Posts Tagged ‘amerykańskie siły zbrojne’

Martin van Creveld „Wehrmacht kontra US Army“

Książka Martina van Crevelda „Wehrmacht kontra US Army 1939-1945 “ to przemyślana, dobrze udokumentowana, wielowarstwowa i wieloaspektowa analiza porównawcza wojsk niemieckich i amerykańskich okresu II wojny światowej. Dotyka niezwykle szerokiego wachlarza zagadnień i problemów z którymi borykały się obie te armie w tym niezwykle ważnym historycznie czasie.
Obowiązującej doktryny wojennej, strategii, taktyki, doboru kadr oficerskich, systemu szkoleń i wojskowej organizacji zadań i celów. Utrzymania sprawności bojowej w obu armiach, uzbrojenia, jej liczebności w różnych okresach toczących się działań zbrojnych, strat w ludziach, zakresu obowiązków korpusu oficerskiego i podoficerskiego, systemu nagród i kar, oraz piętrzących się niemal każdego dnia problemów logistycznych.
Autor dużo miejsca poświęca narodowemu charakterowi sił zbrojnych, ich miejscu w strukturach społecznych, oraz rodzących się w tym zakresie wzajemnych relacjach i zależnościach.
Ta głęboko rozbudowana wiedza historyczna przedstawiona jest z wielką znajomością tematu i doskonałym przygotowaniem merytorycznym, w prosty i zrozumiały nawet dla zupełnego laika sposób.
Dodatkowo pomaga w tym duża liczba wykresów i tabel unaoczniająca nam i porządkująca  wiedzą o poszczególnych zagadnieniach min:
– efektywności działań jednostek wojskowych obu armii
– pochodzenia społecznego niemieckiego i amerykańskiego korpusu oficerskiego
– stanów osobowych oddziałów bojowych i tyłowych w poszczególnych latach wojny
– liczebności służb medycznych w latach 1939-1945
– wyroków śmierci i wykonanych egzekucji w okresie II wojny światowej
-awansów w obu armiach
– struktur stopni oficerskich
-strat niebojowych w latach 1939-1945
– przypadków złamania dyscypliny i napaści na przełożonych
– liczby poległych wg. stopni oficerskich

To znakomita pozycja dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą II wojny światowej, militariów i całością zagadnień dotyczącej wojskowości i zrobić to w  sposób  daleko wychodzący poza utarte schematy przedstawiania tych zagadnień .

 Gorąco polecam!!!

Szczególne podziękowania dla Instytutu Wydawniczego  ERICA