„Mariusz Kułakowski „Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień”

 Jeśli nigdy nie interesowaliście się Państwo szczególnie osobą Romana Dmowskiego, ale coś tam o nim słyszeliście, to prawdopodobnie wszystko, co wiecie o tej wielkiej postaci naszej historii jest nieprawdą. O nikim innym  nie  wypisywano tylu tak strasznych bzdur  jak o współzałożycielu Ligi Narodowej i jednym z ojców naszej niepodległości”.  Rafał Ziemkiewicz.

Postać Romana Dmowskiego twórcy Narodowej Demokracji jednego z największych polityków i mężów stanu swoich czasów, wciąż, mimo upływu lat, budzi wiele kontrowersji i  zupełnie skrajnych emocji.  Od uwielbienia i szerokiego  poparcia ze strony prawicy (zarówno pisowskiej, post-pisowskiej  czy też tej  bardziej radykalnej spod znaku chociażby Obozu Narodowo Radykalnego czy  Narodowego Odrodzenia Polski itd.)  po całkowitą negacje i jawną wrogość ze strony lewicy i środowisk  liberalnych. Patrząc na te kwestie w szerszym kontekście, stwierdzić można  iż, paradoksalnie, działacz ten nigdy nie miał tzw.”dobrej prasy”, najpierw sekowany przez sanacje i obóz piłsudczykowski a po wojnie opluwany, marginalizowany i  pomijany przez komunistyczny system i jego władze. Dopiero w dobie demokracji  i na gruncie pełnej niepodległości i niezawisłość naszego kraju możemy właściwie poznać i ocenić  życie oraz działalność (na wielu rożnych polach)  tego z całą  pewnością nietuzinkowego człowieka. 

„Niejeden  usiłował wzorować się na jego sposobie rozumowania, na jego metodzie politycznego myślenia, bez powodzenia, a czasem z wynikiem karykaturalnym.  Rzecz w tym, że Dmowski nie nadaje się do naśladowania. Nie dlatego, że był nadczłowiekiem, ale dlatego że był człowiekiem niezmiernie oryginalnym. Jego kariera życiowa jesteś bardzo oryginalna nie tylko na tle polskim, ale i światowym”.

Właśnie temu służy znakomicie i wielopłaszczyznowo napisana  monografia Mariusza Kułakowskiego  zatytułowana  „Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień”. Jest ona o  tyle ciekawa iż prezentuje  ujęcie tematu  wykraczające  poza wiadomości które bez większego trudu znajdziemy w rozmaitych encyklopedycznych, internetowych czy też książkowych opracowaniach.  Odnajdziemy tam naturalnie odbicie jego politycznych poglądów i koncepcji, zapatrywania na ówczesną geopolitykę i  miejsce Polski na mapie Europy i Świata, stosunku do kościoła, źródła  konfliktu z Józefem Piłsudski i jego stronnikami, kwestie antysemityzmu i wiele innych interesujących treści. Niewiele będzie tam jednak informacji o nim samym, dzieciństwie, młodości, o tym jakim prywatnie był człowiekiem,  jakie posiadał  przymioty charakteru, jakie motywy nim kierowały. O pasjach, osobistych przemyśleniach,  tego jak pojmował otaczający  go świat i zachodzące w nim zmiany i to nie tylko  w wymiarze (naturalnie nie da się zupełnie od tego uciec) lidera ruchu narodowego.  Liczna korespondencji którą po sobie zostawił i wspomnienia osób które go znały  (a są w śród nich tak znane postacie jak Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Stanisław Grabski, Ks. Józef Pruszyński i wiele innych osobistości tego okresu) dają nam możliwość  poznania go z zupełnie innej, nie medialnej, jak dziś powiedzielibyśmy strony i w trochę  innym świetle. Prześledzenia jak na przestrzeni lat  i po wpływem rożnych uwarunkowań zmieniały się i ewoluowały jago poglądy ( np:stosunek do Kościoła) oraz dotknąć spraw o których z rożnych powodów nie mógł mówić publicznie ( np: sprawa młodych rozłamowców w łonie partii).

Książka  Mariusza Kułakowskiego to zdecydowanie jedna z ważniejszych  publikacji jakie ostatnimi czasy pojawiły się na księgarskich półkach. Warto  na nowo odkryć  postać jednego z największych polityków XX wieku  i  dowiedzieć się więcej o  głoszonych  niego teoriach, zwłaszcza teraz w dobie tzw. Wspólnej Europy i radykalizujących się w naszym kraju   prawicowych nurtów (zwłaszcza młodzieżowych) które bezpośrednie się do niego odwołują. Człowieka, którego mimo wielu czynionych prób, nie udało się wymazać  z naszej historii i narodowej świadomości. Gorąco polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>