Posts Tagged ‘Wołyń’

Andrzej Żupański „Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty”.

„Niezwykle doniosły, ważny i co najważniejsze potrzebny głos w dyskusji o najnowszej historii naszego Kraju”.

 Ta publikacja to owoc wieloletnich trudów i niełatwych starań oraz ogromnego wkładu i zaangażowania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ( a zwłaszcza jej okręgu Wołyńskiego) w przypomnieniu, naświetleniu i wyjaśnieniu wciąż słabo znanej historii  masowego ludobójstwa dokonanego na obywatelach południowo wschodniej Rzeczypospolitej. Straszliwej zbrodni dokonanej  przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej zbrojne ramie Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Niewyobrażalnego cierpienia i nie mieszczącego się w żadnych normach okrucieństwa które stało się udziałem ludności polskiej bez względu na wiek, płeć czy poglądy i sympatie polityczne, często dokonywane przez długoletnich ukraińskich sąsiadów i osoby dobrze znane. Zbrodni wciąż nierozliczonej, okrytej  tajemnicą i zmową milczenia, o której w czasach PRL–u nie można było mówić ( z oczywistych powodów) zaś w dobie postępującej demokracji  nie chciano. Dziwić  to może  o tyle, iż nam, jak chyba żadnemu europejskiemu narodowi nie trzeba uświadamiać iż nierozliczone sprawy z przeszłości ciągnąć i straszyć nas będą latami, wciąż powracając w różnych dziejowych momentach, kładąc się cieniem na normalizacji stosunków międzynarodowych, społecznych i  zwykłych ludzkich.

Ta książka to relacja z 11 seminariów  odbywających się w Warszawie i Łucku w latach 2006-2011 zorganizowanych z wielkim trudem ( i przy kompletnym braku pomocy, czy choćby zainteresowanie naszej strony rządowej i politycznej) przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przy współudziale polskich i ukraińskich historyków i badaczy. Oprócz zmierzenia się z bolesną przeszłością starano się  wypracować wspólne stanowisko w stosunku do wielu wydarzeń i zagadnień tego okresu. Nie  we wszystkich kwestiach porozumienie  udało się osiągnąć i rozbieżności nadal pozostały. Dla nas, sprawcy masowych mordów naszych rodaków to  okrutni zbrodniarze, ludobójcy i zwyrodnialcy. Na  Ukrainie z kolei  gloryfikuje się ich, buduje pomniki, młodym pokoleniem stawia się za wzór bohaterów i patriotów. Nie wróży to dobrze w czasach podnoszących  i odbudowujących się w Europie trendów i ruchów nacjonalistycznych i rewizjonistycznych.

Tym bardziej jest to więc praca z która warto i trzeba się zapoznać a treści w niej zawarte udostępnić szerszemu gremium społeczeństwa.
Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa RYTM.