Posts Tagged ‘WiN’

Mateusz Wyrwich „W celi śmierci”

„Ludzie ci uniknęli śmierci. Nie zostali więc wpisani na rozsiane dziś po kraju tablice poświęcone poległym w walce z komunistycznym reżimem. Znaleźli się jednak w przedsionku dnia ostatecznego”.

Książka Mateusza Wyrwicha  „W celi śmierci”  to kolejny głos w procesie przywracania polskim bohaterom narodowym należnego im miejsca w naszej historii i świadomości. To opowieści  jak z koszmarnego snu, przedstawiające losy kilkunastu żołnierzy i działaczy polskich organizacji niepodległościowych ( AK, WiN, NSZ, NZW i innych) skazanych w latach 1945-1956 przez komunistyczna władzę  na karę śmierci. Przyznam się szczerze iż z racji tego iż tematyka poruszana przez autora jest mi szczególnie bliska i w związku z tym przeczytałem bardzo wiele książek i publikacji dotykających tych strasznych wydarzeń, niewiele z nich zrobiło na mnie  takie wrażenie jak ta właśnie lektura .

Czy sprawił to wywiad  autora z umierającym hitlerowskim zbrodniarzem Franzem  Josefem Schleyenem mordującym na polecenia polskich oficerów UB wskazanych przez nich współwięźniów? Czy wstrząsające, opowiadane ze ściśniętym gardłem, historie cudem ocalałych polskich patriotów? Opis gehenny jaką  przeszli  i doświadczyli w komunistycznych katowniach, napiętnowani wyrokiem śmierci, często miesiącami i latami nie wiedząc iż kara ta została im zamieniona? Bezmiarem ludzkiego okrucieństwa i wynaturzenia, folgowania najniższym i najbardziej sadystycznym zachciankom, wszechwładna bezkarności katów? Wstrząsające relacje z wielogodzinnych przesłuchań, psychiczne i fizyczne pastwienie się nad oskarżonymi oraz świadomość iż to o czym czytam nie jest literacką fikcją a naprawdę miało miejsce? Może nieujawnione i nadal słabo znane fakty z działalności polskiego aparatu bezpieczeństwa w  latach 1945-1956 i zbrodni dokonanych przeciwko narodowi polskiemu ( relacje z tego co działo się w obozach pracy jak np. Jaworznie powoduje iż nadal ciarki przechodzą mi po plecach).

Chyba wszystko to po trochu, w połączeniu z bardzo osobistym i naznaczonym emocjami sposobem przedstawienia tego przez autora, powoduje iż z pewnością będzie to jedna z tych książek która na  długo zagości w mojej literackiej i historycznej pamięci. Mateusz Wyrwich  nie boi się poruszeń tematów kontrowersyjnych i trudnych, nazywając rzeczy po imieniu a zbrodniarzy i stalinowskich oprawców wymieniając z imienia i nazwiska. To nie suche, obojętne, przedstawienie  faktów, lecz pisana z pasją i zaangażowaniem opowieść o dramacie ludzi wpisanych w swój czas, o zawiedzionych nadziejach, goryczy, żalu i normalności do której nie ma już powrotu.
 Tragedia przedstawionych postaci jest tu odbiciem losu niemal całego pokolenia polskich patriotów ponoszących straszliwą cenę (w tym również ich rodziny i bliscy) za przynależność do wszelkich antykomunistycznych organizacji:
Dużo miejsca poświęca tzw. „mordowi sądowemu” czyli sytuacji gdy kara śmierci orzekana jest z przyczyn politycznych, będąc niewspółmierna do popełnionych (czy niedopełnionych) czynów. Szacuje się iż w ten sposób w latach 1945-1956 zamordowano zostało około 5000 polskich patriotów, a około 100 tysięcy skazanych zostało na wieloletnie  wyroki, przechodząc piekło komunistycznych więzień. Ile tysięcy z nich zginęło bez tej parodii sprawiedliwości, zamordowanych  w ubeckich  „powiatówkach”, leśnych ostępach, ciężko jest nawet oszacować. Porusza też niezwykle  ważny aspekt odpowiedzialności składów sędziowskich i samych sędziów ferujących takie wyroki, z których wielu w spokoju i dostatku doczekało późnej starości,  nigdy nie odpowiadając za swoje zbrodnie. Problem winy i odpowiedzialności przewija się przez całą  tą lekturę.
 Książka Mateusza Wyrwicha  szarpie  naszymi emocjami, zmusza do przemyśleń i naprawdę głębokich refleksji. Przekonuje nas jak  wiele jeszcze jest w naszej  historii białych plam, ponurych tajemnic, niewygodnych pytań które trzeba zadać i winnych których trzeba osądzić, choć dziś już niekiedy tylko symbolicznie. Wydaje mi się iż dopiero wtedy tak naprawdę będziemy mogli uwolnić się od straszących nasz od dekad demonów przeszłości i oddać należną cześć ludziom którzy bronili nasz kraj przed sowietyzacją.

 Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa RYTM

Sławomir Poleszak „Jan Tabortowski „Bruzda”.

„ Żołnierze- Polacy niezależnie kto do jakiej grupy należy, idziemy do tego samego celu, jesteśmy synami jednej matki ojczyzny, mamy jednego wroga i z nim w walce życie oddajemy”.

.Mamy przed sobą świetnie napisaną biografię jednego z ostatnich „żołnierzy wyklętych” polskiego podziemia niepodległościowego, majora Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”. Postaci zdecydowanie niezwykłej, nietuzinkowej i jak to często bywa w naszej historii niestety tragicznej. Przedwojennego oficera Armii Polskiej, legendarnego okupacyjnego ( i pookupacyjnego) partyzanckiego dowódcę, walczącego zarówno z niemieckim jak i sowieckim okupantem, wybitnego działacza Polskich Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Sławomir Poleszak prezentuje nam jego życie i działalność wojskową poczynając od: lat 1927-1939, kampanii wrześniowej, działalności konspiracyjnej w latach 1940-1944, udziału w operacji „Burza”, opozycji antykomunistycznej w ramach rodzących się struktur AKO w okresie od lutego do września 1945, walkę pod szyldem Zrzeszenia WiN w latach 1945- 1947, amnestię i próbę przystosowania się do normalnego cywilnego życia, po kolejne zajście do podziemia, zakończone tragiczną śmiercią podczas ataku na posterunek MO 23 sierpnia 1954 roku w Przytułach.

Autor doskonale charakteryzuje powojenne realia naszego kraju, całość niezwykle skomplikowanej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej, moralnej i światopoglądowej. Również  tego jak przekładało się to na działalność organizacji które nadal tkwiły w konspiracji. Piętnuje obłudę i zakłamanie nowych komunistycznych władz, zupełnie zależnych militarnie i decyzyjnie od ZSRR i nigdy nie mających zamiaru podejmować dialogu z swoimi politycznymi oponentami.

Niezwykle ciekawy i pouczający jest dla czytelnika obraz ówczesnego podziemia niepodległościowego, rozdrobnionego, podzielonego ideowo, (nierzadko zwalczającego się wzajemnie), mimo podejmowanych prób nie potrafiącego stworzyć jednolitego frontu, czy  choćby ogólnej koncepcji walki ze wspólnym wrogiem, Dotyczy to zwłaszcza Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Poznajemy dokładnie  motywy którymi kierował się Jan Tabortowski „ Bruzda” wybierając dalszą walkę zbrojną  i pozostanie w lesie, uczestniczymy w akcjach bojowych przeciw UB, KBW, MO, działaczom PPR, ochronie ludności cywilnej i zwykłym codziennym żołnierskim życiu. Obserwujemy osobisty dramat człowieka, jego bliskich, podwładnych oraz ich rodzin, dla których władze nie miały zrozumienia ani litości, oraz czarną propagandową legendę przez dziesięciolecia głoszoną przez historyków i publicystów doby PRL-u, czyniącą z tej postaci: kolaboranta, zdrajcę, bandytę, krwawego herszta i imperialistycznego szpiega.

Jego tragedia jest tu odbiciem losu niemal całego pokolenia polskich patriotów ponoszących straszliwą cenę za przynależność do wszelkich antykomunistycznych organizacji: mordowanych  w ubeckich katowniach, leśnych ostępach, więzionych, torturowanych, zastraszanych, okradanych w majestacie prawa, zaginionych bez wieści, skazywanych na śmierć i wieloletnie uwięzienie w spreparowanych procesach sadowych.

 Książka odznacza się prostym zrozumiałym dla wszystkich językiem, jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, wzbogacona dodatkowo unikalnymi zdjęciami, kopiami dokumentów, rozkazów i relacjami świadków i uczestników wydarzeń tamtego okresu. Z całą  pewnością  stać się powinna obowiązkowa lekturą dla wszystkich, niezależnie od wieku i politycznych sympatii

 To lekcja patriotyzmu która przyda się nam wszystkim.

20 sierpnia 2009 roku Prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie majora Jana Tabortowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa RYTM