Nikita Pietrow „Psy Stalina”.

Naszą uwagę przykuwa już samo nazwisko autora tej publikacji Nikity Pietrowa, działacza praw człowieka oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia „Memoriał”, historyka i badacza dziejów najnowszych od lat walczącego o historyczną prawdę, ujawniającego ogrom zbrodni sowieckiego totalitaryzmu. Jest jednym z tych,  którzy nie boją  się przełamywać tematów tabu i nadal funkcjonującej  zmowie milczenia w odniesieniu do  masowych (i indywidualnych)  zbrodni, dokonywanych przez radziecki aparat bezpieczeństwa  w okresie rządów Józefa Stalina  i jego popleczników. Zbrodni, dodajmy w bardzo wielu przypadkach  nierozliczonych  lub rozliczonych jedynie szczątkowo w bardzo wąskim zakresie. Dzięki takiej postawie i  wieloletnich  staraniach o dotarcie i odtajnienie przepasanych archiwum służb specjalnych, nieznanych dokumentów, opisów wydarzeń, relacji świadków, znacznie poszerzmy  swoja wiedzę dotyczącą tych jakże dramatycznych i tragicznych wydarzeń.  Owa próba zmierzenia się z bolesną przeszłości swojego ( i nie tylko swojego) narodu zasługuje na najwyższe uznanie niezależnie od poglądów  i sympatii politycznych.

Przyznać się muszę i ukazany w książce „Psy Stalina” obraz i opis potwornych zbrodni tego okresu,  wraz z wnikliwą charakterystyką ludzi za to bezpośrednio odpowiedzialnych jest po prostu porażający. Ogrom i  bezwzględność, obejmującej swymi mackami  wszystkie bez wyjątku  dziedziny i sfery życia, machiny masowego  terroru powoduje iż nawet po upływie dobrych kilku dekad nadal ciarki przechodzą po plecach .
Oprócz znanych wszystkim,   najwyższej usytuowanych w hierarchii sowieckiego aparatu bezpieczeństwa zbrodniarzy jak Nikołaj Jeżow i  Ławrentij Beria (wnikliwie i z dużą dbałością opisany w tej lekturze,  wliczając w to krwawą drogę kariery zawodowej i  wspinanie się po jej kolejnych  szczeblach) pojawiają się inne postacie z kierownictwa NKWD o których wiemy znacznie mniej, bądź nie znamy ich w ogóle: Wsiewołod Mierkułow, Lew Włodzimirski, Wiktor Abakumow, bracia  Amajak i Bogdan Kobułow, Grigorij Szarak, Aleksander Mironow czy Wosilij Błochin osławiony „kat w skórzanym fartuchu” który wedle szacunkowych tylko danych własnoręcznie zamordował ponad dziesięć tysięcy osób ( 10 000 osób!!!!) Wielu z  tych oprawców nigdy nie zostało ukaranych za  zbrodnie których się dopuścili w spokoju i dostatku dożywając swoich lat. Autor przedstawia nam ich sylwetki, czasami bujne  i kręte życiorysy w zbrodniczym systemie oraz  niektóre ze spraw w których brali udział, kreśląc tym samym zupełnie wynaturzony i odczłowieczony obraz ludzi stalinowskiego państwa, będących jednymi z ważnych filarów tego ustroju.  Bezkarności i wypaczająca wszechwładza  ludzi którzy na każde skinienie, coraz bardziej pogrążającego się w szaleństwie Józefa Stalina, gotowi byli do dokonać masowych eksterminacji  prawdziwych i domniemanych politycznych wrogów radzieckiego państwa ( głośna sprawa lekarzy kremlowskich) etnicznych czystek, terroru indywidualnego (często będącego wynikiem prywatnych rozrachunków), pasma niewyrażalnych  tortur psychicznych i fizycznych. Dla nas Polaków szczególne ważne i  rzucające nowe światło są rozdziały poświęcone jednej w największych tragedii narodu polskiego czyli zbrodni katyńskiej  (autor po raz pierwszy zamieścił listę 125 osób bezpośrednio zaangażowanych w ten okrutny i bezprecedensowy mord)  oraz sprawa do dziś bardzo tajemniczej i przemilczanych przez dziesięciolecia tzn. „obławy augustowskiej” i wymordowania przez NKWD w 1945 roku w niewyjaśnionych okolicznościach  członków polskich organizacji niepodległościowych i ludności cywilnej pochodzących z tych okolic.

Książka Nikity Pietrowa „Psy Stalina” to bez wątpienia jedna z najlepszych publikacji tego typu z jakimi miałem okazję się zapoznać ostatnimi czasy. Znakomicie udokumentowana i przygotowana merytorycznie, wzbogacona dodatkowo zdjęciami opisywanych postaci. To pouczająca lekcja historii i niezwykle ważny głos w dyskusji o radzieckim totalitaryzmie, szczególnie ważny   dla rodzin pomordowanych (wielu z nich nie wie do dziś gdzie spoczywają szczątki ich bliskich) ale również  historycznej prawdy i narodowej oraz międzynarodowej  świadomości.

Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa DEMART

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>