Lech Z. Niekrasz „Czerwone i brunatne”.

„Jedną z wielu ich cech wspólnych był sadyzm. Stalin wyznał, że największą rozkoszą napawało go zmiażdżenie wroga, wypicie kielicha dobrego gruzińskiego wina i oddalenie się bez zwrócenia na siebie uwagi. Lubował się on w doprowadzaniu do stanu bezdennego samoupodlenia poddawanych torturom towarzyszy partyjnych, których oskarżał w osławionych procesach moskiewskich w latach 1936-1938. W odróżnieniu od Stalina, który preferował zadawanie tortur psychicznych, Hitler rozkoszował się sfilmowanym dla niego specjalnie widokiem storturowanych i poddanych bestialskiej egzekucji uczestników zamachu na jego życie w 1944 roku: kazał ich wieszać żywych na hakach rzeźnickich i podczas tych seansów bawił się, jakby oglądał komedię filmową’’.

„Czerwone i brunatne” Pana Lecha Z. Niekrasza  to niewielka objętościowo  książka, która niesie ze sobą ogromny ładunek wiedzy i skrajnych emocji, gdyż dotyczy dwójki ludzi, którzy wywarli tak istotny ( i ponury) wpływ na losy XX wiecznej  Europy i Świata: Adolfa Hitlera i Józefa Stalina.

To bardzo ciekawie napisana biografia porównawcza  dwóch zbrodniarzy i ludobójców,  których działania  zepchnęły ludzkość niemal  na skraj przepaści i zagłady.

W oparciu o różnorodny materiał badawczy  i liczną literaturę przedmiotu, autor przedstawia nam ich splątane życiorysy oraz  obraz  zbrodniczych, politycznych systemów na czele których stali, rozpatrywanych zarówno w kontekście indywidualnym, historycznym, politycznym, ekonomicznym, społecznym czy  ideologicznym.

Będziemy mieli okazję przyjrzeć się  rozmaitym procesom, które umożliwiły niewielkim, początkowo, partiom bezwzględne wyeliminowanie konkurentów oraz  przejęcie całkowitej władzy, a ich przywódcom, Adolfowi Hitlerowi i Józefowi Stalinowi niekwestionowaną,  dyktatorską pozycje.

Dowiemy się, co stało u podstaw ich tak oszałamiającego sukcesu, co zagradzało bolszewikom i nazistom drogę na szczyty (omówiona jest tu  opozycja wewnątrzpartyjna, ta prawdziwa  i ta domniemana), w jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów  ludzie ci  sprawowali kontrolę na aparatem państwowym  i masami społeczeństw  (ogromny rozrost służb bezpieczeństwa oraz  ich znaczenia), jakimi mechanizmami posługiwali się by osiągnąć założone sobie  cele. Spróbujemy również  spojrzymy na szereg podobieństw i różnic charakterystycznych   dla obu tych przerażających postaci i  zjawisk.

Mimo niewątpliwego historycznego charakteru, praca napisana jest prostym i w pełni zrozumiałem, nawet dla laika,  językiem, nie przytłaczającym fachową terminologią  czy nazewnictwem,  dzięki czemu ma wszelkie podstawy  dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza że zawiera wiele mało znanych, a przez to szalenie  interesujących, ciekawostek i faktów z życia Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>