Wojciech Königsberg „AK75”.

 „Siali postrach wśród hitlerowców. Nie dawali o sobie zapomnieć. Wymierzali sprawiedliwość za zbrodnie popełniane na polskim narodzie”.

 Z okazji przypadającej rocznicy powstania Armii Krajowej,  nakładem Wydawnictwa Znak, ukazała się bardzo ciekawa publikacja  Wojciecha Konigsberga ( polecam przy tej okazji „Drogę „Ponurego”. Rys biograficzny  majora Jana Piwnika” tegoż autora) zatytułowana „AK 75”, na kartach której autor prezentuje nam siedemdziesiąt pięć, najbardziej znanych i spektakularnych akcji, przeprowadzonych przez żołnierzy Polskiego Podziemia w latach II wojny światowej  w rożnych regionach naszego kraju.

 Ich wykonawców połączyła  całkowita niezgoda na hitlerowską  (a później sowiecką)  okupację, ludobójstwo, masowe prześladowania, mordy, na dziejową i społeczną niesprawiedliwość, zabór polskich ziem, grabież mienia, podeptanie narodowych i historycznych tradycji.   Autor daje nam,  bardzo  dobrze udokumentowaną, możliwość spojrzenia na zbrojne akcję polskiej konspiracji: zamachy, dywersje, odbijanie więźniów, likwidacja agentów,  konfidentów, kolaborantów, niszczenie sprzętu wojskowego i infrastruktury itd. zarówno jeśli chodzi  o powody,  które legły u podstaw decyzji o ich przeprowadzeniu, okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne, procesy zbierania informacji, planowania,   przygotowania aż po   sam przebieg, poszczególnych  zdarzeń.

To nie suche, chronologiczne i historiograficzne przedstawienia faktów. To napisana z pasją i skrząca się od emocji i ludzkich dramatów opowieść o  niezłomnych żołnierzach Rzeczypospolitej i  heroicznej walce, którą toczyli na wielu płaszczyznach. O motywach i celach, które im przyświecały, dramatycznych życiowych wyborach, które stały się ich udziałem i okrutnej traumie, wyniszczającej  wojny. Widzimy na tym tle ludzkie dramaty i straszną cenę jaka płacili ludzie podziemia, w tym również ich rodziny i bliscy, za przynależność to niepodległościowych organizacji. Cieszą się iż autor wśród opisów, niewątpliwego bohaterstwa i aktów odwagi, polskich patriotów,  nie zapomniał o konsekwencjach i reperkusjach tego rodzaju akcji, polegających na  krwawych, odwetowych działaniach okupanta, których ostrze wymierzone było, najczęściej, w ludność cywilną okolicznych wsi i miast oraz przetrzymywanych w hitlerowskich katowniach więźniów.

W książce Wojciecha Konigsberga oprócz najgłośniejszych  i najbardziej znanych akcji  żołnierzy Armii Krajowej  (zamach na Franza Kutschrę, likwidacja hitlerowskich oprawców z Warszawy,  Franca Burkla oraz Hansa Schmalza, ataki na niemieckie pociągi oddziałów Jana Piwnika „Ponurego” pod Łączną itd.)  znajdziemy to wiele nieznanych lub mało znanych nam faktów (likwidacja warszawskiego konfidenta Mieczysława Domraszka, ataki na niemieckie posterunki  w Sieczychach -sierpień 1943  i Waliszkach -kwiecień 1944 itd) co powoduje iż nasza wiedza o tej formacji i jej członkach stanie się znacznie bogatsza i zdecydowanie pełniejsza. To również, wyłaniający się z treści,  obraz Polskiego Państwa Podziemnego, największej tego rodzaju konspiracyjnej struktury w Europie oraz jego rozległych form działalności niepodległościowych, prowadzonej na wielu, rożnych frontach. 

Publikacja jest znakomicie wydana a do tego wzbogacona bardzo  licznymi, często zupełnie unikatowymi  zdjęciami (również współczesnymi,  przedstawiającymi pomniki i tablice upamiętniające opisywane w lekturze miejsca i wydarzenia) będącymi interesującym dopełnieniem tekstu. Oczywiście, rozumiem i doceniam zamysł twórczy autora, związany z tą ważną dla nas Polaków rocznicą,  wydaje mi się jednak  iż znacznie lepszy efekt  publikacja uzyskałaby  gdyby autor podzielił ją chociażby na dwie części, co pozwoliłoby zawarte w niej  fakty, zjawiaska i postacie opisać szerzej i dokładniej. Ale to tylko taka dygresja.

 „AK75” Wojciecha Konigsberga jest pozycją obowiązkową dla tych wszystkich, którzy chcą lepiej poznać trudną dwudziestowieczną historie swojego państwa i narodu, tym razem z perspektywy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Naprawdę polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>