K.Krajewski „Jan Borysewicz „Mściciel”, „Krysia”.

To już chy piąta  odsłona jednego z najbardziej cenionego  przeze mnie historycznego  cyklu zatytułowanego „Żołnierze Wyklęci”, który ukazuje się na naszym czytelniczym rynku staraniem  Wydawnictwa RYTM. Dotyczy on  i opisuje  XX wieczną historię  naszego kraju, w sposób szczególny odnosząc się do lat okupacyjnych i pookupacyjnych. Ukazuje  sylwetki naszych  niezłomnych, tragicznych i niekiedy zapomnianych narodowych  bohaterów walki o niepodległą i niezawisłą Ojczyzną,  która  w wyniku dziejowych procesów na długie lata  wepchniętą została w objęcia  czerwonego totalitaryzmu. Tym razem jest to biografia jednego z legendarnych  partyzanckich dowódców Armii Krajowej na północno _wschodnim terenach  dawnej Rzeczypospolitej Jana Borysewicza ps. „Krysia”, „ Mściciel”. Autor daje nam unikalna możliwość dotknięcia prawdziwej historii, zmierzenia się  z dramaturgią tamtego okresu  i poznanie  losów ludzi, którzy w imię złożonej przysięgi i umiłowania rodzinnej ziemi  gdzieś na dalekich Kresach stali się symbolem i ostoją polskości i patriotyzmu. Poznajemy z kart tej lektury burzliwe losy tego  wybitnego i  nietuzinkowego człowieka od lat najmłodszych, poprzez młodość,  tragiczną dla nas kampanię wrześniową (był dowódcą plutonu w 41 pp, straszliwie skrwawionego przez przetwarzając siły niemieckiej  armii w starciach pod Odrzywołem i Rudą Malaniecką),  poprzedzony ciężkim śledztwem pobyt w więzieniu NKWD w Baranowiczach, ucieczkę z transportu  i wejście niejako „z marszu” w konspiracyjne struktury ZWZ-AK Okręgu Nowogródzkiego. To  lata niepodległościowej działalności i  partyzanckich walk już jako dowódcy dwóch batalionów 77 pp AK, najpierw z hitlerowskim  okupantem ( dziesiątki akcji bojowych, zdobycie Radunia, odbicie aresztantów z wiezienia w Lidzie) a później z kolejną okupacja radziecką. To właśnie temu ostatniemu etapowi życia Jana Borysewicza poświęcona jest większa cześć tej publikacji. Kazimierz Krajewski opisuje skomplikowaną  i niezwykle trudną sytuację polskich oddziałów i poszczególnych żołnierzy tego regionu, którzy w zaistniałych  militarno – politycznej  warunkach stanęli przed dramatycznym wyborem. Pozbawieni zewnętrznego zaplecza, zagrożeni aresztowaniem,  przymusowym wcieleniem do wojska, podstępnie rozbrajani  i mordowani w sowieckich katowniach i leśnych ostępach, postanowili pozostać w konspiracji  i dalej  kontynuować podziemną działalność.  Owa decyzja (z całą pewnością nie łatwa ) również dla naszego bohatera, od sierpnia 1944 roku stojącego na czele Obwodu Lida Nowogródzkiego Okręgu AK i Zgrupowania „Północ” była niestety brzemienna w skutki i miała, zarówno jemu jak i wielu jego podkomendnym, przynieść śmierć. Zginął 21 stycznia 1945 roku w zasadzce specjalnego oddziału NKWD w okolicach wsi Kowalki.  Jego zbezczeszczone zwłoki,  ku przestrodze  ludności cywilnej, przez kilka dni obwożone było po okolicznych wsiach i miasteczkach po czym pogrzebane w nieustalonym do dziś miejscu.

Tak skończył swój żywot wielki polski patriota i żołnierz (pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari), którego legenda, mimo wysiłków czynionych przez komunistyczny aparat władzy, przetrwała po dzień dzisiejszy, zarówno wśród jego żołnierzy jak  i ludności tych ziem. Pora,  i jest to jak sądzę jeden  z celów przeświecających tej książce, by dowiedzieli się o niej inni…

23 stycznia 2014 roku w miejscu jego śmierci w Kowalkach został odsłonięty jego pomnik. Chwała bohaterom!!!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>