcu 29 sierpnia 1931 roku, krwawy napad na oddział Poczty Polskiej w Gródku Jagiellońskim 30 listopada 2932 roku, polityczny mord dokonany na polskim ministrze spraw wewnętrznych Bronisławie Piernackim ,  dokonany w  Warszawie  15 czerwca 1934   oraz wiele innych, niekiedy już zapomnianych aktów brutalnej przemocy i  zbrodni wymierzonych przez ukraińskich nacjonalistów w  odrodzone państwo polskie. 

Odnajdziemy tu również  historię życia i działalności niekwestionowanego przywódcy tego nurtu  Stefana Bandery (oraz niektórych jego współpracowników),   który tworzy  ideologiczne i organizacyjne podstawy ruchu a   później wyraźnie  ukierunkuje go swoją władzą i swoim autorytetem. Autor przedstawia nam jego życiorys od lat najmłodszych (przesycony greko-katolicyzmem i wiarą w niepodległość Ukrainy) poprzez pierwsze kroki w działalności podziemnej prawicy, kolejne stopnie i szczeble w organizacji OUN i w jej ramach wielopłaszczyznową działalność na różnych polach ( łączność, zbieranie funduszy, propaganda, lecz również napady, pobicia, porwania, zabójstwa oponentów i przeciwników politycznych, tworzenie siatki agenturalnej i terrorystycznej) udział w zabójstwie polskiego ministra, proces,  osadzenie w Berezie Kartuskiej i więzieniu na Świętym Krzyżu ( bardzo ciekawe fragmenty)  oraz okres wzmożonej aktywności politycznej zaraz po uwolnieniu. 
Wszystko, naturalnie, ukazane w szerokiej, rozbudowanej  perspektywie, dokumentującej bardzo złożone  stosunki polityczno -społeczne w samej Ukrainie ( nie był to bynajmniej jednolity, ideologiczny, monolit), w Polsce ( przez lata ścierały się tu rozmaite koncepcje i plany, dotyczące metod sprawowania władzy w tym szczególnym regionie naszego kraju ) jak i już typowo polsko-ukraińskie, wpisanej w echa wielkiej, europejskiej i światowej polityki tego okresu. Dotyczy to też wątków odnoszących się do
wieloletnich zmagań władz  II RP z falą bezwzględnego terroryzmu i prób (w pewnym momencie wydawało się iż była na to pokojowa  szansa)  takiego czy innego  unormowania stosunków etnicznych w ramach  państwa polskiego. Jak wiemy z historii niewiele z tego wyszło.

Lektura Pana Marka A. Koprowskiego, to bardzo dobrze  napisana i niesłychanie interesująca  pozycja dla wszystkich pasjonatów naszej dwudziestowiecznej  historii ze szczególnym uwzględnieniem meandrów polityki wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym . Na pierwszy rzut oka widać ogromną historyczną wiedzę autora oraz świetną znajomość opisywanych realiów i zdarzeń. Bogaty materiał źródłowy (wzbogacony  zdjęciami)  powoduje iż na wiele wydawałoby się znanych faktów pisarz rzuca zupełnie nowe światło. Dodatkowym atutem tej publikacji (ukłon w stronę Wydawnictwa Replika) jest jej naprawdę bardzo dobre wydanie, zaopatrzone w  porządną twardą  oprawa z obwolutą, dobra jakość papieru i druku. Polecam gorąco.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>