Ross Cowan „Ku chwale Rzymu. Wojownicy Imperium”.

„Kiedy patrzę na was żołnierze i oceniam wasze czyny, wielka mnie ogarnia nadzieja zwycięstwa. Duch wasz, wiek i męstwo dodają mi otuchy, prócz tego  konieczność, która nawet z tchórzy robi bohaterów.[…] Jeśli zaś los pozazdrości sukcesu waszemu męstwu, to pamiętajcie abyście się nie oddali za darmo  i abyście pojmani nie dali się zarżnąć jak  bydlęta, lecz walczcie  po męsku, zostawili  nieprzyjaciołom zwycięstwo krwawe i żałosne”

Historia rzymskich podbojów, rozlicznych  konsekwencji, które działania te  ze sobą niosły (szczególnie dla podbitych narodów czy plemion, ale również dla samego imperium) zarówno w sensie militarno-politycznym jak i  szerzej: ekonomicznym, społecznym, technologicznym, kulturowym, religijnym  czy światopoglądowym, stała się, na zawsze, wielowiekową, dziejową spuścizną z której czerpiemy (w taki czy inny sposób)  po dzień dzisiejszy.

Nic wiec dziwnego iż nadal pobudza  ona i rozpala  wyobraźnie historyków, archeologów dokumentalistów, naukowców, filmowców czy  ludzi pióra.

 Nieodłącznym symbolem rzymskiej dominacji stały się, oczywiście, osławione i  siejące grozę legiony, będące narzędziem ekspansywnej polityki, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz widocznym i namacalnym elementem potęgi. Oczywiście, zmieniały się one na przestrzeni wieków, ewoluowały (na różnych płaszczyznach)  doskonaliły wojenne rzemiosło, by obrać w końcu formę, która tak bardzo utrwaliła się w naszej, historycznej, świadomości.

O tych i innych aspektach militarnej potęgi, starożytnego Rzymu dowiemy się z książki Rossa Cowana, zatytułowanej „Ku chwale Rzymu. Wojownicy Imperium ”, która ukazała się na naszym, księgarskim rynku, staraniem Wydawnictwu RM.

To napisane w bardzo przystępnej, popularnonaukowej formie oraz wsparte, należytą, merytoryczną wiedzą, prawdziwe kompendium wiedzy, dotyczące etosu rzymskiej armii, jej znamienitych wodzów (Juliusz Cezar, Pompejusz, Oktawian, Marek Aureliusz), bohaterskich wojownikowi (centurioni Tytus Pullo i Lucjusz Worenus ) i zwykłych żołnierzy.

Przybliża nam dzieje legionów od chwili ich powstania po czasy największych triumfów, zawierając  dane dotyczące: charakterystyki poszczególnych formacji (nakreślonych w odpowiednich przedziałach czasowych), ich liczebności, podziałów organizacyjnych, struktur dowodzenia, uzbrojenia, sposobów szkolenia, metod walki, stosowanej strategii i  taktyki a nawet myśli i działalności inżynieryjnej czy budowlanej (z czym jednostki te są już, raczej, mniej kojarzone).

 W oparciu o bardzo konkretne, historyczne przykłady (dobrze udokumentowane) autor przedstawia nam zarówno, przyczyny wielkich militarnych sukcesów jak i spektakularnych  porażek, które stały się udziałem rzymskich legionów. Bardzo plastycznie opisuje wielkie, wojenne kampanie, głośne bitwy oraz słynne pojedynki żołnierzy, toczone przed frontami własnych armii.

Niesłychanie ciekawy jest również wątek dotyczy aspektów religijnych i duchowych, związanych z potężnym rzymskim bogiem wojny, Marsem, do którego odwoływali się i któremu składali śluby rzymscy wojownicy i wodzowie.

 „Ku chwale Rzymu. Wojownicy Imperium” pióra Rossa Cowana to naprawdę bardzo ciekawie oddany obraz rzymskiej armii, zarówno w jej aspekcie zbiorowym jak i indywidualnym, będący interesującą lekcją historii starożytnej w tym jej szczególnym wymiarze. Polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>