Witold Sienkiewicz „Nadzieja i Piekło”

Nakładem wydawnictwa Demart ukazała się kolejna  książka uznanego polskiego historyka Witolda Sienkiewicza zatytułowana „Nadzieja i Piekło”. To bardzo obszerna (również w formie), różnorodna, bogato udokumentowana i rzetelnie przedstawiona najnowsza historia naszego Kraju. Zakres tematyczny obejmuje lata od 1918 roku i odzyskanie przez Polskę niepodległości, przez  dwudziestolecie międzywojenne, tragiczny okres II wojny światowej, lata PRL-u, aż po pierwsze demokratyczne wybory i transformację ustrojową w  roku 1989.

Na tle historyczno – politycznego rysu (również międzynarodowego) autor ukazuje nam szerokie spektrum zagadnień dotyczących min: ekonomi, wojskowości, spraw społecznych, narodowościowych, religijnych, obyczajowych oraz tych dotyczących kultury, literatury, sztuki, filmu, teatru i muzyki. Dużo miejsca poświęca odrodzeniu się naszej państwowości, kształtowaniu się nowych granic i związanych z tym kwestii etnicznych i migracyjnych, powstaniu i działalności partii politycznych,  podziemiu niepodległościowemu w Polsce, sprawom wyznaniowym i skomplikowanym stosunkom Państwo – Kościół, gospodarce i jej uwarunkowaniom wewnętrznym i zewnętrznym, polityce zagranicznej, aparatowi bezpieczeństwa, zrywom społecznym i powstaniu opozycji antykomunistycznej, najważniejszym postaciom w życiu politycznym, wojskowym i społecznym.  Wszystko jest wzbogacone  setkami często  unikalnych zdjęć, przedruków gazet, dokumentów, plakatów, odezw, pieczęci, wszelkiego rodzaju odznaczeń, map, wykresów i wielu innych wizualnych form przekazu. Dotyczą one poszczególnych miejsc, wydarzeń i ludzi, są zaopatrzone w wyczerpujące objaśnienia i komentarze, wiernie oddających klimat opisywanych czasów. Ów szeroki aspekt i bogata forma, oprócz niewątpliwych walorów poznawczych i edukacyjnych, powoduje iż  świeżo nabyta wiedza wydaje nam się bardziej spójna, o wiele ciekawsza a tym samym  zawarte w niej treści  łatwiejsze do ogarnięcia i przyswojenia.

Na każdym kroku widać znakomite przygotowanie merytoryczne pisarza, ogrom posiadanej wiedzy, znajomość realiów i mechanizmów kształtujących tamte minione już okresy i lata. Czuć też (i udziela się to czytelnikowi) ogromną pasję w odkrywaniu wciąż na nowo meandrów naszej historii, zjawisk które ją kształtowały oraz  dramatycznych losów i życiorysów ludzi którzy ja tworzyli.

Pisząc o  tej publikacji nie sposób nie wspomnieć o  jej bardzo dobrym wydaniu i składam tu ukłon w stronę ludzi za to odpowiedzialnych. Znakomita i barwna oprawa graficzna, porządna twarda okładka, tym bardziej wskazana iż książka jest sporych rozmiarów, wysoka jakość papieru i druku, wyrazistość i przejrzystość prezentowanych zdjęć.

 Książka Witolda Sienkiewicza „ Nadzieja i Piekło” to prawdziwe  kompendium wiedzy o Polsce, przeznaczone dla tych wszystkich którzy interesują się dziejami naszego kraju i chcą pogłębić swoja wiedzę o ludziach i wydarzeniach tego okresu. Każdy, z całą pewnością, znajdzie tu coś dla siebie …

Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa DEMART

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>