Mira Majdan „Święty Jan Paweł II ”

 „Chociaż o Janie Pawle II napisano wiele, często wielkich, opasłych tomów, ta historia, pisana sercem, który pamięta i tęskni  poruszy każdego”.

I tak jest w istocie… To niewielka książeczka, emanująca całą plejadą różnorakich emocji: miłością, podziwem, szacunkiem, nostalgią, sentymentem staje się  piękną i pouczającą opowieścią  o człowieku i jego drodze do świętości.  Wielu z nas towarzyszył ON od zawsze, będąc stale obecny, w większym lub mniejszym stopniu, na różnych etapach naszego życia. To z  pewnością jedna z najwybitniejszych postaci ubiegłego wieku,  zarówno w wymiarze religijnym jak i politycznym, społecznym, moralnym, kulturowym ale przede wszystkim ogólnoludzkim i ten właśnie aspekt jego  życia  i działalności duszpasterskiej szczególnie wyeksponowany  jest w tej publikacji. To biograficzny rys tego  wielkiego Polaka i kapłana od czasów najmłodszych aż po śmierć  która nadeszła 2 kwietnia 2005 roku. Naznaczony rodzinną tragedią, traumą czasów okupacji, trudnymi  życiowymi  wyborami,  ciężka pracą,  fascynacją  literaturą piękną i pasją do aktorstwa i teatru. To historia o  ludziach których los niekiedy stawia na naszej drodze (czasem być może w jakimś celu) a którzy, jak w przypadku Jana Pawła II  odegrali ważną rolę w  jego życiu i kierunkach dyktowanych przez  przyszłości ( Mieczysław Kotlarczyk, ksiądz Kazimierz Figlewicz, Jan Tarnowski). O kapłańskim  powołaniu które wyznaczyło życiowa drogę Karola Wojtyły a poprzez ofiarną i pełną poświęceń pracę  doprowadziła go w końcu na tron Stolicy Piotrowej a już wkrótce, mam nadzieje, na nasze ołtarze.

„Pewnego dnia zobaczyłem to wyraźnie: był to rodzaj jakiegoś wewnętrznego olśnienia. To olśnienie niosło ze sobą radość i  pewność innego powołania.  I ta świadomość napełniła mnie jakimś wielkim wewnętrznym spokojem…”

Wydaje się właśnie iż ten ludzki wymiar i charakter, oprócz naturalnie całej duszpasterskiej posługi na rzecz wiernych i całego Kościoła są najcenniejszą spuścizną  która zostanie z nami na zawsze.
Książka Miry Majdan „
Święty Jan Paweł II. ”, pomoże lepiej nam zrozumieć ten (choć oczywiście nie tylko) aspekt  jego bogatego życia i pontyfikatu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>