Robert Rowland Smith „Śniadanie z Sokratesem”

„To co czyni to dziełko wyjątkowym, to spostrzeżenie, że mądrości wymaga prawie każdy moment naszego życia”.

To już kolejna świetnie napisana książka pióra Roberta Smitha, uznanego już brytyjskiego pisarza, zajmującego się szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu filozofii, socjologii i literatury.

„Śniadanie z Sokratesem” to zbiór bardzo dobrze i lekko napisanych felietonów dotyczących filozofii i wpływu jaki ma ona (oraz może mieć) na naszą XXI wieczną codzienność. Autor stara się nam ukazać ją jako naukę wychodząca poza mury wyższych uczelni, akademickich dysput i naukowych opracowań. To ciekawe i znacznie odbiegające od utartych kanonów spojrzenie na tą jedną z najstarszych nauk. Próbuje nam uzmysłowić jak tezy i teorie głoszone przez wielkich myślicieli (Platon, Kant, Kartezjusz, Freud, Levi-Strauss Machiavelli, Wittgenstein i innych) przekładają się na naszą aktywność zawodową, życie osobiste i szereg różnych aspektów i problemów naszej współczesności. Naszą pracę, relację międzyludzkie, jedzenie, wypoczynek, seks, zakupy, sen itd. Co ta wielowiekowa nauka może wnieść do naszego życia, czego nauczyć, jak wykorzystać jej bogactwo formy i treści.

Znajdziemy tu wiele bardzo interesujących i co ważne, trafnych przykładów i odniesień z dziedziny literatury, sztuki, kultury artystycznej, świata mediów, muzyki, filmu, współczesnych zjawisk socjologicznych i społecznych, będących podbudową poglądów wysuwanych przez pisarza.

W publikacji Roberta Smitha, najbardziej podoba mi się  to, iż autor nie przygniata nas  posiadaną wiedzą, skomplikowanymi wywodami i  ciężkimi teoriami. Wręcz przeciwnie, wszystko podane jest w przystępnej, zrozumiałej nawet dla laika formie. Procentuje to tym, iż takie ujęcie filozofii i jej przekazu, dostępne będzie dla szerokiego grona czytelników u których dotychczas nauka ta jawiła się jako coś wielce odległego i niezrozumianego.

Pozycja ta, i jest to chyba jej największy atut, zmusza do refleksji, przemyśleń (niekiedy głębszych), przewartościowania dotychczas posiadanej wiedzy i zachodzących współcześnie zjawisk. Dowiemy się kilku nowych rzeczy, niektóre odgrzebiemy w swojej pamięci, na pewne z nich spojrzymy inaczej.

Przesłanie jest proste: myśl, myśl, myśl…

„Śniadanie z Sokratesem” Roberta Smitha  to znakomita lektura dla wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o samym sobie, otaczającym  nas świecie i pewnych ponadczasowych wartościach i prawdach.


Szczególne podziękowanie dla Wydawnictwa Carta Blanca.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>