Robert Spencer ”Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach”

 

 „Dyskurs społeczny coraz częściej ograniczany jest przez poprawność polityczną. To sprawia że na  pewne niepokojące informacje nie zwracamy uwagi, a nawet nie wypada o nich mówić, ponieważ można być oskarżonym o brak otwartości na inność. Zachodni świat ubrany w maskę tolerancji zasłania oczy na przekazy pełne przemocy .[…] Tak jest w przypadku Islamu”.

Publikacja Roberta Spencera jawi się przeciętnemu odbiorcy naprawdę dość… niepoprawnie  i   kontrowersyjnie a odnosi się to zarówno do treści jaki i  formy którą autor uczynił nośnikiem zawartych w niej treści.

Przewodnik jest z reguły źródłem skondensowanych informacji podanych w skróconej wersji,  które charakteryzują się (a przynajmniej powinny)  pewnym wyważeniem i obiektywizmem. Tu jest jednak inaczej  i autor wyraźnie nakreśla i prezentuje swoje poglądy dotyczące islamu ( i zagadnień skupionych wokół tej tematyki), argumentując i przekonując czytelnika (czasami bardzo sugestywnie i zręcznie ) do swoich racji. Wydaje się mieć jednak  pełną świadomość ( i jak najbardziej pozytywnie to o nim świadczy) tego  iż szereg podnoszonych przez niego kwestii znajdzie wśród czytelników tej lektury spore grono adwersarzy, i tak też jest w istocie. Ja sam, czytając ów przewodnk, nie zawsze zgadzałem się z tezami głuszonymi przez autora i takim a nie innym próbom ich udowodnienia  np: w  kwestii ocen średniowiecznych wypraw krzyżowych, które przed wiekami stały się udziałem europejskiego rycerstwa. Nie najlepsze wrażenie robią na mnie również wyrwane z kontekstu cytaty z Biblia czy Koranu ( i na ich podstawie udowadnianie pewnych teorii) ale rozumień zamysł autora  i ograniczenia wynikające z rozmiarów objętościowych  książki.

To jednak, co w tej lekturze jest moim zdaniem najważniejsze i najwięcej wnoszące ( przynajmniej dla mnie) to to iż w krótkiej i przystępnej formie, zrozumiałej nawet dla laika , pozwala nam autor spojrzeć  zarówno na samą  religie jako taką (zestawiając ją z chrześcijaństwem)  jak i szeroko pojęty świat islamu, a tym samym wyjść poza ogólny przekaz, znany nam z gazet, rozmaitych medialnych relacji,  doniesień, spotów i  komentarzy, nie zawsze w pełni merytorycznych,

Pozwala wzbogacić nasza wiedze, najczęściej ubogą i wąsko ukierunkowaną o samej  religii, jej dogmatach, Mahomecie,  ideologicznych podziałach i nurtach, najważniejszych przedstawicielach i  tego jak zawarte  i interpretowane w Koranie treści, przekładają się na sytuację polityczną, religijną, militarną i światopoglądową, zarówno na tzw. Bliskim Wschodzie jak i w  różnych dotkniętych ekstremizmem częściach naszego globu.

„ Tolerancyjne, pokojowo nastawione wersety Koranu, które tak często się cytuje, zostały w rzeczywistości  usunięte z księgi, zgodnie z islamską teologią. Jedyna nadrzędna zasada w islamie brzmi „ to co jest dobre dla islamu, jest słuszne”.

„ Aż 75% kobiet przebywających w więzieniach w Pakistanie w rzeczywistości odbywa kare za to że stały się ofiarami gwałtu”.

W obliczu narastających zagrożeni  jakie we współczesnym świcie stają się udziałem muzułmańskich terrorystów,  poznanie tego groźnego zjawiska i związanych z nim zagadnień  jest jak najbardziej potrzebne i pożądane.

Książka Roberta Spencera ”Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach”z pewnością nam w tym pomoże.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>