Posts Tagged ‘Zygmunta Boradyna „Niemen rzeka niezgody’

Zygmunt Boradyn „Niemen rzeka niezgody”

 

 Z serii „Żołnierze wyklęci” nakładem wydawnictwa Rytm ukazała się kolejna znakomita książkowa publikacja dotyczącą polskiego czynu zbrojnego lat sowiecko- niemieckiej okupacji  zatytułowana „Niemen rzeka niezgody”. Bardzo solidnie przygotowany, analityczny i  wnikliwy owoc kilkuletniej pracy badawczej sięgający również poza ramy czasowe sugerowane przez tytuł (do lat pierwszej  sowieckiej okupacji lat 1939-1943 i rodzącej się w tym czasie polskiej konspiracji niepodległościowej).  Autor opierając się na nieznanych i niepublikowanych dotychczas archiwalnych dokumentach radzieckich (depesze i rozkazy miedzy sztabem a sowieckimi oddziałami partyzanckimi, dotyczące stosunku do Armii Krajowej i innych polskich organizacji)  burzy utrwalony przez lata PRL-owskiej  propagandy mit wspaniałego i  bohaterskiego radzieckiego partyzanta, „wyzwoliciela”. Kreśli za to i obnaża całą perfidie i świadomą ( sterowane oczywiście politycznie i decyzyjnie) obłudę sowieckich władz dążących wszelkimi możliwymi sposobami do zniszczenia i fizycznej eliminacji swoich oponentów politycznych.

Opisując narastający i trwający później na Nowogródczyźnie konflikt Armii Krajowej i radzieckiej partyzantki z lat 1943-1944 autor szczegółowo relacjonuje jego genezę, przebieg i cały ogrom towarzyszących temu tragicznych  i dramatycznych  wydarzeń. Czyni to w bardzo szerokim kontekście polityczno-społecznym, bez zrozumienia którego  całość przedstawionych zdarzeń byłaby zdecydowanie niepełna. Chodzi min: o szczególne umiejscowienie tego rejonu, jego geografie, historię, ukształtowanie terenu, strukturę społeczną, podział narodowościowy, wpływy polityczne, względy ekonomiczne i propagandowe. Wszystko to wpływało na funkcjonowanie Nowogródzkiego Okręgu AK i podległe mu  polskie oddziały partyzanckie zarówno jeśli chodzi o różne formy działalności,  ich strukturę organizacyjną, ochronę ludności cywilnej oraz sama walkę z okupantem w latach 1943-1944. Dokumentuje ją umieszczone na końcu publikacji  szczegółowe kalendarium walk i potyczek z sowiecka partyzantką obejmujące datę, miejsce, nazwę lub numer oddziału, liczbę walczących, rannych i poległych.

Książka Zygmunta Boradyna „Niemen rzeka niezgody. Polsko –sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943-1944”  to kolejny milowy krok na drodze wypełnienia białych plam  z dziejów naszej historii najnowszej  i ocalenia dla potomnych świadectwa bohaterskich obrońców Polski i polskości na kresach wschodnich. Pozycja bez wątpienia godna polecenia.