Mieczysław Ryba „Odkłamać wczoraj i dziś”

 „Polak musi znać prawdę o tym kto tak naprawdę był odpowiedzialny za rozbiory i do jakich perfidnych metod uciekali się zaborcy. Polak musi znać prawdę o nielegalności PRL-u. Polak musi znać prawdę o wojnie cywilizacyjnej jaka toczyła się i toczy w Europie. Polak musi wiedzieć co tak naprawdę łączy dwa totalitarne socjalizmy: niemiecki i sowiecki, których padliśmy ofiarą. Polak musi znać prawdę o tym dlaczego zostaliśmy zdradzeni przez zachodnich sojuszników…”

Zdanie to po raz kolejny udowadnia że historia jest wciąż żywa tkanką narodów i Państw  a nasza wiedza dotycząca  rozmaitych wydarzeń  jest ciągle zmienna i nadal niewyczerpana  Dziejowe zaszłości, istny konglomerat różnych zachodzących i nakładających się na siebie geopolitycznych, historycznych, społecznych uwarunkowań i naleciałości,  skutkuje tym iż mamy okazje wciąż odkrywać zjawiska te  na nowo. Doskonałym i znakomicie wpisującym się w ten nurt przykładem jest publikacja profesora   Mieczysława Ryby zatytułowana „Odkłamać wczoraj i dziś”, która wybiera, wyjaśnia i odkłamuje szereg  problematycznych i kontrowersyjne wątków i aspektów z naszej i europejskiej historii.

Znajdziemy tu zagadnienia dotyczące min: cywilizacyjnych, historycznych i światopoglądowych przeobrażeń dokonujących się na przestrzeni wieków i dekad oraz wpływu jaki w dalszym stopniu wywierają ona na nas, rożnego oblicza totalitaryzmu i wpływu ideologii na narody i społeczeństwa (faszyzm, komunizm, ukraiński nacjonalizm UON –UPA), wielkich Polaków ( Stefan Wyszyński, Roman Dmowski, Witold Pilecki), źródeł nietolerancji, polityki i jej rożnych nurtów, fałszowania i manipulacji faktami i wykorzystywaniu ich do własnych partykularnych interesów i celów, wspólnoty europejskich państw i narodowego dziedzictwa.

„Postępujące procesy integracyjne we współczesnej Europie skłaniają wielu naukowców do szerszej refleksji  nad historia tego procesu. Wielce interesujące i ważne wydaje się poszukiwanie źródeł  oraz inspiracji podjętych działań w   kierunku tworzenia procesów zjednoczeniowych. Bardzo ważna wydaje się tu refleksja nad myślą i działalnością tzw. ojców założycieli wspólnej Europy”.

Książka Mieczysława Ryby „Odkłamać wczoraj i dziś” to bardzo  ciekawie napisana popularnonaukowa pozycja dla tych wszystkich którym nie odpowiada jedynie słuszna i jednostronnie utrwalona  wizja naszej historii, dziejowej spuścizny i szukają w niej czegoś więcej

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>