Marek Gaszyński „Niepokonani”

„NIEPOKONANI – ludzie, którzy się nie poddali, nie zrezygnowali , nie ulegli, nie dali się pokonać”.

Książka Marka Gaszyńskiego zatytułowana „Niepokonani”, to zbiór wywiadów i rozmów przeprowadzonych przez autora na antenie radiowej, lub też prywatnie do potrzeb tej publikacji. Od kiedy, wiele lat temu, miałem przyjemność zapoznać się ze znakomitą książka Pani Teresy Torańskiej „ONI”, wiedziałem tego rodzaju forma stanie się jedną z moich ulubionych. Dzięki umiejętnie zadawanym pytaniom, ich właściwemu doborowi oraz osobistemu, a niekiedy również emocjonalnemu stosunkowi z rozmówcą uzyskać możemy znacznie pełniejsze, bardziej szczere i mniej „ocenzurowane” wypowiedzi.

Jak mówi sam tytuł, bohaterami tej lektury są osoby znane nam często z pierwszych stron gazet i telewizyjnych ekranów. Ludzie, którzy na pewnym etapie swojego życia odnieśli mniej lub bardziej spektakularny sukces: medialny, polityczny, finansowy, społeczny czy artystyczny. Mamy więc w tej publikacji  przedstawicieli partii politycznych (Leszek Miller, Henryk Wujec, Aleksander Kwaśniewski), muzyków (Tomasz Stańko, Kazik Staszewski), aktorów ( Marek Kondrat, Beata Tyszkiewicz, Anna Dymna), osoby duchowne ( ks. Adam Boniecki, ks.Tadeusz Isakowicz-Zalewski), sportowców ( Robert Korzeniowski, Sobiesław Zasada) i wiele innych znanych nam osób, z różnych dziedzin życia artystycznego i społecznego naszego kraju.

Opowiadają o swoich dokonaniach, karierach zawodowych, wzlotach i upadkach nieustannie im towarzyszących. Nałogach,  popełnianych błędach i decyzjach które zaważyły na całym ich życiu, cenie która płaci się za sławę. O życiu osobistym (w jego różnych aspektach), rodzinie, przyjaciołach, ludziach z różnych względów dla nich ważnych, których spotkali na swojej drodze i którzy odegrali w ich życiu niebagatelną rolę. O stopniowym dojrzewaniu, zmianach zachodzących w ich poglądach, zainteresowaniach, sposobie pojmowania otaczającego ich świata.

 To również niezwykle ciekawie ujęty historyczny rys minionego czasu, poprzedniego systemu, tego jak się w nim żyło i funkcjonowało. Transformacji ustrojowej, wraz z tym co ze sobą niosła, oraz nowych już demokratycznych lat w naszym kraju. Bardzo  interesująca i niezmiernie ciekawa jest wizja Europy i Polski widziana z perspektywy prezentowanych tu osób, często bardzo różnej i odmiennej od siebie. Prezentują szeroki wachlarz poglądów, ocen i wątpliwości dotyczących miejsca naszego kraju i społeczeństwa w szybko zmieniającej się świecie XXI wieku.

Niektóre pytania powtarzają się celowo, dzięki czemu mamy okazję poznać poglądy poszczególnych osób na konkretne zagadnienie np: Euro 2012.

 Książka Marka Gaszyńskiego to świetna pozycja dla wszystkich, którzy chcieli by poznać bliżej, znane nam jedynie niekiedy z kolorowych tabloidów i telewizyjnych serwisów nietuzinkowe postacie naszego kraju. Przekonać się jaki sposób postrzegają otaczający nasz świat, dawny i dzisiejszy.

To bardzo pouczająca lektura.

Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa RYTM

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>