Apoloniusz Zawilski „Bitwy Polskiego Września”

 „Polsko jesteś natchnieniem narodów” F.D.Roosevelt

 To książka niezwykle ważna na naszym, polskim rynku wydawniczym. Dotyczy jednego z najważniejszych wydarzeń w historii XX wieku, napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcie II wojny światowej we wrześniu 1939 roku.

Wydarzenia, które na zawsze zmieniły losy naszego narodu, naszej państwowości, naszego społeczeństwa i milionowych rzesz poszczególnych obywateli. To historia zbrojnego oporu jaki stawiła Rzeczpospolita Polska nazistowskiemu agresorowi, na wszystkich możliwych frontach.

Wszyscy słyszeliśmy o Westerplatte, obronie Poczty Gdańskiej, bitwie o Warszawę, bojach stoczonych nad Bzurą, o „polskich Termopilach” Wiźnie. Ale już o walkach pod Mikołajowem, Grudziądzem, Mławą, Ozakowem, Cześnikiem, Krasnymstawem już pewnie niewielu. Książka Kazimierza Zawilskiego postara się to choć trochę zmienić. Oczywiście ze względów na oczywiste ograniczenia( lektura i tak liczy 900 stron) autor wybrał i opisał kilkadziesiąt bitw i starć zbrojnych, które stoczyły Wojska Polskie z niemieckim najeźdźcom. Sam autor brał udział w Kampanii Wrześniowej, mamy więc relację człowieka który na własnej skórze poznał realizm toczonych walk. Jego relacje są więc pozbawione fikcji literackiej i retuszowania zdarzeń. Boje stoczone przez armię polską są opisane niezwykle obszernie i wieloaspektowo, pojawia się wiele szczegółów, nieznanych faktów, nazwisk, miejscowości, numerów i oznaczeń jednostek wojskowych, zarówno polskich jak i niemieckich. Przebieg zdarzeń odtworzony jest z ogromną dokładnością i znawstwem.

Oprócz suchych faktów pojawiają się relacje świadków, oryginalne dokumenty, mapy, komentarze, cytaty, co pozwala spojrzeć nam na opisywane wydarzenia z szerszej perspektywy. Zmagania naszych oddziałów obserwujemy, na terenie całego kraju, od Bałtyku aż po Karpaty, wszędzie tam gdzie dotarła groza wojny.

To swoisty hołd oddany żołnierzom Września, ich bezprzykładnemu męstwu, ofiarności i bohaterstwa w obliczu przygniatającej przewagi wroga. Również społeczeństwu, które pomimo wyraźnych podziałów politycznych i społecznych stanęło w obronie naszej suwerenności i narodowych wartości.

To niezwykła lekcja patriotyzmu którą warto zapamiętać…

Autor prezentuje nam również szersze tło tego konfliktu, błędy polityczny popełnione przez sanacyjnych przywódców, a przede wszystkim oszukańczą, dwulicową i tchórzliwą postawę naszych sojuszników Anglii i Francji. Państw których bierność dała Hitlerowi i jego nazistowskim ideom „wolną rękę” w Europie, a co za tym idzie nieme przyzwolenie na ekspansywną i zaborczą politykę. Przykład Nadrenii, Austrii, Sudetów, Czech jest aż nadto wymowny.

Dopiero Polska powiedziała NIE jego dyplomatycznym podbojom, a 1 września 1939 roku okazał się konsekwencją tego kroku. Zostaliśmy zdradzeni i porzuceni na pastwę losu, w momencie kiedy jeszcze losy wojny można było odwrócić.

EUROPA, GORZKO MIAŁA ZA TO ZAPŁACIĆ!!!

Obraz kampanii wrześniowej jest oczywiście niepełny, gdyż brak w nim zmagań oręża polskiego z wojskami sowieckimi, które pod pretekstem ochrony swoich mniejszości narodowych 17 września 1939 roku wtargnęły do naszej ojczyzny. Niestety książka napisana została w  czasach głębokiego PRL-u i w takiej formie  nie miała by szans kiedykolwiek się ukazać.

Polecam tą książkę wszystkim miłośnikom II wojny światowej, odkrywania jej nieznanych i zapomnianych faktów , zdarzeń i ludzi którzy walczyli i ginęli w obronie naszego Kraju.

Warto o nich pamiętać…

Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa Znak

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>