Marek A. Koprowski „Akcja Wisła”.

Kończąca się II wojna światowa i powoli odchodzący straszliwy koszmar sześciu ostatnich lat, dawała milionowym rzeszom ludzi, straszliwie pokiereszowanym (fizycznie i psychicznie) przez ten okrutny konflikt, nadzieję na powrót do normalności i  stopniową odbudowę swojego życia. Ludzie uwierzyli w to że   porozumienia, zawarte między aliantami, staną   się gwarantem powojennej stabilizacji i nowego demokratycznego ładu. Niestety, nie wszędzie miało to miejsce a  wymownym tego przykładem było płonące, powojenne, pogranicze, połódniowo-wschodniej Polski (tej pojałtańskiej, oczywiście).

W tym kontekście bardzo interesującą publikacją jest najnowsza książka Marka A. Koprowskiego zatytułowana „Akcja Wisła. Kres krwawych walk z OUN-UPA”.

„Akcja Wisła” czyli uchwalone przez komunistyczne  władzę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  a przeprowadzone  przez Wojsko Polskie (wspierane wydatnie  przez  Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicję, Urząd Bezpieczeństwa i inne rządowe agendy)  przymusowe wysiedlenia ludności pochodzenia ukraińskiego (choć nie tylko, bo dotknęła ona również społeczności  Łemków, Bojków i Dolinian) z terytorium  Rzeczypospolitej w latach 1947–1950. Mająca w swym zamyśle  pozbawienie zaplecza operujących w tym regionie oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii i będącą jednym z tych wydarzeń, w najnowszej historii naszego kraju, które do dziś, mimo upływu tylu lat, wzbudza  liczne kontrowersje i wątpliwości.  Odnoszą się one zarówno  do samej celowości przeprowadzenia operacji  jak i poszczególnych jej elementów czy  etapów, co szczególnie  podnoszone jest  w historycznym dyskursie polsko –ukraińskim.

W światłe dzisiejszej, posiadanej przez nas  wiedzy i w oparciu o liczny, dostępny, materiał dowodowy, większość rodzimych badaczy   i znawców problematyki   przychyla się do tezy,  iż była ona, niestety, trudną, historyczną koniecznością, bez której nie udałoby się polskim władzom pokonać nacjonalistycznego, ukraińskiego podziemia a partyzancka wojna trwałaby (ze względu na sympatie i efektywną, choć często wymuszoną,  pomoc mieszkańców oraz sprzyjające warunki terenowe) prawdopodobnie latami. Oczywiście, jak przy każdej tego rodzaju, zakrojonej na tak szeroką i masową skalę  polityczno- militarnej akcji, również w sferze logistyki,  nie obyło się niekiedy bez nadużyć czy krzywd wyrządzonych poszczególnym osobom, rodzinom czy wręcz całym nacjom (szczególne interesujący  wątek dotyczący Łemków).Autor w sposób niezwykle obrazowy, sugestywny a co najważniejsze bogato udokumentowany i podparty imponującą   wiedzą, przedstawia nam dramat  społeczności  wyrwanej nagle ze swojej małej ojczyzny, miejsc swojego dzieciństwa, swoich korzeni, środowiska i zmuszonych, partyjnymi dekretami, do wędrówki w nieznane, ku odległym, zupełnie im obcym kulturowo, etnicznie, religijnie, społecznie Ziemiom Odzyskanym

Książka Marka A. Koprowskiego   (polecam przy tej okazji dwie inne pozycje: „Kresy na Pomorzu” i „Kaci Wołynia”)   przybliża nam kulisy powstania operacji „Wisła” (śmierć gen. Karola Świerczewskiego pod Jabłonkami 28 marca 1947)  jej chronologiczny przebieg, ważniejsze elementy,  oraz  konsekwencje, zarówno dla polskiej jak i ukraińskiej strony, tworząc wielotorowy, widziany z różnych perspektyw obraz tego (bądź co bądź) dramatycznego wydarzenia, wliczając w to  aspekty  natury politycznej, materialnej, militarnej,  jak i społecznej czy typowo ludzkiej,  wyłaniającej się z przytoczonych, licznie, relacji  i wspomnień. Z ogromnym znawstwem (merytoryczne przygotowanie autora czuć na każdym kroku) charakteryzuje  ukraińskie podziemie polityczne (OUN) i zbrojne (UPA), jego regionalne i lokalne struktury  na opisywanym terenie, kadrę dowódczą (liczne biogramy osobowe)  oraz prowadzoną przez tą organizację  zbrodniczą  działalność, wymierzoną zarówno w polską jak i ukraińska ludność oraz sam proces wysiedleń

Książka „Akcja Wisła. Kres krwawych walk z OUN-UPA” to publikacja niesłychanie ciekawa,  ważna, potrzebna  i naprawdę warta poznania, zwłaszcza w kontekście wciąż nie rozstrzygniętych i powracających  historycznych sporów  na osi Polska-Ukraina. Gorąco polecam.

.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>