Shaun Walker „Na ciężkim kacu”.

„Nowa Rosja Putina i duchy przeszłości”.

Dla wielu najwyższych rosyjskich przywódców,  cywilnych i wojskowych, wliczając w to obecnego  prezydenta Federacji Rosyjskiej  Władymira Putina (o czym mówi otwarcie i z pełnym przekonaniem), rozpad Związku Radzieckiego był największą, geopolityczną tragedią XX wieku. Nic wiec dziwnego iż wobec takiego podejścia rządzących elit,  wielotorowe wektory współczesnej polityki, wewnętrznej i zewnętrznej, tego kraju  skierowane są w stronę jak największej integracji polityczno-społecznej  jak i związania lub uzależnienia  byłych, postsowieckich republik i powrót do dawnej, mocarstwowej pozycji w świecie.

Echa tego zjawiska, rozłożonego w niektórych wypadkach na,  przysłowiowe, czynniki pierwsze, znajdziemy w bardzo dobrze napisanej publikacji brytyjskiego korespondenta Shauna Walkera,  zatytułowanej „Na ciężkim kacu. Nowa Rosja Putina i duchy przeszłośći”, która ukazała się  na naszym rynku, staraniem Wydawnictwa Poznańskiego.

Zawsze miło i z wielką korzyścią dla wszystkich jest poznać opinie  ludzi, których wiedza  nie opiera i nie ogranicza się tylko do suchych, konkretnie sprecyzowanych  i ogólnie dostępnych wiadomości czy faktów, lecz na własnym doświadczeniu. Osobistych kontaktach z mieszkańcami, znajomości  przedmiotu (w różnej formie) i obserwacjach, które pozwalają dotrzeć i wniknąć głębiej w rozpatrywaną tematykę, zrozumieć nastawienie i mentalność rozmówców, określony kontekst wypowiedzi, często myślowe skróty. Daje to unikalną możliwość lepszego zrozumienia czasu i miejsca, kształtujących je okoliczność oraz trudnych  wyborów, które każdego dnia stają się udziałem mieszkańców tej części globu, często  o różnym statusie materialnym, poglądach i pozycji społecznej.

Autor kreśli nam  obraz rosyjskiego  społeczeństwa na rozdrożu dwóch epok. Przeżartych przez korupcje, biedę, galopujące bezrobocie, gospodarczą zapaść, wzrost przestępczości zorganizowanej i  brak perspektyw, końcówkę rządów Borysa Jelcyna oraz   przynoszącą nadzieję i  stopniową, względną bo względną, ale jednak stabilizacje  nowej władzy  Władymira Putina i jego ekipy. Tłumaczy, w pewnym sensie, fenomen popularności obecnego prezydenta oraz  ogromną lojalność w stosunku do nowej władzy, wyrażaną (i przekładającą się wymiernie na wyborcze głosy) szczególnie przez  mieszkańców prowincjonalnych regionów tego wielkiego, rosyjskiego państwa.

Pokazuje nam  bardzo współczesne (choć, oczywiście, pełne historycznych odniesień od których nie da się, w tym przypadku, uciec) spojrzenie na kremlowską politykę względem własnych obywateli oraz  krajów, które kiedyś wchodziły w skład ZSSR, szczególnie Czeczenii, Gruzji  oraz Ukrainy (wliczając w to, naturalnie, aneksję, Krymu i wojnę w Donbasie) oraz na całym wachlarzu  działań Federacji Rosyjskiej, wymierzonych w  te i inne sąsiadujące z nią państwa.  Oczywiście, zależnie od geografii, specyfiki, rozmaitych, zewnętrznych i wewnętrznych, uwarunkowań,  okoliczności, stopnia zależności (i odwrotnie, niezależności)  lokalnej władzy, oraz rozmaitych innych czynników,  działania tę wyglądają  i kształtują się inaczej o czym również będziemy mogli dowiedzieć się z lektury Shauna Walkera

Cel jest oczywisty i niezmienny –osiągniecie jak największego wpływy  na procesy decyzyjne w owych państwach, naturalnie po myśli politycznych, mocarstwowych ambicji  i strategii dzisiejszej, putinowskiej Rosji.

To co bardzo podoba mi się w tej lekturze to, to, iż autor  (mimo, z całą pewnością,  wyrobionego zdania, dotyczącego  różnych poruszanych tu zagadnień czy zjawisk)  stara się być jak najbardziej obiektywny i rzetelny w swoim przekazie,  nie próbując przekonywać na silę odbiorcy do własnych spostrzeżeń i opinii. Dostajemy za to naprawę  sporą dawkę  interesującej i unikalnej  wiedzy, która zdecydowanie przybliży  nam skomplikowaną, współczesną tematykę wschodnią. No i książkę znakomicie się, przy tym, czyta…

Naprawdę, gorąco polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>