Paweł Zuchniewicz „Prymas w Stoczku”

 Stoczek Klasztorny, niewielka wieś  na  północno wschodnich rubieżach Polski (trzydzieści kilometrów od granicy ZSRR) niedaleko Lidzbarka Warmińskiego, na karty historii niespodziewanie wkroczyła nocą 12 października 1953 roku  kiedy to silnie strzeżony przez służby specjalne PRL-u  konwój przywiózł ( do znajdującego się tu klasztoru), głowę polskiego kościoła katolickiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ów klasztor  stać się miał na ponad rok czasu  miejscem odosobnienia tego bez wątpienia  wspaniałego kapłana i nietuzinkowego człowieka. Cała  akcja była konsekwencją zaostrzenia polityki  okrzepłych już polskich komunistycznych władz,  nadzorowanych i inspirowanych oczywiście przez Wielkiego Brata, które po okresie względnej tolerancji ( nie wszyscy wiedzą iż Bolesław Bierut  w początkowym okresie sprawowania władzy uczestniczył w kościelnych uroczystościach) nie szczędziły teraz wysiłków, inicjatyw i działań mających na celu zdyskredytowanie, osłabienie i  rozbicie (PAX) Polskiego Kościoła.

Książka Pawła Zuchniewicza przedstawia i dokumentuje czytelnikowi historie uwięzienia polskiego pasterza, zarówno w wymiarze politycznych (od tego niestety nie da się uciec) jaki i tym osobistym, duchowym i duszpasterskim. To właśnie tu, w pilnie strzeżonym, zimnym , zwilgotniałym i  ukrytym przed społeczeństwem miejscu 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Maryji doszło do aktu oddania się Matce Bożej, co w przyszłości zaowocowało i stało się podwalinami  Ślubów Jasnogórskich i Milenijnego Akty na Tysiąclecie Chrztu Polski, w 1966 roku.

Przedstawia  świadectwo człowieka, jego wielkości, niezłomności i wiary w słuszność swojej drogi i swojego kapłańskiego posłannictwa. Tego jak mierzy się on z trudami niełatwej codziennej egzystencji, niepewnością jutra, brakiem kontaktu ze światem zewnętrznym, jawną niesprawiedliwością społeczną, która w jego osobie  dotyka całego polskiego katolickiego kościoła. Jak uwięzienie wpływa na niego samego, jego  duchowość, przemyślenia, oddanie Bogu i religii.

Niezwykle ciekawe w tej publikacji  jest szerokie  spojrzenie na  okoliczności uwięzienia prymasa, samo więzienie i szereg okoliczności mu towarzyszących, ukazane z różnej perspektywy:  prymas, kapelan, zakonna siostra, strzegący go pracownicy PRL-owskich służb specjalnych, wysocy przedstawiciele Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (Julia Brystygierowa) i prominentni  przedstawiciele elity władz  (Stanisław Radkiewicz). Daje to nam kompleksowy obraz tego bezprecedensowego wydarzenia  i doniosłych skutków jaki ono za sobą niosło, na różnych zresztą płaszczyznach.

Książka odsłania interesujący  i bardzo słabo znany wycinek naszych dziejów najnowszych  i wpisaną w nią historię człowieka, którego już wkrótce miano określać mianem Prymasa Tysiąclecia. Tym bardziej jest więc lekturą  z którą warto się zapoznać.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>