Frank McDonough „Czas Hitlera. Triumf 1933-1939”.

Wydawać by się mogło iż o historii nazizmu i stworzonej  przez Adolfa Hitlera, zbrodniczej,  narodowosocjalistycznej dyktaturze powiedziano i napisano już wszystko. Okazuje się iż nic bardziej mylnego… 

Wciąż pojawiającę się dokumenty, odtajnione, stopniowo,  archiwa oraz ukazujące się, często  pośmiertnie, pamiętniki, wspomnienia, listy czy relacje świadków, wstrząsających wydarzeń XX wieku rzucają nowe światło na wydawałoby się doskonale nam znane dzieje najnowsze.

Doskonale ilustruje taki  stan rzeczy  prezentowana tu książka Franka McDonougha zatytułowana  „Czas Hitlera. Triumf 1933-1939″ będąca niesłychanie rzeczowym, analitycznych  i wielopłaszczyznowym spojrzeniem na powstanie, rozwój i w końcu  (niestety) niekwestionowane zwycięstwo ruch hitlerowskiego w Niemczech lat trzydziestych i straszliwych konsekwencjach jakie owe zwycięstwo za sobą niosło dla Europy i Świata.

Autor kreśli nam złożony obraz  Niemiec po I wojnie światowej i traktacie wersalskim, poprzez polityczno-ekonomiczno-społeczne mechanizmy i procesy, które pozwoliły zaistnieć na ówczesnej politycznej scenie niewielkiej, początkowo, partii  NSDAP  oraz  przejęcie władzy ( jeszcze dość ograniczonej) przez jej niekwestionowanego przywódcę Adolfa Hitlera. Po stopniowe niszczenie demokratycznych i obywatelskich swobód w kraju, eliminację opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, rozpętanie antyżydowskiej wystąpień ( „Noc kryształowa”),  bezpardonową rozgrywkę we własnym obozie (słynna „Noc długich noży” i fizyczna eliminacja przywódców SA z Ernstem Röhmem na czele) aż po przez przejęcie przez Fuhrera całkowitej władzy w państwie. Podeptanie międzynarodowych  umów, anschluss sąsiedniej  Austrii, zajęcie Nadrenii, potwierdzony przez zachodnie mocarstwa, układem monachijskim, rozbiór Czechosłowacji aż po wysunięcie  żądań terytorialnych w stosunku do Rzeczypospolitej, co bezpośrednio skutkowało  rozpętaniem II wojny światowej. 

Całość interesująco wpisana jest w historyczny kontekst i  zmieniające się polityczne i społeczne  tło ówczesnej Europy. 

Frank McDonough w sposób niezwykle wnikliwy  i bardzo dobrze udokumentowany kreśli rosnącą w sposób zadziwiający, nawet jak na ówczesne standardy, polityczną pozycję NSDAP i narodowosocjalistycznej ideologii, pozycje hitlerowskiej elity władzy i  zakres ich wciąż powiększających się kompetencji i wpływów (bardzo interesujące wątki dotyczące samego Adolfa Hitlera oraz  stosunków i relacji panujących wśród najwyższych  niemieckich dygnitarzy) oraz metody funkcjonowania hitlerowskiego państwa na wielu jego, różnych, płaszczyznach (politycznym, militarny, ekonomicznym, ideologicznym, etnicznym  jak i znacznie szerszym, obejmującym zagadnienia dotyczące nauki, kultury, sztuki, religii itd.) bez naświetlenia których trudno byłoby nam  zrozumieć realia tamtego czasu. 

Dotyka zarówno zagadnień natury międzynarodowej (bardzo krytycznie odnosi się do nieudolnej polityki Zachodu) jak i tych będących  odbiciem  niemieckiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, pełnej cynizmu, zakłamania  i obłudnej goebbelsowskiej propagandy oraz dramatu i okrucieństwa wymierzonego w samych mieszkańców Niemiec. 
Reasumując. Mamy przed sobą publikację charakteryzującą się  ogromna wiedza autora, obiektywizmem, rzetelnością w przedstawianiu wydarzeń, zdolnością analitycznego myślenia i łączenia faktów. Mimo niewątpliwego historycznego charakteru, praca napisana jest  w pełni zrozumiałym, nawet dla laika, językiem, nie przytłaczającym fachową terminologią czy nazewnictwem, dzięki czemu ma wszelkie podstawy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
Jest  też naprawdę znakomicie i profesjonalnie wydana i to zarówno jeśli chodzi o porządną twardą okładkę jak i  jakość zdjęć i druku.  Gorąco polecam. 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>