Artur Dmochowski „Między Unią a Rosją”

 „Wszyscy zgadzają się do końca właściwie tylko w jednej sprawie: klucz do naszej przyszłości i niezależności tkwi w naszym regionie. Jeśli Polska, jako największy kraj Europy Środkowo-Wschodniej, rozpościerającej się między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym potrafi uruchomić i zorganizować energię tkwiącą w krajach Międzymorza, to będzie mogła powtórzyć swój sukces z epoki Jagiellonów.

Publikacja składają  się z kilku naprawdę interesujących, rozbudowanych wywiadów, podejmujących  problematykę polskiej polityki zagranicznej, traktowanej  zarówno w kontekście i wymiarze historycznym (powtarzające się cyklicznie pytania o rok 1939 i jego konsekwencje dla Polski i Polaków), teraźniejszym oraz tego jak powinna ona wyglądać i kształtować się  w przyszłości. Rozmówcami Artura Dmochowskiego są  ludzie, którzy ze względu na swoją rozległą wiedze, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, spory bagaż osobistych  doświadczeń oraz  wieloletni, wnikliwy zmysł obserwacji  mają w tej materii sporo do powiedzenia: Andrzej Nowak, Jadwiga Staniszkis, Krzysztof Szczerski, Witold Waszczykowski, Przemysław Żurawski, Marek Chodakiewicz.

To próba wszechstronnego spojrzenia na tą jedną z najważniejszych dziedzin naszej polityki,  która w  ogromnym stopniu decyduje o miejscu naszego kraju w Europie i Świcie, a tym samym przekłada się na takie a nie inne życie milionów naszych obywateli.

Znajdziemy w tej lekturze omówienie szeregu ważnych zagadnień i zjawisk dotyczących polskiej aktywności na arenie międzynarodowej, zarówno w  ujęciu europejskim (udział w rozmaitych jej strukturach, działalność w NATO, sprawa ważnego dla nas  traktatu lizbońskiego, bezpieczeństwo energetyczne, wspólna walka z kryzysem i wieloma innymi zagrożeniami współczesnego świata) jak i tym, będącym odzwierciedleniem polskiej racji stanu (budowanie sojuszu państw Europy Wschodniej, poparcie dla dążeń i  aspiracji Gruzji oraz  Ukrainy, tarcza antyrakietowa, polityka historyczna i wiele innych, ważnych z naszej perspektywy inicjatyw i założeń).

Przybliża odbiorcy kręte, niekiedy, ścieżki naszej dyplomacji, próbującej na rożne sposoby  wkomponować się w geopolityczne rozgrywki wielkich światowych graczy jak Stany Zjednoczone, Rosja , Francja a zwłaszcza dzierżące palmę  europejskiego pierwszeństwa Niemcy. Pokazuje  jak na przestrzeni ostatnich dekad i lat (wraz z zawirowaniami  na rodzimej politycznej scenie i wymianie elit  na szczytach władzy) zmieniały się wektory polskiej polityki zagranicznej,  a co za tym idzie jej koncepcje, strategie i wizje.

Książka Artura Dmochowskego „Między Unią a Rosją” uzmysławia nam całą złożoność  naszych działań w sferze  międzynarodowej,  stanowiąc znakomite i niezwykle cenne źródło informacji, zarówno o bardzo bieżących jak  i odległych wydarzeniach, które, chcemy tego czy nie, przekładają się na nasze żyje i nasza pozycję w świecie.

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>