„Tajemnice Blizny”

 Mimo iż od zakończenia drugiej wojny światowej minęło już prawie siedemdziesiąt lat, wiele jej aspektów i towarzyszących temu wydarzeń nadal okrywa mgła tajemnicy i niedopowiedzenia, zaś zdania historyków i badaczy wciąż są podzielone. Jednym z takich miejsc  wokół którego nie milkną kontrowersje i  domysły  jest niewielka (znajdująca się na północ od Ropczyc) miejscowość Blizna. To właśnie tam hitlerowcy założyli ośrodek badawczy i poligon, testujący bomby latające V1 i rakiety V2 (oraz przypuszczalnie inne rodzaje broni) mające stać się cudowną bronią Adolfa Hitlera tzw.„Wunderwaffe”.

Książka „Tajemnice Blizny”dokumentuje  ten wciąż mało znany fragment naszej historii i ogromny wkład wywiadu Armii Krajowej oraz innych organizacji (Miecz i Pług) w spenetrowaniu tego terenu i  odkryciu rodzaju prowadzonych tam eksperymentów. A był to, pilnie strzeżony, obszar zaawansowanych technologiczne badań i odkryć (niektórych wyprzedzających zdecydowanie swoje czasy) które w założeniu ich twórców miały przeważyć szale zwycięstwa na korzyść III Rzeszy. Zakres i rozpiętość tematyczna jest tu jednak o wiele szersza niż sugeruje nam tytuł.  Obejmuje wiele zagadnień dotyczące min: historii powstania i rozwoju broni rakietowej, wliczając w to naturalnie poziom zaawansowania uzyskanego podczas prac nad V1 i V2, informacje dotyczące funkcjonowania samego poligonu i jego funkcji,  szczegółowe dane techniczne  rakiet, ich budowy, osiągów,  parametrów lotu, siły rażenia itd. Autorzy opierają się w swej pracy zarówno na dostępnych tekstach źródłowych (liczne zachowane oryginalne dokumenty) jak i relacjach świadków i uczestników wydarzeń, dzięki czemu otrzymujemy pełny i rzetelnie przygotowany materiał poznawczy, dotyczący tego okresu i tej tematyki.

 To kolejna ważna pozycja próbująca odsłonić wciąż liczne białe plamy i tajemnice naszej historii najnowszej, przybliżająca tym samym doniosły, choć  mało znany wycinek działalności Polski Podziemnej, który w sposób  bezpośredni miał wpływ na losy wojennych zmagań. Znakomitym dopełnieniem treści są liczne prezentowane zdjęcia z tego okresu (np. dokonywane przez RAF), ocalałe fragmenty rakiet, mapy, tabele, fotokopie dokumentów i wywiadowczych raportów. Bardzo pożądana lektura dla wszystkich miłośników historii II wojny światowej. Polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>