Peter Longerich „Himmler. Buchalter śmierci“ .

„Celem tej biografii jest przenikniecie, na tyle na ile jest to możliwe, zagadki osobowości tego człowieka oraz motywów stojących za popełnionymi przez niego potwornymi czynami”.

Jeśli Zło można w jakikolwiek sposób spersonifikować to dla  wielu ludzi XX wieku będzie miało ono twarz reichsführera SS Heinricha Himmlera. Jednego z najważniejszych i najpotężniejszych  postaci III Rzeszy ( drugiej po Adolfie Hitlerze),  naczelnego dowódcę SS, szefa policji, Gestapo, ministra spraw wewnętrznych, dowódcy armii rezerwowej Wehrmachtu  i  głównego architekta ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Filaru nazistowskiego totalitaryzmu i gorącego orędownika  zbrodniczej narodowosocjalistycznej doktryny, której gorliwa realizacja postawiła go w rzędzie największych zbrodniarzy i ludobójców  w historii.

 Kim tak naprawdę był? Co spowodowało iż jego życiowe i polityczne losy potoczyły się w ten a nie inny sposób?  Jaką tak naprawdę rolę sprawował w zhierarchizowanym  hitlerowskim państwie działając  na różnych polach i płaszczyznach. Jaki był jego wkład w rozwój nazistowskiej ideologii z całym  bezmiarem demagogi, cierpienia, okrucieństwa i niesprawiedliwości społecznej  którą za  sobą niosła ona dla Europy i Świata? ? Co takiego się stało iż ten wychowany w stabilnej, konserwatywnej i religijnej rodzinie  człowiek  stał się symbolem najgorszych, najczarniejszych cech  niemieckiego totalitaryzmu: obozy koncentracyjne, więzienia,  getta, zbrodnie wojenne, masowe eksterminacje podbitych narodów,  przesiedlenia, prześladowania ludności cywilnej, niszczenie wielowiekowego dorobku kultury itd.

„Kiedy pod koniec lat trzydziestych Trzecia Rzeszy zaczęła się gwałtownie rozwijać, Himmler postawił sobie nowe cele; podczas przesiedleń i  selekcji rasowych na terenach wskazanych do „zniemczenia” rozbudował  Waffen SS i odgrywał istotna rolę w polityce prześladowań na terenach okupowanych. Od 1941 roku inicjował opartą na kryteriach rasowych politykę systematycznych masowych mordów

 Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziemy w znakomicie napisanej, będącej owocem wieloletniej pracy archiwalnej  i badawczej (wystarczy spojrzeć na bibliografie) publikacji Petera Longericha zatytułowanej „Himmler. Buchalter śmierci” To bez wątpienia najbardziej wnikliwa, rozbudowana i wielopłaszczyznowa biografia tego niemieckiego zbrodniarza z jaką się zetknąłem, uwzględniająca oprócz charakterystyki  samej postaci, szeroki kontekst historyczno –polityczno -społeczny opisywanego okresu. Jak przystało na porządnie udokumentowaną, spójnią i niezwykle merytorycznie napisaną biografie (a ta bez wątpienia taka jest) autor przybliża nam postać przyszłego reichsführera  nie skupiając  się  na suchym historiograficznym przedstawieniu faktów i wydarzeń dotyczących tego człowieka lecz próbuje wniknąć w  jego warstwę psychiczną, emocjonalną, poznać targające nim wątpliwości, motywy którymi się kierował i sploty okoliczności które wpływały na jego decyzje i takie a nie inne wybory. Złożoność charakteru, skomplikowana osobowość i indywidualne uwarunkowania  które w naturalny sposób przekładały się na jego procesy decyzyjne. Wszystko to wpisane w aktualne dla poszczególnych prezentowanych tu wydarzeń  polityczny, społeczny, ideologiczny i militarny rys tamtych czasów

„Osobiste predylekcje Himmlera, jego awersje i rożne dziwactwa odcisnęły głębokie piętno na organizacji i kierowaniu SS, a w istocie odegrały istotna role w kształtowaniu jej struktury. [..] Potwierdza to również podejmowanie przez tego katolickiego dysydenta prób stworzenia kultu w obrębie SS, co w zupełności zgadzało się z jego germanofilskimi skłonnościami”.

W sześciu tematycznie podzielonych rozdziałach,  poprzedzonych wstępem znajdziemy więc szereg informacji dotyczących min: dzieciństwa, młodości,  życia osobistego i rodzinnego Heinricha Himmlera,  zachłyśnięcia się narodowosocjalistyczną ideologią i  postacią Adolfa Hitlera,   pierwszych kroków w politycznej karierze, tworzenie zrębów SS i przejecie politycznej władzy w nowym państwie,  utrwalania ( krwawo i bezwzględne) nowych polityczno –społecznych porządków , nazistowskiej doktryny wojennej, ekspansji niemieckiego militaryzmu, fascynacji okultyzmem, germańską symboliką, prób stworzenia ( wzorowanego na dawnych rycerskich zakonach) czarnego zakonu SS ( zamek Wawelsburg), kwestii ostatecznego rozwiązania  i metod jej realizacji, masowych zbrodni dokonywanych na Wschodzie, polityki przesiedleńczej , Waffen SS, upadku III Rzeszy oraz  tajemniczej i wciąż wzbudzającej kontrowersje samobójczej śmierci Heinricha Himmlera  23 maja 1945 roki ( Anglicy wszelkie dokumenty i akta dotyczące tego wydarzenia utajnili na STO!!! lat) i wielu innych niezwykle interesujących kwestii, które ze względu na rozmiar książki trudno tu wymienić.

 Lektura Petera Longericha”z całą pewnością zadowoli  tych wszystkich którzy interesują się historią XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem nazistowskiej dyktatury i chcących pogłębić swoja wiedzę o ludziach i wydarzeniach tego okresu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>