Martin van Creveld „Era lotnictwa wojskowego”

Mamy przed sobą kolejną  wydaną nakładem Instytutu Wydawniczego ERICA znakomitą publikacje Martina van Crevelda (znanego nam już wcześniej min z  pozycji „Wehrmacht contra US Army) dotycząca lotnictwa wojskowego na przestrzeni XX i XXI wieku. To niezwykle wnikliwa,  przemyślana, dobrze udokumentowana i wieloaspektowa synteza  tego jak siły  powietrzne  (różnych krajów) kształtowały się na przestrzeni lat i dekad, od skromnych początków swojego istnienia  (balony, sterowce) aż po naszpikowane najnowszymi technologiami czasy współczesne (drony, rakiety samosterujące, broń nuklearna). Miejscu  tych formacji w strukturach militarnych,  rodzących się w tym zakresie wzajemnych wojskowych i kompetencyjnych  relacjach i zależnościach. To opis szeregu  czynników ( politycznych, militarnych, ekonomicznych itd. ) i tego  w jaki sposób wpływały na ich rozwój,  na przestrzeni różnych okresów historycznych. Jak kształtowały się dotyczące lotnictwa doktryny wojenne,  założenia dotyczące strategii i taktyki i jak to wszystko  przekładało się na realizm ówczesnego pola walki. Nie ma oczywiście wątpliwości co do tego iż użycie lotnictwa zupełnie zmieniło oblicze wojny konwencjonalnej, o czym my Polacy przekonaliśmy się jak nikt inny,  i  tego  że wraz z rozwojem nowych technologii  poszerzała się ich  dotychczasowa funkcja i na to tez w tej lekturze autor kładzie duży nacisk: rozpoznanie, współdziałanie z marynarką wojenną, wsparcie dla wojsk lądowych , izolacja pola walki, bombardowanie strategiczne, zaopatrzenie , transport. Wszystko oparte na przykładach mniejszych i większych konfliktów zbrojnych (ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej) ostatnich stu lat, w którym ten rodzaj sił zbrojnych odegrał znacząca czy tez decydująca role. Autor jest zwolennikiem  i propagatorem tezy o powolnym i nieuchronnym schyłku ery lotnictwa wojskowego w jej tradycyjnej i znanej nam powszechnie  formie i trzeba przyznać iż  robi to w sposób  który trafia do czytelnika. 

Książka Martina van Crevelda w przeciwieństwie od innych publikacji tego typu, nacechowanych i naszpikowanych iście encyklopedyczna wiedzą, ciągami liczb i masą niezwykle szczegółowych danych ( nużących, jeśli nie jest się ekspertem lub wielkim miłośnikiem tej dziedziny) jest zaadresowana do szerszego kręgu odbiorców. Niezły styl, przejrzystość i przystępność języka, kompleksowe i niezwykle interesujące podejścia do tematu i ogromna (widoczna na każdym kroku) merytoryczna wiedza powoduje iż otrzymujemy bardzo ciekawą pozycje na naprawdę wysokim poziomie. To znakomita lektura dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą konfliktów militarnych naszego globu ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa wojskowego i zakresu jego działań.

One Response to “Martin van Creveld „Era lotnictwa wojskowego””

  1. remont dachu pisze:

    Drobiazgowe spojrzenie na sprawę, każdy winien przeczytać dodatkowo zaznajomić się z tematem.

    My web page remont dachu

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>