Simon Sebag Montefiore „Saszeńka”

“Bardzo barwna, bardzo poruszająca, bardzo dobrze napisana i bardzo prawdziwa”.

 „Saszeńka” pióra Simona Sebaga Montefiore jest pierwsza częścią tzw. „trylogii moskiewskiej”, rozgrywającą się w Rosji na trzech czasowych  i historycznych płaszczyznach: koniec epoki carów, czas komunistycznej dyktatury i  lata dziewięćdziesiąte XX wieku, połączonych, naturalnie, losami występujących w powieści bohaterów.

Książka jest niezwykle emocjonalnym a przy tym oddanym z dużym zaangażowaniem i znawstwem  indywidualnym oraz  zbiorowym  portretem osób, naznaczonych (w taki czy inny sposób) piętnem sowieckiego totalitaryzmu,  w jego najczarniejszej i najbardziej bezwzględnej postaci. To bardzo ponury, okrutny i rozpisany na wiele głosów obraz ludzkich dramatów, rozgrywających się w złowrogim cieniu komunistycznego walca, który na swej drodze nie oszczędza nikogo i niczego.

 Elementem łączącym powieściowe wątki jest Aleksandra Zeitlin, tytułowa Szaszeńka, którą poznajemy jako młodą uczennicę ekskluzywnej, carskiej szkoły dla dziewcząt z tzw. „dobrych domów”,  (pochodzi z bardzo bogatej i wpływowej żydowskiej rodziny), która pod wpływem politycznej agitacji swojego wuja, całym sercem angażuje się w nielegalną działalność partii bolszewickiej.

Towarzyszymy jej również w latach późniejszych, już po zwycięstwie rewolucji i okrzepnięciu nowej, komunistycznej władzy (wraz z mężem, oficerem NKWD, zajmuje już wtedy wysoką pozycję społeczną), gdy jako typowa „kobieta radziecka”, stara się z całych sił współtworzyć socjalistyczny raj. Docieramy wreszcie do czasów współczesnych, podejmując próbę (wraz z młoda absolwentką historii) dotarcia do archiwalnych dokumentów  i odkrycia tego,  jak dalej potoczył się jej losy (oraz losy jej rodziny i przyjaciół), kiedy to aresztowana, jak tysiące jej podobnych, podczas stalinowskich czystek, zaginęła bez wieści.

 To bezwzględne i zbrodnicze oblicze systemu rozgrywające się na  wielu aktach,  odciskające swe piętno na wszystkiej, bez wyjątku, bohaterach powieści, niezależnie od  politycznych przekonań, pozycji społecznej, statutu materialnego, wpływów, znajomości itd. Porażający, brutalny, uderzający realizmem,   obraz sowieckiego państwa  w którym zbrodnicza, komunistyczna doktryna, najkrwawsze żniwo  zbiera wśród własnych obywateli, ingerując i oplatając swymi mackami  najdrobniejsze przejawy życia społecznego.

 Wymieszanie autentycznych  wydarzeń z literacką fikcją oraz bohaterów stworzonych przez pisarza z tymi, którzy w tym czasie naprawdę stali u steru radzieckiego państwa (Stalin, Beria, Mołotow) pozwoliła autorowi stworzyć  przesycony grozą  klimat, który naprawdę przemawia do czytelnika, przenika na wskroś,  pobudza  jego wyobraźnie, powodując  iż ciężko się z lekturą rozstać. Szczególnie iż pośród tak straszliwych zbrodni, zniewolenia jednostki, azjatyckiego okrucieństwa, straszliwych więzień i obozów  pracy, jawnej niesprawiedliwości oraz   całego, przytłaczającego  ogromu zła,  którego doświadczyli radzieccy obywatele, od  czasu do czasu pojawia się malutka iskierka nadziei, prawdziwa przyjaźń, szlachetne braterstwo czy namiętne gorące uczycie…

 To również  niezwykle barwnie i sugestywnie przedstawiony (jest to charakterystyczne dla całej twórczości tego pisarza)  świat rosyjskich elit i rosyjskiego społeczeństwa zarówno w dobie cara (Rasputin i jego „dwór”, arystokracja,) jak i tej porewolucyjnej,  wpisany w znacznie szersze, polityczno-gospodarczo-kulturowe tło, opisywanej epoki.

Książka  Simona Sebaga Montefiore „Saszeńka”jest lekturą, która naprawdę głęboko zapadła mi w pamięć, cały czas kołacząc się gdzieś pod czaszką.  Gorąco polecam również dwa kolejne tomy trylogii: „Serafima. Pewnej zimowej nocy” i „Czerwone  niebo” na kartach których  napotkamy, niektórych z pozwanych tu bohaterów.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>