Richarda McGregor „Partia”

„Partia jest jak Bóg. Jest wszędzie. Tyle że podobnie jak Boga nie można jej zobaczyć”.

Znakomita i w pewnym stopniu unikalna  publikacja Richarda McGregora, australijskiego dziennikarza i korespondenta przedstawiająca nam obraz dawnych i współczesnych  Chin   (jednego z największych, najpotężniejszych i najbardziej tajemniczych państw naszego globu) ukazany przez pryzmat rządzącej nimi przez dekady  komunistycznej partii. Partii, która swymi mackami i zasięgiem objęła wszystkie, bez wyjątku, przejawy i aspekty życia politycznego, ekonomicznego, ideologicznego, wojskowego, medialnego, społecznego, obyczajowego, intelektualnego, kulturowego i  szeregu innych, stając się niespotykaną polityczną machiną i wyznacznikiem zewnętrznego i wewnętrznego kierunku rozwoju Państwa Środka.

„Legitymizacja rządów Partii w dużej mierze wciąż zależy od gospodarki. Wzrost gospodarczy jest najistotniejszym filarem wspierającym  kraj i motorem napędowym,  zwiększania wpływów Chin na Świecie. Wzrost sprawia, że standard życia jest coraz wyższy, a polityka bardziej elastyczna; wzmacnia też wewnętrzne sieci nieformalnych powiązań i zwiększa zdolność wywierania nacisku  na arenie międzynarodowej”.

Autor podpierając się  swoim, prawie dwudziestoletnim, reporterskim doświadczaniem próbuje odkryć przed nami na czym polnego jej swoisty fenomenem, pozwalający (mimo upadku komunistycznych dyktatur i rządów w wielu miejscach Europy i Świata) wciąż utrzymywać się u steru władzy.

Zgłębić  tajemnice tego państwa, wniknąć w warstwy psychologiczne i memtalne jej przedstawicieli, motywacje jakie nimi  kierowały i kierują (częstokroć zupełnie niezrozumiałe dla nas Europejczyków), zobrazować jej struktury,  hierarchię,  zasady funkcjonowania na określonych polach, jej stosunek do historycznych procesów  i wyzwań współczesności. Spuścizny ideologicznej i sposób jej postrzegania, procesów decyzyjnych oraz tego jak partia rozwijała się i przystosowywała na przestrzeni lat do zmieniających się wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań. 

„Partia dokładała wszelkich starań, by filary na których opiera się jej nieprzemijająca władza, pozostały ukryte  za kulisami chińskiego życia  publicznego, z dala od spojrzeń reszty  świata”

Publikacja składa się z ośmiu, wyraźnie zarysowanych  tematyczne rozdziałów ( poprzedzonych wstępem) z których każdy podejmuje problematykę jednego zagadnienia, związanego integralnie z Komunistyczną Partią Chin: partia a państwo, partia a świat biznesu, partia a kadry, partia a karabin, partia a korupcja, partia a regiony, partia a kapitalizm, partia a historia.

Całość poruszonych w tej lekturze zagadnień (wielopłaszczyznowych i posiadających różną naturę) podpartych naprawdę imponującą merytoryczną wiedzą  i własnym bogatym bagażem doświadczeń,  połączona z dobrym literackim warsztatem, który nie przytłacza czytelnika nadmiarem informacji, ilością faktów,  postaci czy skomplikowanym nazewnictwem (oczywiście ze względu na specyfikę, nie da się tego niekiedy uniknąć) powoduje iż otrzymujemy niezwykle  ciekawą,  popularnonaukową pozycję o głębokiej i bardzo wszechstronnej treści.

Książka Richarda McGregora, poznała nam lepiej poznać współczesne Chiny  i trochę  inaczej spojrzeć na szereg wydarzeń i zjawisk, które co jakiś czas docierają do nas przy okazji różnych medialnych doniesień  i komentarzy. Naprawdę warto.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>