Grzegorz Braun „System. Od Lenina do Putina”.

„Na czym polega skuteczność rosyjskiej propagandy? Jak to możliwe, że przez ostatnich sto lat, Rosja trzyma w emocjonalnym szachu wielokrotnie silniejszy od niej pod każdym względem Zachód?”.

Mówiąc szczerze, mam pewien   kłopot z twórczością Pana Grzegorza Brauna oraz głoszonymi przez niego poglądami  czy  tezami, choć  osobiście bardzo cenie go za analityczny umysł, bezkompromisowość w dążeniu do celu  oraz ogromny zasób posiadanej wiedzy.

Podobnie jest również w kontekście prezentowanej tutaj pozycji „System. Od Lenina do Putina” (ma moją ulubioną formę, wywiadu rzeki) po którą siegnołem licząc na sporą garść mało znanych informacji, dotyczących wydarzeń i postaci  XX w odniesieniu do  naszego wschodniego sąsiada i faktycznie nie zawiodłem się w tej materii.

Grzegorz Braun jest jednym z tych publicystów, którzy  po raz kolejny udowadniają iż historia nie jest jedynie zbiorem suchych, ułożonym chronologicznie  faktów i zjawisk, lecz wielopłaszczyznową, tętniąca życiem, mozaiką burzliwych wydarzeń, ludzkich losów oraz czasów, które fascynują, pociągają nas swoją tajemniczością i stanowi przykład (nie zawsze pozytywny czy godny naśladowania, rzecz jasna) dla przyszłych pokoleń.

Autor skupił się na  ukazaniu w dość  szerokim kontekście politycznych dziejów  Rosji a później ZSSR (pojawiły się tu  również bardzo  ciekawe wątki dotyczące naszego kraju) od czasów rewolucyjnych aż po upadek komunizmu w  latach 90-tych. Skupia się  na aspektach natury politycznej, militarnej, dyplomatycznej, ideologicznej, zawiłej sytuacji  wewnętrznej i zewnętrznej, charakteryzującej radzieckie państwo oraz ogromu ludobójstwa, którego się ono dopuściło na różnych etapach swojego istnienia. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się  rozmaitym historycznym procesom, które umożliwiły niewielkiej czy wręcz marginalnej,  początkowo, partii bolszewickiej bezwzględne wyeliminowanie konkurentów oraz  przejęcie a później, przez dziesięciolecia, utrzymanie i poszerzenie swojej władzy.

Powrócą więc zarówno głośne czy przełomowe fakty tego okresu  jak i  takie, które znane są wybranym badaczom, zajmujących się tą tematyką  w bardzo  charakterystycznej  interpretacji Pana Grzegorza Brauna.  I właśnie owa ich interpretacja jest elementem, który budzi moje największe wątpliwość, choć autor ma, jak najbardziej, prawo do własnego zdania w tych  kwestiach, bo pewne uproszczenie wydarzeń i zjawisk do  spiskowych teorii dziejów (wielkiej międzynarodowej finansjery, Żydów, masonerii, wszechwładnych służb specjalnych itd.) jakoś średnio przebija się do mojej historycznej świadomości, tym bardziej iż argumentacja autora, by podeprzeć się przykładem opisującym dramatyczne  wydarzenia Polskiego Października  1956 nie jest podparta żadnym materiałem dowodowym.

Jednym z najciekawszych wątków w lekturze  (i tu duży ukłon)  są kulisy, słynnej, wielopoziomowej i przeprowadzonej po mistrzowsku operacji „Trust” „matki wszystkich prowokacji“  i tworzonych później na jej podobieństwo innych,  tego rodzaju akcji (również w Polsce – „Operacja Cezary”) i innych krajach tzw. Demokracji Ludowej,  która wiele wnosi do posiadanej przez nas wiedzy  o schemacie postępowania i metodologii działań  sowieckich  służb specjalnych.

Książkę „System. Od Lenina do Putina” naprawdę znakomicie się czyta i duża w tym to zasługa, zarówno samego  Grzegorza  Brauna oraz jego bogatego, kwiecistego języka jak i prowadzącego rozmowę Rafała Otoki-Frąckiewicza,  który umiejętnymi, inteligentnie  zadawanymi pytaniami   właściwie kierunkuje tematy rozmowy.

Niezależnie więc od własnych, takich czy innych poglądów czy przekonań,  warto sięgnąć po tą lekturę i zapoznać się z burzliwą, tragiczną i  krwawą sowiecką  historią ubiegłego wieku.  Być może ułatwi mam to lepiej  zrozumieć specyfikę tego państwa, dawniejszą i bliższą, co szczególnie ważne jest  w obliczu ekspansywnej i wielowektorowej  polityki  współczesnej, putinowskiej, Rosji. Polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>