Andrzej Kępiński „Ukraina. Po obu stronach Dniestru”

„Andrzej Kępiński zabiera nas do kraju pełnego kontrastów, którego wyjątkowość przyciąga jak magnes coraz więcej osób ciekawych świata. Trudno przejść obojętnie obok tej autorskiej wizji podróży!!!”.

Znakomicie wydana i zilustrowana książka Andrzej Kępiński zatytułowana „Ukraina. Po obu stronach Dniestru” to pozycja ukazująca nam w sposób bardzo przystępny, wielowymiarowy  i różnorodny tematycznie obraz naszych wschodnich sąsiadów. W oparciu o swoje wieloletnie, bezpośrednie doświadczenia i szereg osobistych kontaktów  przybliża nam autor Ukrainę i jej mieszkańców o której my Polacy, mimo wielowiekowej tradycji wzajemnych kontaktów tak naprawdę wciąż mało wiemy. W wielu odsłonach i z rożnych, bywa że odległych, perspektyw pokazuje nam ów kraj (wczorajszy i dzisiejszy) w kontekście historycznym, politycznym, etnicznym, społecznym, kulturowym, religijnym, obyczajowym i takim typowo ludzkim. To świetnie napisane połączenie przewodnika, książki historycznej, felietonu, pozycji popularnonaukowej, wspomnień i dziennika. To miejsce  w którym historia miesza się z rzeczywistością a echa przeszłości i  historycznych doświadczeń  minionych wieków wciąż obecne są w życiu współczesnym. Wielkiego, etnicznego, dziejowego i  wielokulturowego konglomeratu ludów, tradycji, lokalnych separatyzmów i wzajemnych (nie zawsze najszczęśliwszych) zależności. To wbrew pozorom książka bardzo osobista, nasycona emocjami, pełna indywidualnych myślowych wycieczek, ściśle skrystalizowanych poglądów, własnych opinii i osądów (z którymi nie zawsze musimy się oczywiście zgadzać) które same w sobie są szalenie interesujące gdyż wynikają z obserwacji o i odczuć człowieka który posiada w prezentowanym temacie bogatą  i dość gruntownie utrwalona  wiedzę.

„Fałszuje się przeszłość, by nastawić nasz Polaków i Ukraińców przeciw sobie, zatrzymać postępujący proces jednoczenia się naszych narodów. Podczas trwających od 2001 roku podróży nigdy nie spotkała mnie przykrość  z tego powodu że jestem Polakiem”.                            

Oprócz wiec spojrzenia na codzienność ukraińskiego życia i szeregu bardzo przydatnych wskazówek dotyczących np. przepisów ruchu drogowego, wymiany walut, opłat celnych, noclegów, cen podstawowych produktów, autor zabiera nas w pełną nostalgii i historycznych odniesień, lokalnego kolorytu, ludowej magii, pięknej przyrody, malowniczych ruin zamków i pałaców fascynująca podróż.. Sentymentalna podroż po miejscach ważnych dla nas Polaków,  zajmujących poczesne miejsce w naszych dziejach, naszej tradycji  i literaturze : wspaniały  Lwów, Zamek w Olecku (gdzie urodził się Jan III Sobieski), Żółkiew, Zadworze ( polskie Termopile), Halicz, twierdza Chocimska, Stanisławów, Jazłowiec, Zburcz, słynny sienkiewiczowski Kamieniec Podolski i wiele innych wspaniałych miejsc, które nawet dziś mimo upływu czasu nadal tkwią w naszej świadomości i narodowej duszy ( podobnie jak całe Kresy).

Nie sposób również (i autor naturalnie to czyni) nie odnieść się do skomplikowanych stosunków polsko –ukraińskich,  tego jak wyglądały, kształtowały się  na przestrzeni dekad, czym były nacechowane w tym również tych dramatycznych i tragicznych które tkwią w naszej pamięci niczym zadra ( Rzeź wołyńska, spory wokół Cmentarz Orląt we Lwowie, odradzający się post banderowski skrajny nacjonalizm, negacja historycznych prawd i faktów) które rzucają się cieniem na wszelkie próby ich normalizacji. „Ukraińcy lubią porównywać się do Polski. Mówią nawet że  tryzub ich godło narodowe, podobnie jak polski orzeł też będzie mieć koronę! Licytacja przebiega na wielu poziomach. wcześniej czy później, każda rozmowa z Ukraińcami zejdzie na temat spraw bezpieczeństwa i wzajemnych między- sąsiedzkich kontaktów. Z bliskiego sąsiedztwa niewiele jednak wynika. Polacy mają swoje racje, Ukraińcy swoje”.

Napisana z niezwykłą plastycznością, językiem zrozumiałym dla wszystkich czytelników, przeplatanym humorem i głębszą myślą, wyraźną nostalgią i kakofonia przeróżnych pozytywnych uczuć. Wszystko dodatkowo wzbogacone licznymi zdjęciami dokumentującymi ową ukraińska wędrówkę. Warto wspomnieć również o bardzo dobrym wydaniu tej publikacji: wysoka jakość papieru i druku, bardzo dobre zdjęcia i porządne gwarantujące trwałość zszycie.Książkę Andrzeja Kępińskiego zatytułowaną „Ukraina. Po obu stronach Dniestru”czyta się naprawdę z wielką przyjemnością. Oprócz walorów typowo literackich z całą pewnością zapewni nam ona wiele godzin ciekawej i naprawdę pouczającej rozrywki.

One Response to “Andrzej Kępiński „Ukraina. Po obu stronach Dniestru””

  1. Dziękuję za ciepłą recenzję. Czytelnik znajdzie jeszcze więcej informacji o narodach Rzeczpospolitej w mej najnowszej książce pt. „Lekcja patriotyzmu pt. W poszukiwaniu Rzeczpospolitej” dostępnej już w PDF w zakładce „Nowość” na www,kresy-rp.pl

    Pozdrawiam
    Autor
    Andrzej Kępiński

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>